dict.train (german)

német → magyar → angol
deutsch → ungarisch → englisch
german → hungarian → english

Ezt a szótárt "belső használatra" készítem, illetve egy kódgenerátor rakja össze az általam kigyűjtött kifejezésekből, szavakból.

Amennyiben hibát / pontatlanságot észlel benne, kérem jelezze a mail kukac ob121 pont com címre.

A táblázat jelenleg 874 bejegyzést tartalmaz.

A szótárban való kereséshez javaslom a CTRL + F billentyűkombináció használatát.

de német

hu magyar

gb angol

Antennenkoppler  empty Antenna Coupler Unit
Übergang (beschrankter Niveau~)
 beschrankter Niveauübergang
 Niveauübergang (beschrankter ~)
szintbeni útátjáró sorompóval level crossing with barriers
Übergang (Niveau~)
 Niveauübergang
szintbeni útátjáró level crossing
Überwachung (Dauer~)
 Dauerüberwachung
folyamatos felügyelet,
állandó felügyelet
continuous monitoring,
permanent surveillance
Überwachung (dezentrale ~)
 dezentrale Überwachung
decentralizált felügyelet decentralised monitoring,
decentralized surveillance
Abbauen des Gleises  vágánybontás dismantling of the track
Abbiegestellung  kitérő állás (váltóé) turnout position
Abblendung der Lichter  fénytompítás obscuration of lighting
Abbremsen  fékezés,
lassítás
brake,
decelerate,
slowing down
Abdichtung
 Dichtung
 Verdichten
tömítés packing
Abfahrauftrag  indító jelzés,
menesztés
order of departure
abfahrbereit  indulásra kész ready for departure
Abfahrlichtsignal  indulási peronjelző departure light signal
Abfallbehälter  hulladékgyűjtő waste container,
waste bin,
litter bin
Abfertigung eines Zuges  dispatch of a train dispatch of a train
abgeschlepptes Fahrzeug
 Fahrzeug (abgeschlepptes ~)
vontatott jármű towed vehicle
abgestellter Zug  várakozó vonat waiting train
Abnahmeprüfzeugnis  vizsgabizonylat test certificate,
inspection certificate
Abrollcontainer-Transport  ? gördülő konténer szállítmányozás roll-on containers with transport
Abrollcontainer  ? gördülő konténer roll-on container
Abstellanlage  tároló ,
tároló vágánycsoport
yard track,
stabling yard
Abstellgleis  tároló vágány storage track,
stabling siding
Abwassertank  szennyvíztartály waste water tank
Abzweigbahnhof  elágazó állomás junction station
Abzweigstrecke  leágazó vonal branch line
Achsabstand  tengelytáv wheel-base,
wheelbase,
axle spacing
Achsaggregat
 Drehgestell
 Fahrwerk
 Bogie
forgóváz bogie,
truck
Achsanordnung  tengelyelrendezés axle arrangement
Achsantrieb
 Antrieb (Achs~)
tengelyhajtás axle drive
Achsbruch  tengelytörés axle breakage
Achsenkurzschluss  tengelyrövidzár axle shunt
Achslager  tengelyágy axle bearing,
axle box
Achslagertemperaturüberwachung  tengelyágyhőmérséklet felügyelet axle bearing temperature monitoring
Achslast-Geschwindigkeitsprofil  tengelyterhelési sebesség profil Axle Load Speed Profile
Achszählanlage
 Achszählsystem
tengelyszámláló rendszer,
tengelyszámláló berendezés
axle counting system
Achszählpunkt  tengelyszámláló érzékelő counting head,
wheel detector
Achszählsystem
 Achszählanlage
tengelyszámláló rendszer,
tengelyszámláló berendezés
axle counting system
Achszählung  tengelyszámlálás axle counting
achtteilige Zug  nyolcrészes vonat,
nyolc kocsis vonat
eight-car train
aerodynamische Anpreßkraft  aerodinamikus nyomóerő aerodynamic contact force
Aggregat (Antriebs~)
 Antriebsaggregat
gépcsoport,
hajtáscsoport
drive unit,
drive assembly
Akkulok
 Lok(Akku~)
akkumulátoros mozdony electric battery locomotive
aktives Neigungssystem
 Neigungssystem
kocsiszekrény döntési rendszer,
billentési rendszer,
aktív billentési rendszer
active tilting system
akustische Störungsmeldung
 Störungsmeldung (akustische ~)
akkusztikus hibajelzés,
hibajelző hang
audible alarm,
acoustic alarm
akustischer Melder
 Melder (akustischer ~)
akkusztikus jelző,
jelzőhang,
hangjelző (készülék)
audible indicator,
acoustic warning
Alarmmeldung
 Meldung (Alarm~)
riasztás üzenet,
riasztásjelzés
alarm message,
alert message
analoger Zugbahnfunk
 Zugbahnfunk (analoger ~)
analóg vonali rádió analog train radiotelephony
Andreaskreuz
 Straßenverkehrszeichen an Bahnübergängen
andráskereszt,
szintbeni útátjáró közúti jelzője
St. Andrew’s cross
Anfahrbeschleunigung
 Beschleunigung (Anfahr~)
indító gyorsulás starting acceleration
Anfahrdrehmoment
 Drehmoment (Anfahr~)
indítónyomaték starting moment
Anfahrzugkraft
 Zugkraft (Anfahr~)
indító vonóerő starting tractive effort,
starting traction
Anforderungsquittung  szükséges nyugtázás request acknowledgement
Anhebezeit (Stromabnehmer)  felengedési idő (áramszedő) raising time (pantograph)
Ankündigungssignal
 Signal(Ankündigungs~)
előjelzés caution signal,
preparation signal
Ankunft  érkezés arrival
Ankunftsanzeige
 Anzeige(Ankunfts~)
értesítés érkezésről advice of arrival
Ankunftsbahnsteig
 Bahnsteig(Ankunfts~)
érkezési peron arrival platform
Ankunftsgleis
 Gleis(Ankunfts~)
érkezési vágány arrival siding,
arrival track
Ankunftszeit
 Zeit(Ankunfts~)
érkezési idő arrival time
Anlage (Signal~)
 Bahn-Signalanlage
 Signalanlage
vasúti jelzőrendszer railway signalling system
Annäherungsbeleuchtung
 Beleuchtung(Annäherungs~)
kivilágítás közlekedéskor approach lighting
Anprallschutz
 Schutz(Anprall~)
ütközés elleni védelem impact protection
Anpresskraft (Stromabnehmer)  sarunyomás (áramszedő) contact pressure (pantograph)
Anregung
 Erregung
 Ansteuerung
 Exzitation
gerjesztés excitation
Anriss
 Mikroriss
hajszálrepedés incipient crack
Anrufbestätigung
 Bestätigung(Anruf~)
hívás megerősítés call confirmation
Anschaltung  kapcsolat interface connection
Anschluss an das Stromnetz  áramellátó hálózati csatlakozás connection with the power supply network
Anschlusskabel
 Leistungskabel
 Kabel (Anschluss~)
 Kabel (Leistungs~)
csatlakozó kábel,
csatlakozó vezeték
connection cable,
power cable,
connecting lead
Anschlussschiene
 Schiene(Anschluss~)
csatlakozó sín closure rail,
connection rail
Ansprechspannung
 Betriebsspannung
 Arbeitsspannung
 Spannung (Betriebs~)
üzemi feszültség operating voltage,
supply voltage
Ansprechstrom
 Betriebsstrom
 Strom (Betriebs~)
névleges áram operating current
Ansprechzeit  válaszidő response time
Ansteuerung
 Anregung
 Erregung
 Exzitation
gerjesztés excitation
Antennenkoppler  empty Antenna Coupler Unit
antivalent  antivalens,
ellentétes értelmezésű
opposite condition,
antivalent
antivalente Meldung
 Meldung (antivalente ~)
antivalens üzenet,
ellentétes értelmezésű üzenet
opposite-condition message,
antivalent message
Antrieb (Achs~)
 Achsantrieb
tengelyhajtás axle drive
Antrieb (beidseitiger ~)
 beidseitiger Antrieb
kétoldali hajtás double-sided drive
Antrieb des Stromabnehmers
 Stromabnehmer (Antrieb des -s)
áramszedőt működtető mechanizmus pantograph-operating mechanism
Antrieb
 Laufwerk
 Getriebe
 Fahrantrieb
hajtás drive,
motor,
propulsion,
traction,
power unit
Antriebsaggregat
 Aggregat (Antriebs~)
gépcsoport,
hajtáscsoport
drive unit,
drive assembly
Antriebskraft
 Antriebsleistung
 Treibkraft
hajtási teljesítmény driving power
Antriebsleistung
 Treibkraft
 Antriebskraft
hajtási teljesítmény driving power
Antriebsleitgerät
 Gerät (Antriebsleit~)
hajtásvezérlő (egység) drive control device
antriebslose  hajtásmentes,
hajtás nélküli
non-driving
Antriebsmotor
 Motor (Antriebs~)
vontatómotor drive motor,
traction motor
Antriebssteuergerät  hajtásvezérlő (egység) Traction Control Unit
Anzeige(Ankunfts~)
 Ankunftsanzeige
értesítés érkezésről advice of arrival
Arbeitsdruck
 Druck (Arbeits~)
üzemi nyomás working pressure,
operating pressure
Arbeitsspannung
 Betriebsspannung
 Ansprechspannung
 Spannung (Betriebs~)
üzemi feszültség operating voltage,
supply voltage
Außenbogenweiche  ? contraflexure turnout
Außenreinigungsanlage
 Waschstrasse
járműmosó vehicle wash line
außer Betrieb
 ausser Betrieb
 Betrieb (Ausser~)
 nicht in Ordnung (NiO)
üzemen kívül inoperative,
out of order,
out of commission,
out of service
Außerbetriebsetzung  üzemen kívül helyezés abandonment
aufgerüstet abgestellt  üzemkészen várakozik capable of being stabled
Auftragsvergabe
 Inbetriebsetzung
 Inbetriebnahme
 Kommissionierung
 Beauftragung
 Indienststellung
üzembehelyezés commissioning
augenscheinliche Prüfung
 Prüfung (augenscheinliche ~)
ellenőrzés szemrevételezéssel,
szemrevételezés
visual inspection
Ausbaustrecke  átépített pálya extension of the railroad track,
upgraded line
Ausfahrbahnsteig
 Bahnsteig (Ausfahr~)
indulási peron departure platform
Ausfahrsignal  ? kijárati jelzés exit signal
Ausfahrsignal
 Signal (Ausfahr~)
kijárati jelző exit signal,
departure signal
Ausfall eines Zuges
 Zug (Ausfall eines ~es)
vonatkimaradás,
vonatkiesés
cancellation of a train
Ausfallüberwachung  kiesés felügyelet failure monitoring
Ausfall
 Fehler
 Misserfolg
 Versagen
 Störung
 Versager
 Versäumnis
 Fehlschlag
 Störfall
 Misslingen
meghibásodás,
hiba,
kiesés
loss,
breakdown,
cancellation,
outage,
malfunction,
absence,
deficiency,
deficit,
blackout,
lunge
Ausfalldauer
 Ausfallzeit
kiesési idő,
kieső idő
downtime
Ausfalloffenbarung  hibafelismerés revelation of failure,
failure detection
Ausfallrate  kiesési gyakoriság failure rate
Ausfallzeit
 Ausfalldauer
kiesési idő,
kieső idő
downtime
Ausflugszug
 Zug (Ausflugs~)
kirándulóvonat excursion train
Ausgangsleistung
 Leistung (Ausgangs~)
kimenő teljesítmény output
Ausgangsspannung
 Spannung (Ausgangs~)
kimenő feszültség output voltage
Ausgangsstufe (binäre ~)
 binäre Ausgangsstufe
bináris kimenő fokozat binary output stage
ausgeschaltete Bremse
 Bremse (ausgeschaltete ~)
kiiktatott fék brake off
ausgesetzter Wagen
 Wagen (ausgesetzter ~)
kisorozott kocsi detached coach,
exposed coach
ausgesetztes Fahrzeug
 Fahrzeug (ausgesetztes ~)
kisorozott jármű detached vehicle,
exposed vehicle
Ausgleichsmaschine  stabilizátor balancer
Ausgleichsvorrichtung  kiegyenlítő szerkezet compensation device
Auskuppeln
 Auskupplung
 Kupplung (Aus~)
 Kuppeln (Aus~)
 Entkoppeln
 Koppeln (Ent~)
szétkapcsolás declutch,
uncouple
Auskupplung
 Kupplung (Aus~)
 Auskuppeln
 Kuppeln (Aus~)
 Entkoppeln
 Koppeln (Ent~)
szétkapcsolás declutch,
uncouple
Auslösetaste
 Taste (Auslöse~)
feloldó gomb,
kioldó gomb
release key,
release button
Auslegersignal  hordozható jelzőeszköz bracketed signal
Aussenanlage  kültéri berendezés outdoor facility,
outdoor equipment
ausser Betrieb
 außer Betrieb
 Betrieb (Ausser~)
 nicht in Ordnung (NiO)
üzemen kívül inoperative,
out of order,
out of commission,
out of service
Authentisierungsnummer  azonosítási szám authentication number
Autoabstellplatz am Bahnhof  autóparkoló a vasútállomáson park and ride
Autogenschneiden
 Brennschneiden
autogénvágás flame cutting,
gas cutting,
oxygen cutting,
oxyacetylene cutting
Automatische Fahr- und Bremssteuerung  automatikus menet- és fékvezérlő automatic drive-brake control system
automatische Fahrgastzählanlage
 Fahrgastzählanlage (automatische ~)
automatikus utasszámláló rendszer automatic passenger counting system
Automatische Ladeeinheit-Identifikation  automatikus szállítási egység azonosítás automatic loading units identification
automatischen Betrieb den Fahrer  automatikus üzem Automatic Train Operation
automatischen Fahrbetrieb Steuerung  automatikus vonatvezérlés Automatic Train Control
Automatischer fahrerloser, spurgeführter Betrieb  vezető nélküli, kötöttpályás üzem,
automatikus járművezérlés
Automatic Guided Transit
automatisches Fahrzeug-Identifikationssystem
 Fahrzeug-Identifikationssystem (automatisches ~)
automatikus járműazonosító rendszer Automatic Vehicle Identification System
Böschung  rézsü,
töltés,
lejtő
slope
Bügel ab-Ankündigungssignal  "áramszedőt le/fel!" előjelző lower pantograph advance/final warning sign
Bügel
 Pantograph
 Stromabnehmer
áramszedő, pantográf pantograph,
current collector
Bahn (Berg~)
 Bergbahn
hegyivasút mountain railway
Bahn (Hänge~)
 Hängebahn
 H-Bahn
 Bahn (H-~)
függővasút suspension railway
Bahn (H-~)
 Hängebahn
 H-Bahn
 Bahn (Hänge~)
függővasút suspension railway
Bahn (Seil~)
 Seilbahn
kötélpályás vasút,
kötélpályás felvonó,
sílift
cableway,
cable railway,
funicular
Bahnübergang  vasúti átjáró crossing,
railroad crossing (US),
grade crossing
Bahnübergangs-Überwachungssignal  útátjáró állapotának jelzése a mozdonyon driver's level crossing indication signal
Bahnübergangswarnung  útátjáró jelzés level-crossing warning
Bahn-Signalanlage
 Signalanlage
 Anlage (Signal~)
vasúti jelzőrendszer railway signalling system
Bahnaufseher
 Bahnmeister
 Oberbahnwärter
pályamester district inspector
Bahnbetreiber  vasút üzemeltetője,
vasúti üzemeltető
railway operator,
rail operator
Bahnbetrieb  vasúti üzem railway operations
Bahnbetriebssimulation  vasúti üzem szimuláció railway operation simulation
Bahnbetriebswerk  járműszín,
remíz
engine shed,
railway depot,
depot,
railroaddepot
Bahnhof (Flughafen~)
 Flughafenbahnhof
reptéri vasútállomás airport railway station
Bahnhof (Rangier~)
 Rangierbahnhof
rendezőpályaudvar railway yard,
switchyard,
shunting yard
Bahnhof mit Reiseverkehr und Güterverkehr  vegyes állomás (személyszállításra és teherfuvarozásra) mixed station (passengers and freight)
Bahnhof Verweilzeit
 Verweilzeiten am Bahnhof
tartózkodási idő az állomáson station dwell time,
dwell time at station
Bahnhof
 Bahnstation
 Eisenbahnstation
vasútállomás railway station,
railroad station (US),
train station
Bahnmeister
 Bahnaufseher
 Oberbahnwärter
pályamester district inspector
Bahnmeisterei
 Bahnmeisterhaus
pályamesteri hivatal district inspector office
Bahnmeisterhaus
 Bahnmeisterei
pályamesteri hivatal district inspector office
Bahnpolizei  vasúti rendőrség railway police
Bahnpostwagen
 Postwagen
 Wagen (Post~)
postakocsi post carriage,
mail car
Bahnrückstrom
 Rückstrom
 Strom (Rück~)
visszatáplált áram traction return current
Bahnrichter
 Vorarbeiter
 Rottenführer
alpályamester sub district inspector
Bahnstation
 Bahnhof
 Eisenbahnstation
vasútállomás railway station,
railroad station (US),
train station
Bahnsteig (Ausfahr~)
 Ausfahrbahnsteig
indulási peron departure platform
Bahnsteigüberwachung  peronfigyelés platform monitoring
Bahnsteig(Ankunfts~)
 Ankunftsbahnsteig
érkezési peron arrival platform
Bahnsteig
 Perron
peron railway platform,
platform,
railway station platform
Bahnsteigbereich  peronterület platform area
Bahnsteigkarte  peronjegy platform ticket
Bahnsteigkontrolle  peronkapu (jegyellenőrzés) platform gate (ticket inspection)
Bahnstrom
 Strom (Bahn~)
vontatási áram traction current
Bahnstromnetz
 Stromnetz (Bahn~)
villamos felsővezeték hálózat traction network
Bahntrasse
 Linie (Bahn)
vasúti vonal railway line,
rail link
Bahnunterhaltungsarbeiter  pályamunkás platelayer
Bahnwärter  vonalbejáró gatekeeper,
signalmen
Barrensäge
 Bolzensäge
csapszeg billet saw
Basistunnel
 Tunnel (Basis~)
bázisalagút base tunnel
Batteriekatzen
 Katzen (Batterie~)
akkumlátoros függőkocsi battery trolley
Batterieladeeinrichtung
 Batterieladegerät
akkumlátortöltő battery charging device,
charging device
Batterieladegerät
 Batterieladeeinrichtung
akkumlátortöltő battery charging device,
charging device
Baugleis
 Gleis (bau~)
épülő pálya construction track
Baujahr  építés éve year of manufacture
Baumaschine  építőgép construction machine,
building machine
Baureihe  sorozat,
építési sorozat
series,
design series
Baureihenbezeichnung  sorozatszám series designation
Bauserie  széria type series,
design series
Baustelle  építkezés,
építési terület,
munkaterület
construction site,
building site,
work-site
Baustellensignal  munkaterület jelzés signal for work-site
Beauftragung
 Inbetriebsetzung
 Inbetriebnahme
 Kommissionierung
 Auftragsvergabe
 Indienststellung
üzembehelyezés commissioning
Bedien- und Anzeigesystem  kezelő- és megjelenítőrendszer operation and display system,
human - machine interface
Bedienen und Anzeigen  kezelés és megjelenítés control and display,
operation & display
Bedienung
 Betrieb
 Wartung
üzemelés,
üzem
operating,
service
Beeinflussung (Zug~)
 Zugbeeinflussung
vonatbefolyásolás train control
Beeinflussung  befolyás influence,
interference
Beeinflussungserkennung  befolyásolás-azonosítás track magnet interaction detector
Beeinflussungsspannung
 Spannung (Beeinflussungs~)
befolyási feszültség interference voltage
Beeinflussungssystem (Zug~)
 Zugbeeinflussungssystem
vonatbefolyásoló rendszer Train Control System
Beförderungsmittel  közlekedési eszköz form of transport
Beförderungsunternehmen
 Verkehrsunternehmen
szállítási vállalat,
szállítmányozó cég
transportation company
Beförderungszeit  szállítási idő delivery time,
travelling time,
conveyance time
Beförderungszettel  kocsibárca wagon label
Beförderungszug  továbbító vonat general-purpose train
Befehl zum außerplanmäßigen Halt  rendkívüli megállásra vonatkozó rendelkezés non-scheduled stopping order
Befehl zum Fahren auf Sicht  látótávolságra történő közlekedésre utasító rendelkezés order to run at sight
Befehlsabgabefeld (Bahnhofsblock)  rendelkezésadó blokkmező (állomási blokknál) block release instrument (permissive block working in station limits)
Befehlsblock  vezérlő keret control frame
Befehlstellwerk  rendelkező központ instruction signal tower
begegnender Zug
 Zug (begegnender ~)
keresztező vonat (egyvágányú vonalon) opposing train
Begleiter  kísérő attendant
begleitetes Fahrzeug
 Fahrzeug (begleitetes ~)
kísért jármű accompanied vehicle
Begleitschein  kísérőlevél accompanying document,
consignment note
begrüntes Gleisbett
 Gleisbett (begrüntes ~)
füvesített sínágy grass-covered track bed
Begrenzung
 Beschränkung
 Limitierung
korlátozás limitation,
limit,
restriction
Begrenzungslinie  rakszelvény boundary line,
loading gauge
Behälter mit Luftzufuhr  szellőző szállítótartály ventilated container
Behälterwagen (Silo-~)
 Silo-Behälterwagen
 Wagen (Silo-Behälter~)
silókocsi silo wagon
Behälterwagen
 Wagen (Behälter~)
tartálykocsi tank wagon
Beharrungsbereich  állandó sebességű szakasz constant velocity domain
Beidrück(förder)anlage  összetolató berendezés pushing-up equipment
beidseitiger Antrieb
 Antrieb (beidseitiger ~)
kétoldali hajtás double-sided drive
Beimann
 Triebfahrzeugbegleiter
segédmozdonyvezető driver's assistant
Beiseil  függesztő (felsővezeték) auxiliary wire
Beispitze
 Herzstück
vezetősín (keresztezésben) check rail (crossing)
Belüftung
 Lüftung
 Ventilation
szellőzés,
ventiláció
ventilation,
aeration
Beladung
 Belastung
 Last
 Ladung
 Traglast
 Tragfähigkeit
 Fracht
terhelés,
szállítmány
load,
loading,
charge,
weight
Belastung
 Last
 Ladung
 Traglast
 Tragfähigkeit
 Beladung
 Fracht
terhelés,
szállítmány
load,
loading,
charge,
weight
Belastungsgrenze  szállítási kapacitás,
terhelhetőség
carrying capacity
Belastungsprobe
 Dauerprüfung
 Prüfung (Dauer~)
 Dauertest
 Dauerversuch
 Lebensdauertest
 Probe (Belastungs~)
 Ermüdungsversuch
tartóssági vizsgálat endurance test,
fatigue testing
Beleg  bizonylat,
okmány
occupation,
occupies
Beleuchtung (Decken~)
 Deckenbeleuchtung
mennyezetvilágítás ceiling lighting
Beleuchtung(Annäherungs~)
 Annäherungsbeleuchtung
kivilágítás közlekedéskor approach lighting
Beleuchtung  világítás lighting,
illumination
Bereitschaftsgüterwagen
 Wagen (Bereitschaftsgüter~)
tartalék teherkocsi spare wagon
Bereitschaftswagen
 Wagen (Bereitschafts~)
tartalék személykocsi reserve coach
Bergbahn
 Bahn (Berg~)
hegyivasút mountain railway
Beschleunigung (Anfahr~)
 Anfahrbeschleunigung
indító gyorsulás starting acceleration
Beschleunigungssensor  gyorsulásérzékelő (szenzor) acceleration sensor
Beschränkung (räumliche ~)  űrszelvény (méret)korlátozás dimensional limitation
Beschränkung
 Begrenzung
 Limitierung
korlátozás limitation,
limit,
restriction
beschrankter Niveauübergang
 Niveauübergang (beschrankter ~)
 Übergang (beschrankter Niveau~)
szintbeni útátjáró sorompóval level crossing with barriers
Beschwerdebuch  panaszkönyv complaints book,
book of complaints
besetztes Gleis
 Gleis (besetztes ~)
foglalt vágány occupied track
Besetztzeichen  foglaltságjelzés busy signal
Besetzungsgrad  (vonat)foglaltsági fok occupancy rate
Bestätigung(Anruf~)
 Anrufbestätigung
hívás megerősítés call confirmation
Bestimmungsbahnhof  célállomás,
rendeltetési állomás
destination station,
station of destination
Bestimmungsort  rendeltetési hely destination,
place of destination
Betonoberbau  beton felépítmény concrete superstructure
Betonoberbau
 Oberbau (Beton-)
felépítmény (beton-) superstructure (concrete),
track structure (concrete)
Betonschwelle  vasbetonalj concrete sleeper
Betontragwerk  beton tartószerkezet concrete structure
Betreibergesellschaft  üzemeltető operating company
Betrieb (Ausser~)
 außer Betrieb
 ausser Betrieb
 nicht in Ordnung (NiO)
üzemen kívül inoperative,
out of order,
out of commission,
out of service
Betrieb (Dauer~)
 Dauerbetrieb
folyamatos üzem,
tartós üzem
continuous operation,
permanent operation
Betrieb (Demonstrations~)
 Demonstrationsbetrieb
bemutató üzem demonstration operation,
demonstration of operational service
Betrieb
 Bedienung
 Wartung
üzemelés,
üzem
operating,
service
betriebliches Problem  üzemi probléma operational problem
betriebliches Problem
 Betriebsproblem
üzemzavar operational problem
Betriebs- und Verkehrsdienst  üzemviteli szakszolgálat Traffic Operating Department
Betriebsabwicklung  menetirányítás operations process
Betriebsanlagen  üzemi berendezések operations facilities
Betriebsanzeige  üzemi kijelző operational status display
Betriebsart  üzemmód operating mode
Betriebsartenwahlschalter  üzemmódválasztó (kapcsoló) operating mode selector switch
Betriebsbremse
 Bremse (Betriebs~)
üzemi fék service brake
Betriebsbremskurve
 Bremskurve (Betriebs~)
üzemi fékgörbe service braking curve
Betriebsbremsung  üzemi fékezés service braking
Betriebsgleis
 Gleis (Betriebs~)
üzemi vágány track in service
Betriebshandbuch
 Handbuch (Betriebs~)
üzemeltetési kézikönyv operating and service manual
Betriebshof
 Depotwerkstatt
 Depot
vontatási telep,
depó
depot
Betriebsleiter  forgalmi szolgálat vezetője,
forgalmi szolgálatvezető
operations manager,
chief traffic manager
Betriebsleittechnik  üzemfelügyelet,
üzemirányítás
operations control (system)
Betriebsleitzentrale
 Leitzentrale (Betriebs~)
forgalomirányító központ operations control center
Betriebsproblem
 betriebliches Problem
üzemzavar operational problem
Betriebsruhezugschlußsignal  üzemszüneti zárjelző line-closed signal (after last train of day)
Betriebsspannung
 Arbeitsspannung
 Ansprechspannung
 Spannung (Betriebs~)
üzemi feszültség operating voltage,
supply voltage
Betriebsstrom
 Ansprechstrom
 Strom (Betriebs~)
névleges áram operating current
Betriebssystem  operációs rendszer operating system
Betriebstagebuch  üzemi napló operating log
Betriebsunfall
 Unfall (Betriebs~)
forgalmi baleset operating accident
Betriebsvorschrift  üzemi szabályzat operating regulations
Betriebswerk  fűtőház depot,
running shed
Betriebszulassung
 Zulassung (Betriebs~)
üzemeltetési engedély operating license
Betriebszustand  üzemállapot operating state
Bettung (Bestandteil des Oberbaus)  ágyazat (a felépítmény része) ballast (track superstructure),
bedding
Bettungserneuerung  ágyazat felújítása ballast renewal,
bedding renewal
Bettungsräummaschine
 Räummaschine (Bettungs~)
kiágyazógép ballast-broaching machine
Bettungssohle  ágyazattükör base of ballast
bewaffnete Zugbegleiter
 Rail-Marshall
 Zugbegleiter (bewaffnete ~)
fegyveres vasúti személyzet Rail-Marshall
Bewegungsfuge
 Dehnungsfuge
 Dehnfuge
 Kompensator
 Dehnungsstück
dilatáció expansion joint,
contraction joint
bewehrtes Kabel
 Kabel (bewehrtes ~)
páncélozott kábel armored cable
Bezettelung  bárcázás labelling
Biegewiderstand  hajlítószilárdság bending resistance
Bildsymbol
 Piktogramm
piktogram pictogram
Bildzeichen
 Ikone
 Symbol
 Icon
ikon icon
binäre Ausgangsstufe
 Ausgangsstufe (binäre ~)
bináris kimenő fokozat binary output stage
Bläser  fúvó (berendezés) blower,
fan
Blasrohr
 Düse
fúvócső blast pipe
Blattfeder
 Feder (Blatt~)
laprugó leaf spring,
laminated spring
Bleimantel  ólomburkolat lead covering
Blindleistung (Elektrotechnik)  watt nélküli teljesítmény reactive power,
idle power
Blinklicht
 Licht (Blink~)
villogó fény flashing light
Blinktakt  villogási ciklus flashing cycle
Blitzableiter
 Blitzstromableiter
villámhárító lightning (current) arrester
Blitzbeeinflussungsfestigkeit  villámvédettség (1) resistance to lightning interferences,
(2) lightning protection
Blitzschutz  villámvédelem lightning protection
Blitzschutzzone  villámvédett zóna Lightning Protection Zone
Blitzstrom  villámáram lightning (-stroke) current
Blitzstromableiter
 Blitzableiter
villámhárító lightning (current) arrester
Blockabschnitt  térközszakasz block section
Blockabschnittsende  térközszakasz vége end of block section
Blockabstand  térköztávolság block interval
Blockbegrenzung  térközhatár block boundary
Blocksignal  térközjelző block signal
Blocksperre  térközzár block lock,
block holding
Blockstelle  térközőrhely intermediate block post
Blockstrecke  térköz-szakasz block section
Blockwärter  térközőr block guard
Blockzug
 Zug (Block~)
zárt tehervonat (változatlan kocsiösszeállítással) block train
Bockkran  portáldaru goliath crane,
gantry crane
Bodenentlader Wagen
 Sattelboden-Selbstentladewagen
 Wagen (Sattelboden-Selbstentlade~)
 Wagen (Bodenentlader ~)
fenékürítős teherkocsi hopper wagon
Bodenfläche  padlófelület floor space,
floor area
Bodenplatte  alaplemez base plate
Bogenbrücke
 Brücke (Bogen~)
boltozatos híd,
boltozott híd
arched bridge
Bogengeschwindigkeit  ívsebesség bowing speed
Bogengleis
 Gleis (Bogen~)
vágányív curved track
Bogenweiche
 Weiche (Bogen~)
íves kitérő,
ívesített kitérő
curved switch
Bogenweiche
 Weiche (Bogen~)
íves kitérő curved turnout
Bogie
 Drehgestell
 Fahrwerk
 Achsaggregat
forgóváz bogie,
truck
Bohle  palló plank
Bolzen  (tám)csavar bolt,
pin
Bolzensäge
 Barrensäge
csapszeg billet saw
Bordbatterie  fedélzeti akkumlátor on-board battery
Bordcomputer  fedélzeti számítógép train-borne computer,
on-board computer
Bordenergieversorgung  fedélzeti energiaellátás on-board power supply
Bordnetz  fedélzeti (villamos) hálózat power supply network
Bordnetzumrichter  fedélzeti (villamos) átalakító,
kiegészítő konverter
auxiliary converter
Bordnetzumrichter  fedélzeti hálózati inverter,
fedélzeti áramátalakító
auxiliary converter,
bord power inverter
Bordrestaurant  fedélzeti étterem,
étkezőkocsi
on-board restaurant,
board restaurant
Bordspannung
 Spannung (Bord~)
fedélzeti feszültség on-board voltage
Bordspannungsverteilung
 Spannung (Bord~sverteilung)
fedélzeti feszültségelosztás,
feszülségosztó a járműn
vehicle voltage distribution
Bordsteuerung
 Steuerung (Bord~)
fedélzeti vezérlő on-board control
Bordstromversorgung
 Strom (Bord~versorgung)
fedélzeti áramellátás on-board power supply
Brücke (Bogen~)
 Bogenbrücke
boltozatos híd,
boltozott híd
arched bridge
Brückenkran
 Kran (Brücken~)
híddaru overhead crane,
bridge crane,
gantry crane
Brandmeldeanlage  tűzjelző (berendezés) fire detection system,
fire alarm system
Brandmeldezentrale  tűzjelző központ central fire alarm system
Brandschutz  tűzvédelem fire protection
Brecheisen  feszítővas crowbar
Brechschotter  zúzottkő broken stone
Breitspur
 Spur (Breit~)
széles nyomtáv,
széles nyomköz
broad gauge
Breitspurstrecke  széles nyomtávú pálya broad-gauge line
Bremsart  féküzemmód brake operating type
Bremsbehälter  féktartály brake reservoir
Bremsbelag  fékbetét brake pad
Bremsdruck  féknyomás brake pressure
Bremsdruckregelung  féknyomás szabályozás brake pressure control
Bremse (ausgeschaltete ~)
 ausgeschaltete Bremse
kiiktatott fék brake off
Bremse (Betriebs~)
 Betriebsbremse
üzemi fék service brake
Bremse (elektromagnetische Gleis~)
 elektromagnetische Gleisbremse
elektromágneses vágányfék electro-magnetic rail brake
Bremse (elektromagnetische~)
 elektromagnetische Bremse
elektromágneses fék electro-magnetic brake
Bremse (Gleis~)
 Gleisbremse
vágányfék rail brake
Bremse (lineare Wirbelstrom~)
 lineare Wirbelstrombremse
lineáris örvényáramfék linear eddy-current brake
Bremse (magnetische ~)
 magnetische Bremse
mágneses fék magnetic brake,
magnetical brake
Bremse (Scheiben~)
 Scheibenbremse
tárcsafék disk brake
Bremse  fék brake
Bremser  fékező (nagyon régi vonatkocsikon munkahely) braker
Bremskraft  fékezőerő,
fékerő
brake force
Bremskraftbedarf  fékezőerő szükséglet, szükséges fékezőerő requires brake force
Bremskraftregler  fékerőszabályozó braking force compensator,
brake force regulator
Bremskurve (Betriebs~)
 Betriebsbremskurve
üzemi fékgörbe service braking curve
Bremslok
 Lok (Brems~)
fékmozdony,
fékező mozdony
brake locomotive
Bremslok
 Lok (Brems~)
fékezőmozdony locomotive for brake
Bremsprobe im Stillstand  fékpróba álló helyzetben standing brake test
Bremsprobe während der Fahrt  vonali ellenőrző fékpróba running brake test
Bremsprobe  fékpróba brake test
Bremsprobe  fékpróba brake test,
checks on brakes
Bremsprobesignal  fékpróba jelző brake test signal
Bremsscheibe  féktárcsa brake disk
Bremssteuergerät  fékvezérlő (egység) brake control unit,
brake control device,
brake controller
Bremssteuerungsgerät  fékvezérlő (egység) Brake Contoller Unit
Bremssystem  fékrendszer brake system
Bremstyp  féktípus type of brakes,
brake-type
Bremswagen
 Wagen (Brems~)
fékkocsi brake wagon
Bremsweg  fékút braking distance
Brennschneiden
 Autogenschneiden
autogénvágás flame cutting,
gas cutting,
oxygen cutting,
oxyacetylene cutting
Brennstoffbehälter
 Kraftstofftank
 Treibstofftank
 Kraftstoffbehälter
üzemanyagtartály fuel tank,
fuel vessel
Bruch der Kupplung
 Kupplung (Bruch der ~)
vonatszakadás breaking of coupling
Bruttobelastung  bruttó terhelhetőség gross load
Bruttogewicht  bruttó súly,
teljes súly,
összsúly
gross weight
Buffetwagen
 Wagen (Buffet~)
büfékocsi buffet car
Bugwelle  torlónyomás bow wave
Bundesamt für Verkehr  Szövetségi Közlekedési Iroda Federal Office for Transport
Bundesministerium für Forschung und Technologie  Fejlesztési- és Technológiai Szövettségi Minisztérium federal Ministry for Research and Technology
Buskabel  buszvezeték bus cable
Buskopplung  buszcsatlakozó bus coupling
Busmaster-Baugruppe  busz-master modul,
buszvezérlő egység
bus master module
Busmaster  busz-master,
buszvezérlő
busmaster
Busstörung  buszhiba,
busz átviteli hiba
bus failure
Bussteuerung  buszvezérlő bus controller
Bussystem  buszrendszer bus system
Busverkehr  buszforgalom bus traffic
Busverstärker-Baugruppe  busz(jel) erősítő egység,
repeater,
jelismétlő
repeater board
Buszentrale  busz központ bus controls
Charterzug
 Zug (Charter~)
bérelt vonat charter train
chemische Unkrautvertilgung
 Unkrautvertilgung (chemische ~)
vegyi gyomtalanítás chemical weed killing,
chemical weed control
Chipkarte  chip-kártya smart card,
chip card
Codeanhang  ellenőrző érték checksum
Codierstecker  jumper jumper,
coding plug
codierter Gleisstrom  kódolt sínáram coded track-circuit current
codierter Gleisstromkreis  kódolt sínáramkör coded-current track circuit
Containertragwagen
 Wagen (Containertrag~)
konténerszállító kocsi,
konténervagon
container wagon,
container carrying wagon
Dämpfer
 Stoßdämpfer
lengéscsillapító shock absorber,
damper
Dämpfung  csillapítás attenuation,
damping
Düse
 Blasrohr
fúvócső blast pipe
Dach  tető roof,
rooftop
Dachelement  tetőelem roof element
Dachlüfter  tetőventilátor,
tetőszellőzés
roof ventilator,
roof fan
Dachleitung (Hochspannungs~)
 Dachstromleitung
 Hochspannungsdachleitung
tetőkábel,
nagyfeszültségű tetővezeték
high voltage roof-line,
roof cable
Dachspriegel  tetőív roof bow,
roof brace
Dachstromleitung
 Dachleitung (Hochspannungs~)
 Hochspannungsdachleitung
tetőkábel,
nagyfeszültségű tetővezeték
high voltage roof-line,
roof cable
Dachtrenner  tetőszakaszoló roof disconnector
Dampflokomotive
 Lokomotive (Dampf~)
gőzmozdony steam locomotive,
steam engine
Dampfzug  gőzvonat,
gőzmozdonnyal vontatott vonat
steam train
Daten Fernübertragung  adatátvitel (nagyobb távolságra) transmission of data,
data transmission
Datenübertragungseinrichtung
 Datenkommunikationsgerät
 Datenkommunikationsanlage
adatátviteli berendezés,
távközlési berendezés
data communications equipment,
data circuit terminating equipment
Datenübertragungsnetz
 Datenkommunikationsnetz
adatátviteli hálózat,
(adat)kommunikációs hálózat
data communication network,
data transmission network
Datenkommunikationsanlage
 Datenübertragungseinrichtung
 Datenkommunikationsgerät
adatátviteli berendezés,
távközlési berendezés
data communications equipment,
data circuit terminating equipment
Datenkommunikationsgerät
 Datenübertragungseinrichtung
 Datenkommunikationsanlage
adatátviteli berendezés,
távközlési berendezés
data communications equipment,
data circuit terminating equipment
Datenkommunikationsnetz
 Datenübertragungsnetz
adatátviteli hálózat,
(adat)kommunikációs hálózat
data communication network,
data transmission network
Datenverarbeitungseinrichtung  adatfeldolgozó egység,
adatfeldolgozó berendezés
data processing device,
data processing facility
Dauerüberwachung
 Überwachung (Dauer~)
folyamatos felügyelet,
állandó felügyelet
continuous monitoring,
permanent surveillance
Dauerbetrieb
 Betrieb (Dauer~)
folyamatos üzem,
tartós üzem
continuous operation,
permanent operation
Dauerfestigkeit
 Ermüdungsfestigkeit
fáradási határ,
kifáradási határ
fatigue strength,
fatigue limit
Dauerleistung
 Leistung (Dauer~)
tartós teljesítmény continuous output
Dauerprüfung
 Prüfung (Dauer~)
 Dauertest
 Dauerversuch
 Lebensdauertest
 Belastungsprobe
 Probe (Belastungs~)
 Ermüdungsversuch
tartóssági vizsgálat endurance test,
fatigue testing
Dauerschmierung
 Permanent-Schmierung
állandó kenés,
folyamatos kenés
permanent lubrication
Dauersignal
 Signal (Dauer~)
állandó jel,
folytonos jel
continuous signal
Dauerstrom
 Strom (Dauer~)
tartós áram continuous current,
constant current
Dauertest
 Dauerprüfung
 Prüfung (Dauer~)
 Dauerversuch
 Lebensdauertest
 Belastungsprobe
 Probe (Belastungs~)
 Ermüdungsversuch
tartóssági vizsgálat endurance test,
fatigue testing
Dauerversuch
 Dauerprüfung
 Prüfung (Dauer~)
 Dauertest
 Lebensdauertest
 Belastungsprobe
 Probe (Belastungs~)
 Ermüdungsversuch
tartóssági vizsgálat endurance test,
fatigue testing
Dauerzugkraft
 Zugkraft (Dauer~)
tartós vonóerő,
állandó vonóerő
tractive effort,
continuous tractive effort
Deckenbeleuchtung
 Beleuchtung (Decken~)
mennyezetvilágítás ceiling lighting
Deckungssignal
 Signal (Deckungs~)
fedezőjelző train protecting signal,
protective signal
Dehnfuge
 Dehnungsfuge
 Kompensator
 Bewegungsfuge
 Dehnungsstück
dilatáció expansion joint,
contraction joint
Dehnungsfuge
 Dehnfuge
 Kompensator
 Bewegungsfuge
 Dehnungsstück
dilatáció expansion joint,
contraction joint
Dehnungsmesser
 Messer (Dehnungs~)
nyúlásmérő extensometer,
strain gage
Dehnungsstück
 Dehnungsfuge
 Dehnfuge
 Kompensator
 Bewegungsfuge
dilatáció expansion joint,
contraction joint
Demonstrationsbetrieb
 Betrieb (Demonstrations~)
bemutató üzem demonstration operation,
demonstration of operational service
Demonstrationsfahrt
 Fahrt (Demonstrations~)
bemutató út demonstration drives
Demonstrationsfahrzeug
 Versuchszug
bemutató vonat,
tesztvonat
experimental-train
Depot
 werkstatt
 Depot
 Betriebshof
vontatási telep,
depó
depot
Depotbüro  mozdonyfelvigyázói iroda control office (tractive unit and driving staff)
Depotwerkstatt
 Depot
 Betriebshof
vontatási telep,
depó
depot
Desinfektion  fertőtlenítés disinfection
Deutsche Bundesbahn  Német Vasút,
Német Vasutak
German Railways,
German Federal Railways
dezentrale Überwachung
 Überwachung (dezentrale ~)
decentralizált felügyelet decentralised monitoring,
decentralized surveillance
Diagnoseeinheit
 Einheit (Diagnose~)
diagnosztikai egység diagnostic unit
Diagnosesystem
 System (Diagnose~)
diagnosztikai rendszer diagnostic system
Diagramm (Leistung-Geschwindigkeit)
 Leistung-Geschwindigkeit Diagramm
vonóerő - sebesség diagram force-speed curve,
force-speed diagram
Dichtung
 Abdichtung
 Verdichten
tömítés packing
Dieselkatzen
 Katzen (Diesel~)
dízelüzemű függőkocsi diesel trolley
Dieseltriebwagenzug
 Dieseltriebzug
 Zug (Dieseltrieb~)
dízelvonat Diesel Multiple Unit
Dieseltriebzug
 Dieseltriebwagenzug
 Zug (Dieseltrieb~)
dízelvonat Diesel Multiple Unit
Doppelstock-Pendelzug
 Pendelzug (Doppelstock~)
kétszintes ingavonat double-decker commuter train
Drücker
 Passagieranordnungspersonal
 Oshiya (jp)
Japánban az utasokat a kocsikba toló személyzet pusher,
railway station attendant,
a worker who pushes people onto the train
Drehgestell
 Fahrwerk
 Bogie
 Achsaggregat
forgóváz bogie,
truck
Drehgestelle mit Luftfederung  légrugós forgóváz bogie with pneumatic suspension
Drehmoment (Anfahr~)
 Anfahrdrehmoment
indítónyomaték starting moment
Druck (Arbeits~)
 Arbeitsdruck
üzemi nyomás working pressure,
operating pressure
druckluftgetriebene Rangierkatzen
 Katzen (druckluftgetriebene Rangier~)
sűrített levegő üzemű rendező függőkocsi compressed air-driven shunting trolley
Duplex-Zug  duplex vonat,
kétrészes vonat
duplex train
Einheit (Diagnose~)
 Diagnoseeinheit
diagnosztikai egység diagnostic unit
Einsatzgebiet  bevetési terület,
alkalmazási terület
area of application,
field of activity,
operational area
Eisenbahn  vasút railway
Eisenbahngesetz  Vasúti Törvény(könyv) Railways Act
Eisenbahnstation
 Bahnhof
 Bahnstation
vasútállomás railway station,
railroad station (US),
train station
elektrisch angetriebene Triebzug
 Elektrotriebzug
 elektrischen Triebzug
 Zug (elektrischen Trieb~)
villanyvonat Electric Multiple Unit
elektrischen Triebzug
 elektrisch angetriebene Triebzug
 Elektrotriebzug
 Zug (elektrischen Trieb~)
villanyvonat Electric Multiple Unit
elektromagnetische Bremse
 Bremse (elektromagnetische~)
elektromágneses fék electro-magnetic brake
elektromagnetische Gleisbremse
 Bremse (elektromagnetische Gleis~)
elektromágneses vágányfék electro-magnetic rail brake
elektromagnetische Radbremse  elektromágneses kerékfék electro-magnetic wheel brake
elektropneumatische Scheibenbremse
 Scheibenbremse (elektropneumatische ~)
elektropneumatikus tárcsafék electro-pneumatic disk brake
Elektrotriebzug
 elektrisch angetriebene Triebzug
 elektrischen Triebzug
 Zug (elektrischen Trieb~)
villanyvonat Electric Multiple Unit
Energieversorgung
 Energiezufuhr
energia ellátás,
energia ellátó,
betáplálás,
betáp
energy supply,
power supply
Energiezufuhr
 Energieversorgung
energia ellátás,
energia ellátó,
betáplálás,
betáp
energy supply,
power supply
entgleist  kisiklott derailed
Entkoppeln
 Auskupplung
 Kupplung (Aus~)
 Auskuppeln
 Kuppeln (Aus~)
 Koppeln (Ent~)
szétkapcsolás declutch,
uncouple
Ermüdungsfestigkeit
 Dauerfestigkeit
fáradási határ,
kifáradási határ
fatigue strength,
fatigue limit
Ermüdungsversuch
 Dauerprüfung
 Prüfung (Dauer~)
 Dauertest
 Dauerversuch
 Lebensdauertest
 Belastungsprobe
 Probe (Belastungs~)
tartóssági vizsgálat endurance test,
fatigue testing
Erregung
 Anregung
 Ansteuerung
 Exzitation
gerjesztés excitation
Erstklasswagen  elsőosztályú kocsi first class coach
Eurocity-Zug
 Zug (Eurocity)
EuroCity vonat EuroCity train
Exzitation
 Anregung
 Erregung
 Ansteuerung
gerjesztés excitation
Führerstand  vezetőállás,
vezetőfülke
driver's cab,
driver's cabin
Fahrantrieb
 Antrieb
 Laufwerk
 Getriebe
hajtás drive,
motor,
propulsion,
traction,
power unit
Fahrdraht  munkavezeték contact wire,
trolley wire
Fahrdrahtverlauf  munkavezeték vezetése contact wire course,
trolley wire course
Fahrgastzählanlage (automatische ~)
 automatische Fahrgastzählanlage
automatikus utasszámláló rendszer automatic passenger counting system
Fahrleitung
 Oberleitung
 Leitung (Ober~)
felsővezeték,
munkavezeték
overhead line,
catenary,
contact wire,
overhead cable
Fahrt (Demonstrations~)
 Demonstrationsfahrt
bemutató út demonstration drives
Fahrt (Hochgeschwindigkeits~)
 Hochgeschwindigkeitsfahrt
nagysebességű menet high-speed drive
Fahrtstrecke
 Strecke
 Fahrweg
 Route
út,
útvonal,
pálya
route,
way,
track
Fahrweg
 Strecke
 Fahrtstrecke
 Route
út,
útvonal,
pálya
route,
way,
track
Fahrwerk
 Drehgestell
 Bogie
 Achsaggregat
forgóváz bogie,
truck
Fahrzeit
 Reisezeit
menetidő, utazási idő travel time,
journey time
Fahrzeug (abgeschlepptes ~)
 abgeschlepptes Fahrzeug
vontatott jármű towed vehicle
Fahrzeug (ausgesetztes ~)
 ausgesetztes Fahrzeug
kisorozott jármű detached vehicle,
exposed vehicle
Fahrzeug (begleitetes ~)
 begleitetes Fahrzeug
kísért jármű accompanied vehicle
Fahrzeug-Identifikationssystem (automatisches ~)
 automatisches Fahrzeug-Identifikationssystem
automatikus járműazonosító rendszer Automatic Vehicle Identification System
Feder (Blatt~)
 Blattfeder
laprugó leaf spring,
laminated spring
Fehler
 Ausfall
 Misserfolg
 Versagen
 Störung
 Versager
 Versäumnis
 Fehlschlag
 Störfall
 Misslingen
meghibásodás,
hiba,
kiesés
loss,
breakdown,
cancellation,
outage,
malfunction,
absence,
deficiency,
deficit,
blackout,
lunge
Fehlschlag
 Ausfall
 Fehler
 Misserfolg
 Versagen
 Störung
 Versager
 Versäumnis
 Störfall
 Misslingen
meghibásodás,
hiba,
kiesés
loss,
breakdown,
cancellation,
outage,
malfunction,
absence,
deficiency,
deficit,
blackout,
lunge
Fensterband  ablakszalag window hinge
Fernverkehr  fővonali forgalom,
távolsági forgalom
main-line rail traffic,
long-distance traffic
Flughafenbahnhof
 Bahnhof (Flughafen~)
reptéri vasútállomás airport railway station
Fracht
 Belastung
 Last
 Ladung
 Traglast
 Tragfähigkeit
 Beladung
terhelés,
szállítmány
load,
loading,
charge,
weight
Frachtraum für Gepäck  csomagtér cargo compartment for luggage
Frachtraum
 Raum (Fracht~)
csomagtér,
rakodótér
cargo compartment
Funkanlage  rádióberendezés radio equipment
Funktionsprüfung
 Funktionstest
funkcionális teszt,
funkcióteszt
functional test
Funktionstest
 Funktionsprüfung
funkcionális teszt,
funkcióteszt
functional test
galvanisch getrennt
 getrennt (galvanisch ~)
galvanikusan leválasztott electrically isolated
galvanische Trennung
 Trennung (galvanische ~)
galvanikus leválasztás,
szigetelt,
izolált
isolation,
electrical isolation
Gerät (Antriebsleit~)
 Antriebsleitgerät
hajtásvezérlő (egység) drive control device
Geschwindigkeit (Höchst~)
 Höchstgeschwindigkeit
 Spitzengeschwindigkeit
 Geschwindigkeit (Spitzen~)
legnagyobb sebesség,
maximális sebesség
top speed,
maximum speed,
speed limit
Geschwindigkeit (Spitzen~)
 Höchstgeschwindigkeit
 Spitzengeschwindigkeit
 Geschwindigkeit (Höchst~)
legnagyobb sebesség,
maximális sebesség
top speed,
maximum speed,
speed limit
Geschwindigkeitseinschränkung  sebességkorlátozás speed restriction
getrennt (galvanisch ~)
 galvanisch getrennt
galvanikusan leválasztott electrically isolated
Getriebeübersetzung  áttétel,
áttételi viszony,
váltó áttétel
gearing,
gearbox transmission ratio
Getriebe
 Antrieb
 Laufwerk
 Fahrantrieb
hajtás drive,
motor,
propulsion,
traction,
power unit
Glasfaserkabel
 Kabel (Glasfaser~)
optikai szál,
üvegszál
fibre-optic cable
Gleichstromabnehmer
 Stromabnehmer (Gleich~)
egyenáramú áramszedő direct current pantograph
Gleis (bau~)
 Baugleis
épülő pálya construction track
Gleis (besetztes ~)
 besetztes Gleis
foglalt vágány occupied track
Gleis (Betriebs~)
 Betriebsgleis
üzemi vágány track in service
Gleis (Bogen~)
 Bogengleis
vágányív curved track
Gleis(Ankunfts~)
 Ankunftsgleis
érkezési vágány arrival siding,
arrival track
Gleisbett (begrüntes ~)
 begrüntes Gleisbett
füvesített sínágy grass-covered track bed
Gleisbett  sínágy track bed
Gleisbremse
 Bremse (Gleis~)
vágányfék rail brake
Hängebahn
 H-Bahn
 Bahn (Hänge~)
 Bahn (H-~)
függővasút suspension railway
Höchstgeschwindigkeit
 Spitzengeschwindigkeit
 Geschwindigkeit (Höchst~)
 Geschwindigkeit (Spitzen~)
legnagyobb sebesség,
maximális sebesség
top speed,
maximum speed,
speed limit
Höhenlage  magasság altitude
Höhenmesseinrichtung  magasságmérő (eszköz) height gauge
H-Bahn
 Hängebahn
 Bahn (Hänge~)
 Bahn (H-~)
függővasút suspension railway
Handbuch (Betriebs~)
 Betriebshandbuch
üzemeltetési kézikönyv operating and service manual
Herzstück
 Beispitze
vezetősín (keresztezésben) check rail (crossing)
Hochgeschwindigkeitsfahrt
 Fahrt (Hochgeschwindigkeits~)
nagysebességű menet high-speed drive
Hochgeschwindigkeitsverkehr  nagysebességű forgalom high-speed transportation
Hochgeschwindigkeitszug  nagysebességű vonat high-speed train
Hochspannungs-Gleichstromwandler
 Wandler (Hochspannungs-Gleichstrom~)
nagyfeszültségű egyenáramú áramátalakító High-voltage DC/DC converter
Hochspannungsdachleitung
 Dachleitung (Hochspannungs~)
 Dachstromleitung
tetőkábel,
nagyfeszültségű tetővezeték
high voltage roof-line,
roof cable
Hochspannungsleitung  nagyfeszültségű vezeték power line
Hohlkammerprofil  zártszelvény,
zártszelvény profil
hollow section profile
Hutschiene
 Schiene (Hut~)
? top-hat rail
ICE-Einheit  ICE egység ICE-unit,
ICE-train
ICE-Linie  ICE vasútvonal,
ICE vonal
ICE-line
ICE-Niveau  ICE-standard ICE-standard
Icon
 Bildzeichen
 Ikone
 Symbol
ikon icon
Ikone
 Bildzeichen
 Symbol
 Icon
ikon icon
Inbetriebnahme
 Inbetriebsetzung
 Kommissionierung
 Beauftragung
 Auftragsvergabe
 Indienststellung
üzembehelyezés commissioning
Inbetriebsetzung
 Inbetriebnahme
 Kommissionierung
 Beauftragung
 Auftragsvergabe
 Indienststellung
üzembehelyezés commissioning
Indienststellung
 Inbetriebsetzung
 Inbetriebnahme
 Kommissionierung
 Beauftragung
 Auftragsvergabe
üzembehelyezés commissioning
Innenausstattung
 Innenraum
 Innenbereich
beltér interior
Innenbereich
 Innenausstattung
 Innenraum
beltér interior
Innenraum
 Innenausstattung
 Innenbereich
beltér interior
Intercity Express  Intercity Express Intercity Express ,
Advanced Passenger Train
Intercity-Express  ICE ICE
Jakobsdrehgestelle  Jacob-típusú forgóváz Jacob-type bogies
Janney Kupplung
 Kupplung (Janney ~)
AAR kuplung,
Janney kuplung
buckeye coupler,
Janney coupler,
AAR coupler
Kühl-Container  hűtőkonténer refrigerated container
Kabel (Anschluss~)
 Anschlusskabel
 Leistungskabel
 Kabel (Leistungs~)
csatlakozó kábel,
csatlakozó vezeték
connection cable,
power cable,
connecting lead
Kabel (bewehrtes ~)
 bewehrtes Kabel
páncélozott kábel armored cable
Kabel (Glasfaser~)
 Glasfaserkabel
optikai szál,
üvegszál
fibre-optic cable
Kabel (Leistungs~)
 Anschlusskabel
 Leistungskabel
 Kabel (Anschluss~)
csatlakozó kábel,
csatlakozó vezeték
connection cable,
power cable,
connecting lead
Kabel
 Leitung
vezeték conductor,
cable,
line
Katzen (Batterie~)
 Batteriekatzen
akkumlátoros függőkocsi battery trolley
Katzen (Diesel~)
 Dieselkatzen
dízelüzemű függőkocsi diesel trolley
Katzen (druckluftgetriebene Rangier~)
 druckluftgetriebene Rangierkatzen
sűrített levegő üzemű rendező függőkocsi compressed air-driven shunting trolley
Katzen (Rangier~)
 Rangierkatzen
rendező függőkocsi shunting trolley
Katzen
 Laufkatzen
kocsi,
függőkocsi,
kötöttpályára függesztett kocsi
trolley
Klima-Technik  klímatechnika air-conditioning technology
Kommissionierung
 Inbetriebsetzung
 Inbetriebnahme
 Beauftragung
 Auftragsvergabe
 Indienststellung
üzembehelyezés commissioning
Kompensator
 Dehnungsfuge
 Dehnfuge
 Bewegungsfuge
 Dehnungsstück
dilatáció expansion joint,
contraction joint
Komplettzug
 Zug (Komplett~)
teljes vonat,
végleges összeállítású vonat
complete train
Kontaktkraft  érintkezőerő contact force
Kopf (Trieb~)
 Triebkopf
vonófej powerhead,
power head,
power-car
Kopfform  fejforma head-form
Koppeln (Ent~)
 Auskupplung
 Kupplung (Aus~)
 Auskuppeln
 Kuppeln (Aus~)
 Entkoppeln
szétkapcsolás declutch,
uncouple
Kraftsensor  erőszenzor force sensor
Kraftstoffbehälter
 Brennstoffbehälter
 Kraftstofftank
 Treibstofftank
üzemanyagtartály fuel tank,
fuel vessel
Kraftstofftank
 Brennstoffbehälter
 Treibstofftank
 Kraftstoffbehälter
üzemanyagtartály fuel tank,
fuel vessel
Kran (Brücken~)
 Brückenkran
híddaru overhead crane,
bridge crane,
gantry crane
Kunststoff-Lichtwellenleiter  műanyag optikai kábel all-plastic optical fibre
kuppelbar  csatlakoztatható,
összekapcsolható
engageable
Kuppelfahrt  kapcsolt üzem shunting movement
Kuppeln (Aus~)
 Auskupplung
 Kupplung (Aus~)
 Auskuppeln
 Entkoppeln
 Koppeln (Ent~)
szétkapcsolás declutch,
uncouple
Kuppeln  összekapcsolás coupling
Kupplung (Aus~)
 Auskupplung
 Auskuppeln
 Kuppeln (Aus~)
 Entkoppeln
 Koppeln (Ent~)
szétkapcsolás declutch,
uncouple
Kupplung (Bruch der ~)
 Bruch der Kupplung
vonatszakadás breaking of coupling
Kupplung (Janney ~)
 Janney Kupplung
AAR kuplung,
Janney kuplung
buckeye coupler,
Janney coupler,
AAR coupler
Lüftung
 Belüftung
 Ventilation
szellőzés,
ventiláció
ventilation,
aeration
Ladung
 Belastung
 Last
 Traglast
 Tragfähigkeit
 Beladung
 Fracht
terhelés,
szállítmány
load,
loading,
charge,
weight
Last
 Belastung
 Ladung
 Traglast
 Tragfähigkeit
 Beladung
 Fracht
terhelés,
szállítmány
load,
loading,
charge,
weight
Laufkatzen
 Katzen
kocsi,
függőkocsi,
kötöttpályára függesztett kocsi
trolley
Laufleistung  futásteljesítmény running performance
Laufwerk
 Antrieb
 Getriebe
 Fahrantrieb
hajtás drive,
motor,
propulsion,
traction,
power unit
Lebensdauertest
 Dauerprüfung
 Prüfung (Dauer~)
 Dauertest
 Dauerversuch
 Belastungsprobe
 Probe (Belastungs~)
 Ermüdungsversuch
tartóssági vizsgálat endurance test,
fatigue testing
Leistung (Ausgangs~)
 Ausgangsleistung
kimenő teljesítmény output
Leistung (Dauer~)
 Dauerleistung
tartós teljesítmény continuous output
Leistung-Geschwindigkeit Diagramm
 Diagramm (Leistung-Geschwindigkeit)
vonóerő - sebesség diagram force-speed curve,
force-speed diagram
Leistungskabel
 Anschlusskabel
 Kabel (Anschluss~)
 Kabel (Leistungs~)
csatlakozó kábel,
csatlakozó vezeték
connection cable,
power cable,
connecting lead
Leitung (Ober~)
 Oberleitung
 Fahrleitung
felsővezeték,
munkavezeték
overhead line,
catenary,
contact wire,
overhead cable
Leitung
 Kabel
vezeték conductor,
cable,
line
Leitzentrale (Betriebs~)
 Betriebsleitzentrale
forgalomirányító központ operations control center
Licht (Blink~)
 Blinklicht
villogó fény flashing light
Limitierung
 Beschränkung
 Begrenzung
korlátozás limitation,
limit,
restriction
lineare Wirbelstrombremse
 Bremse (lineare Wirbelstrom~)
lineáris örvényáramfék linear eddy-current brake
Linie (Bahn)
 Bahntrasse
vasúti vonal railway line,
rail link
Linie  vonal,
útvonal
line
Lok (Brems~)
 Bremslok
fékmozdony,
fékező mozdony
brake locomotive
Lok (Brems~)
 Bremslok
fékezőmozdony locomotive for brake
Lok(Akku~)
 Akkulok
akkumulátoros mozdony electric battery locomotive
lokbespannter Zug
 Zug (lokbespannter ~)
mozdony vontatta vonat loco-hauled train
Lokführer  mozdonyvezető engine driver
Lokomotive (Dampf~)
 Dampflokomotive
gőzmozdony steam locomotive,
steam engine
Luftfederung  légrugózás air suspension
magnetische Bremse
 Bremse (magnetische ~)
mágneses fék magnetic brake,
magnetical brake
Magnetschwebebahn  mágneses lebegtetésű vasút magnetic levitation train
Melder (akustischer ~)
 akustischer Melder
akkusztikus jelző,
jelzőhang,
hangjelző (készülék)
audible indicator,
acoustic warning
Meldung (Alarm~)
 Alarmmeldung
riasztás üzenet,
riasztásjelzés
alarm message,
alert message
Meldung (antivalente ~)
 antivalente Meldung
antivalens üzenet,
ellentétes értelmezésű üzenet
opposite-condition message,
antivalent message
Messer (Dehnungs~)
 Dehnungsmesser
nyúlásmérő extensometer,
strain gage
Messgerät
 Messinstrument
mérőműszer measuring instrument,
meter,
gauge
Messinstrument
 Messgerät
mérőműszer measuring instrument,
meter,
gauge
Messstromabnehmer
 Stromabnehmer (Mess~)
mérőáramszedő measuring pantograph
Mikroriss
 Anriss
hajszálrepedés incipient crack
Misserfolg
 Ausfall
 Fehler
 Versagen
 Störung
 Versager
 Versäumnis
 Fehlschlag
 Störfall
 Misslingen
meghibásodás,
hiba,
kiesés
loss,
breakdown,
cancellation,
outage,
malfunction,
absence,
deficiency,
deficit,
blackout,
lunge
Misslingen
 Ausfall
 Fehler
 Misserfolg
 Versagen
 Störung
 Versager
 Versäumnis
 Fehlschlag
 Störfall
meghibásodás,
hiba,
kiesés
loss,
breakdown,
cancellation,
outage,
malfunction,
absence,
deficiency,
deficit,
blackout,
lunge
Mittelwagen
 Zwischenwagen
 Wagen (Mittel~)
 Wagen (Zwischen~)
közbenső kocsi centre trailer,
intermediate car
Motor (Antriebs~)
 Antriebsmotor
vontatómotor drive motor,
traction motor
Nachtzug
 Zug (Nacht~)
éjszakai vonat,
hálókocsis vonat
night train
Nachtzugtyp  éjszakai vonat típus,
hálókocsis vonat típus
night train type
Nahverkehrszug
 Pendelzug
 Zug (Pendel~)
 Zug (Nahverkehrs~)
 Vorortzug
 Zug (Vorort~)
ingavonat,
helyiérdekű vonat
shuttle train,
commuter train,
stopping train (UK)
Neigetechnik  kocsiszekrény döntés tilting technology
Neigung (Wagenkasten~)
 Wagenkastenneigung
járműszekrény dőlés body tilt
Neigungssystem
 aktives
 Neigungssystem
kocsiszekrény döntési rendszer,
billentési rendszer,
aktív billentési rendszer
active tilting system
Neubaustrecke  újépítésű (nagysebességű) pálya new high-speed route
Neuentwicklung  új fejlesztés new development
nicht in Ordnung (NiO)
 außer Betrieb
 ausser Betrieb
 Betrieb (Ausser~)
üzemen kívül inoperative,
out of order,
out of commission,
out of service
nichtelektrifizierte Strecke
 Strecke (nichtelektrifizierte ~)
nem villamosított pálya nonelectrified routes
Niveauübergang (beschrankter ~)
 beschrankter Niveauübergang
 Übergang (beschrankter Niveau~)
szintbeni útátjáró sorompóval level crossing with barriers
Niveauübergang
 Übergang (Niveau~)
szintbeni útátjáró level crossing
Normalspur
 Spurweite 1435 mm
 Spur (Normal~)
normál nyomtáv,
normál nyomköz
standard gauge
O-Bus
 Oberleitungsbus
 Oberleitungsomnibus
 Obus
trolibusz trolleybus
Oberbahnwärter
 Bahnmeister
 Bahnaufseher
pályamester district inspector
Oberbau (Beton-)
 Betonoberbau
felépítmény (beton-) superstructure (concrete),
track structure (concrete)
Oberbau  felépítmény track,
track structure
Oberleitung (Straßenbahn, O-Bus)  felsővezeték (villamos, trolibusz) trolley wire (tram, trolleybus)
Oberleitung
 Fahrleitung
 Leitung (Ober~)
felsővezeték,
munkavezeték
overhead line,
catenary,
contact wire,
overhead cable
Oberleitungsbus
 Oberleitungsomnibus
 Obus
 O-Bus
trolibusz trolleybus
Oberleitungsomnibus
 Oberleitungsbus
 Obus
 O-Bus
trolibusz trolleybus
Oberleitungsprüfung  felsővezeték ellenőrzés overhead line test,
catenary control
Obus
 Oberleitungsbus
 Oberleitungsomnibus
 O-Bus
trolibusz trolleybus
Oshiya (jp)
 Passagieranordnungspersonal
 Drücker
Japánban az utasokat a kocsikba toló személyzet pusher,
railway station attendant,
a worker who pushes people onto the train
Pantograph (Wechelstrom ~)
 Wechselstrom-Pantograph
váltóáramú áramszedő alternating current pantograph
Pantograph
 Stromabnehmer
 Bügel
áramszedő, pantográf pantograph,
current collector
Passagier
 Reisende
utazó,
utas
passenger,
traveller
Passagieranordnungspersonal
 Drücker
 Oshiya (jp)
Japánban az utasokat a kocsikba toló személyzet pusher,
railway station attendant,
a worker who pushes people onto the train
Passagierverkehr
 Personenverkehr
személyforgalom,
utasforgalom
passenger transport
Pendelzug (Doppelstock~)
 Doppelstock-Pendelzug
kétszintes ingavonat double-decker commuter train
Pendelzug
 Zug (Pendel~)
 Nahverkehrszug
 Zug (Nahverkehrs~)
 Vorortzug
 Zug (Vorort~)
ingavonat,
helyiérdekű vonat
shuttle train,
commuter train,
stopping train (UK)
Permanent-Schmierung
 Dauerschmierung
állandó kenés,
folyamatos kenés
permanent lubrication
Perron
 Bahnsteig
peron railway platform,
platform,
railway station platform
Personenverkehr
 Passagierverkehr
személyforgalom,
utasforgalom
passenger transport
Piktogramm
 Bildsymbol
piktogram pictogram
Postwagen
 Bahnpostwagen
 Wagen (Post~)
postakocsi post carriage,
mail car
Prüfung (augenscheinliche ~)
 augenscheinliche Prüfung
ellenőrzés szemrevételezéssel,
szemrevételezés
visual inspection
Prüfung (Dauer~)
 Dauerprüfung
 Dauertest
 Dauerversuch
 Lebensdauertest
 Belastungsprobe
 Probe (Belastungs~)
 Ermüdungsversuch
tartóssági vizsgálat endurance test,
fatigue testing
Probe (Belastungs~)
 Dauerprüfung
 Prüfung (Dauer~)
 Dauertest
 Dauerversuch
 Lebensdauertest
 Belastungsprobe
 Ermüdungsversuch
tartóssági vizsgálat endurance test,
fatigue testing
Profilschiene
 Schiene (Profil~)
profilsín profile rail
Räummaschine (Bettungs~)
 Bettungsräummaschine
kiágyazógép ballast-broaching machine
Räummaschine  üregelő gép broaching machine
Rücken an Rücken gekuppelt  vége a végéhez kapcsolt,
két végénél összekapcsolt
back to back coupled
Rückstrom
 Bahnrückstrom
 Strom (Rück~)
visszatáplált áram traction return current
Radinnenseiten  a kerék belső oldala inner side of wheel
Radtyp  keréktípus wheel type
radumspannender Gummiring  gumigyűrűs kerék wheel-spanned rubber-ring
Rail-Marshall
 bewaffnete Zugbegleiter
 Zugbegleiter (bewaffnete ~)
fegyveres vasúti személyzet Rail-Marshall
Rangierbahnhof
 Bahnhof (Rangier~)
rendezőpályaudvar railway yard,
switchyard,
shunting yard
Rangierkatzen
 Katzen (Rangier~)
rendező függőkocsi shunting trolley
Raum (Fracht~)
 Frachtraum
csomagtér,
rakodótér
cargo compartment
Regionalverkehr  helyi közlekedés regional transport
Reisende
 Passagier
utazó,
utas
passenger,
traveller
Reisezeit
 Fahrzeit
menetidő, utazási idő travel time,
journey time
Relation
 Verhältnis
reláció relation
Rottenführer
 Bahnrichter
 Vorarbeiter
alpályamester sub district inspector
Route
 Strecke
 Fahrtstrecke
 Fahrweg
út,
útvonal,
pálya
route,
way,
track
S-Bahn
 Stadtbahn
elővárosi vonat,
helyiérdekű vasút
light rail
Sattelboden-Selbstentladewagen
 Wagen (Sattelboden-Selbstentlade~)
 Bodenentlader Wagen
 Wagen (Bodenentlader ~)
fenékürítős teherkocsi hopper wagon
Schallabsorbern  hangelnyelő sound absorbers
Schalldämmung  hangszigetelés soundproofing
Scharfenberg-Kupplung  Scharfenberg kuplung Scharfenberg coupler
Scheibenbremse (elektropneumatische ~)
 elektropneumatische Scheibenbremse
elektropneumatikus tárcsafék electro-pneumatic disk brake
Scheibenbremse
 Bremse (Scheiben~)
tárcsafék disk brake
Schiene (Hut~)
 Hutschiene
? top-hat rail
Schiene (Profil~)
 Profilschiene
profilsín profile rail
Schiene(Anschluss~)
 Anschlussschiene
csatlakozó sín closure rail,
connection rail
Schienen-Rekord  vasúti rekord record on rails
Schienennagel  sínszeg dog spike
Schleifstück  ? contact shoe (pantograph)
Schmalspur
 Spur (Schmal~)
keskeny nyomtáv,
keskeny nyomköz
narrow gauge
Schnellstrecke
 Strecke (Schnell~)
nagysebességű pálya high speed track,
fast track,
express route
Schutz(Anprall~)
 Anprallschutz
ütközés elleni védelem impact protection
Seilbahn
 Bahn (Seil~)
kötélpályás vasút,
kötélpályás felvonó,
sílift
cableway,
cable railway,
funicular
Serienfertigung  szériagyártás series-production
Serientriebkopf
 Triebkopf (Serien~)
szériavonófej series powerhead
Serienumrüstung  szériamódosítás series modification
Signal (Ausfahr~)
 Ausfahrsignal
kijárati jelző exit signal,
departure signal
Signal (Dauer~)
 Dauersignal
állandó jel,
folytonos jel
continuous signal
Signal (Deckungs~)
 Deckungssignal
fedezőjelző train protecting signal,
protective signal
Signal(Ankündigungs~)
 Ankündigungssignal
előjelzés caution signal,
preparation signal
Signalanlage
 Bahn-
 Signalanlage
 Anlage (Signal~)
vasúti jelzőrendszer railway signalling system
Silo-Behälterwagen
 Behälterwagen (Silo-~)
 Wagen (Silo-Behälter~)
silókocsi silo wagon
Sofort Umsteigemöglichkeit
 Umsteigemöglichkeit (Sofort ~)
azonnali átszállási lehetőség,
várakozás nélküli átszállási lehetőség
zero-wait transfer
Spannung (Ausgangs~)
 Ausgangsspannung
kimenő feszültség output voltage
Spannung (Beeinflussungs~)
 Beeinflussungsspannung
befolyási feszültség interference voltage
Spannung (Betriebs~)
 Betriebsspannung
 Arbeitsspannung
 Ansprechspannung
üzemi feszültség operating voltage,
supply voltage
Spannung (Bord~)
 Bordspannung
fedélzeti feszültség on-board voltage
Spannung (Bord~sverteilung)
 Bordspannungsverteilung
fedélzeti feszültségelosztás,
feszülségosztó a járműn
vehicle voltage distribution
Speisewagen
 Wagen (Speise~)
 Zugrestaurant
étkezőkocsi dining car
Spitzengeschwindigkeit
 Höchstgeschwindigkeit
 Geschwindigkeit (Höchst~)
 Geschwindigkeit (Spitzen~)
legnagyobb sebesség,
maximális sebesség
top speed,
maximum speed,
speed limit
Spur (Breit~)
 Breitspur
széles nyomtáv,
széles nyomköz
broad gauge
Spur (Normal~)
 Normalspur
 Spurweite 1435 mm
normál nyomtáv,
normál nyomköz
standard gauge
Spur (Schmal~)
 Schmalspur
keskeny nyomtáv,
keskeny nyomköz
narrow gauge
Spur
 Spurweite
nyomtáv,
nyomköz
gauge
Spurweite 1435 mm
 Normalspur
 Spur (Normal~)
normál nyomtáv,
normál nyomköz
standard gauge
Spurweite
 Spur
nyomtáv,
nyomköz
gauge
Störfall
 Ausfall
 Fehler
 Misserfolg
 Versagen
 Störung
 Versager
 Versäumnis
 Fehlschlag
 Misslingen
meghibásodás,
hiba,
kiesés
loss,
breakdown,
cancellation,
outage,
malfunction,
absence,
deficiency,
deficit,
blackout,
lunge
Störung
 Ausfall
 Fehler
 Misserfolg
 Versagen
 Versager
 Versäumnis
 Fehlschlag
 Störfall
 Misslingen
meghibásodás,
hiba,
kiesés
loss,
breakdown,
cancellation,
outage,
malfunction,
absence,
deficiency,
deficit,
blackout,
lunge
Störungsmeldung (akustische ~)
 akustische Störungsmeldung
akkusztikus hibajelzés,
hibajelző hang
audible alarm,
acoustic alarm
Stadtbahn
 S-Bahn
elővárosi vonat,
helyiérdekű vasút
light rail
Starkstromleitung  erősáramú vezeték power line
Staubablagerung  porlerakódás dust deposit
Steuerung (Bord~)
 Bordsteuerung
fedélzeti vezérlő on-board control
Steuerwagen
 Wagen (Steuer~)
vezérlőkocsi driving trailer,
control trailer
Stoßdämpfer
 Dämpfer
lengéscsillapító shock absorber,
damper
Straßenbahn  villamos,
tuja
tram,
streetcar,
light rail vehicle
Straßenverkehrszeichen an Bahnübergängen
 Andreaskreuz
andráskereszt,
szintbeni útátjáró közúti jelzője
St. Andrew’s cross
Strecke (nichtelektrifizierte ~)
 nichtelektrifizierte Strecke
nem villamosított pálya nonelectrified routes
Strecke (Schnell~)
 Schnellstrecke
nagysebességű pálya high speed track,
fast track,
express route
Strecke
 Fahrtstrecke
 Fahrweg
 Route
út,
útvonal,
pálya
route,
way,
track
Streckenabschnitt  pályaszakasz section,
track section
Streckennetz  vonalhálózat,
vasúti hálózat
route network,
rail network
Strom (Bahn~)
 Bahnstrom
vontatási áram traction current
Strom (Betriebs~)
 Betriebsstrom
 Ansprechstrom
névleges áram operating current
Strom (Bord~versorgung)
 Bordstromversorgung
fedélzeti áramellátás on-board power supply
Strom (Dauer~)
 Dauerstrom
tartós áram continuous current,
constant current
Strom (Rück~)
 Bahnrückstrom
 Rückstrom
visszatáplált áram traction return current
Stromabnehmer (Antrieb des -s)
 Antrieb des Stromabnehmers
áramszedőt működtető mechanizmus pantograph-operating mechanism
Stromabnehmer (Gleich~)
 Gleichstromabnehmer
egyenáramú áramszedő direct current pantograph
Stromabnehmer (Mess~)
 Messstromabnehmer
mérőáramszedő measuring pantograph
Stromabnehmer Verbindungskabel  áramszedő csatlakozó vezeték pantograph connection cable
Stromabnehmer
 Pantograph
 Bügel
áramszedő, pantográf pantograph,
current collector
Stromnetz (Bahn~)
 Bahnstromnetz
villamos felsővezeték hálózat traction network
Stromrichter
 Stromwandler
 Umwandler (Strom~)
 Wandler (Strom~)
áramátalakító current converter
Stromrichterwagen
 Wagen (Stromrichter~)
áramátalakítós kocsi car with current converter,
coach with current converter
Stromwandler
 Stromrichter
 Umwandler (Strom~)
 Wandler (Strom~)
áramátalakító current converter
Symbol
 Bildzeichen
 Ikone
 Icon
ikon icon
System (Diagnose~)
 Diagnosesystem
diagnosztikai rendszer diagnostic system
Taktverkehr  ütemes közlekedés clockface scheduling,
interval timetable,
traffic to a beat
Taste (Auslöse~)
 Auslösetaste
feloldó gomb,
kioldó gomb
release key,
release button
Tragfähigkeit
 Belastung
 Last
 Ladung
 Traglast
 Beladung
 Fracht
terhelés,
szállítmány
load,
loading,
charge,
weight
Traglast
 Belastung
 Last
 Ladung
 Tragfähigkeit
 Beladung
 Fracht
terhelés,
szállítmány
load,
loading,
charge,
weight
Traktionsumrichter
 Umrichter (Traktion~)
vasúti áramátalakító,
áramátalakító konténer
traction converter
Treibkraft
 Antriebsleistung
 Antriebskraft
hajtási teljesítmény driving power
Treibstofftank
 Brennstoffbehälter
 Kraftstofftank
 Kraftstoffbehälter
üzemanyagtartály fuel tank,
fuel vessel
Trennung (galvanische ~)
 galvanische Trennung
galvanikus leválasztás,
szigetelt,
izolált
isolation,
electrical isolation
Triebfahrzeugbegleiter
 Beimann
segédmozdonyvezető driver's assistant
Triebkopf (Serien~)
 Serientriebkopf
szériavonófej series powerhead
Triebkopf
 Kopf (Trieb~)
vonófej powerhead,
power head,
power-car
Triebkopfzug
 Zug (Triebkopf~)
vonófejjel vontatott vonat train with powerhead
Triebwagen
 Wagen (Trieb~)
motorkocsi rail motor car
Triebwagen
 Wagen (Trieb~)
motorkocsi railcar
Triebzug
 Zug (Trieb~)
motorvonat multiple unit train
Triebzugwagen
 Wagen (Triebzug~)
kocsi a motorvonatban coach in multiple unit train
Tunnel (Basis~)
 Basistunnel
bázisalagút base tunnel
Umrichter (Traktion~)
 Traktionsumrichter
vasúti áramátalakító,
áramátalakító konténer
traction converter
Umsteigemöglichkeit (Sofort ~)
 Sofort Umsteigemöglichkeit
azonnali átszállási lehetőség,
várakozás nélküli átszállási lehetőség
zero-wait transfer
Umwandler (Strom~)
 Stromrichter
 Stromwandler
 Wandler (Strom~)
áramátalakító current converter
Unfall (Betriebs~)
 Betriebsunfall
forgalmi baleset operating accident
Unkrautvertilgung (chemische ~)
 chemische Unkrautvertilgung
vegyi gyomtalanítás chemical weed killing,
chemical weed control
Ventilation
 Belüftung
 Lüftung
szellőzés,
ventiláció
ventilation,
aeration
Verdichten
 Dichtung
 Abdichtung
tömítés packing
Verhältnis
 Relation
reláció relation
Verkehrstechnik  közlekedéstechnika traffic engineering
Verkehrsunternehmen
 Beförderungsunternehmen
szállítási vállalat,
szállítmányozó cég
transportation company
Versäumnis
 Ausfall
 Fehler
 Misserfolg
 Versagen
 Störung
 Versager
 Fehlschlag
 Störfall
 Misslingen
meghibásodás,
hiba,
kiesés
loss,
breakdown,
cancellation,
outage,
malfunction,
absence,
deficiency,
deficit,
blackout,
lunge
Versagen
 Ausfall
 Fehler
 Misserfolg
 Störung
 Versager
 Versäumnis
 Fehlschlag
 Störfall
 Misslingen
meghibásodás,
hiba,
kiesés
loss,
breakdown,
cancellation,
outage,
malfunction,
absence,
deficiency,
deficit,
blackout,
lunge
Versager
 Ausfall
 Fehler
 Misserfolg
 Versagen
 Störung
 Versäumnis
 Fehlschlag
 Störfall
 Misslingen
meghibásodás,
hiba,
kiesés
loss,
breakdown,
cancellation,
outage,
malfunction,
absence,
deficiency,
deficit,
blackout,
lunge
Versuchszug
 Demonstrationsfahrzeug
bemutató vonat,
tesztvonat
experimental-train
Verweilzeit  tartózkodási idő dwell time
Verweilzeiten am Bahnhof
 Bahnhof Verweilzeit
tartózkodási idő az állomáson station dwell time,
dwell time at station
vibrationshämmend  rezgéselnyelő vibration-damping
Vorarbeiter
 Bahnrichter
 Rottenführer
alpályamester sub district inspector
Vorortzug
 Pendelzug
 Zug (Pendel~)
 Nahverkehrszug
 Zug (Nahverkehrs~)
 Zug (Vorort~)
ingavonat,
helyiérdekű vonat
shuttle train,
commuter train,
stopping train (UK)
Wagen (ausgesetzter ~)
 ausgesetzter Wagen
kisorozott kocsi detached coach,
exposed coach
Wagen (Behälter~)
 Behälterwagen
tartálykocsi tank wagon
Wagen (Bereitschaftsgüter~)
 Bereitschaftsgüterwagen
tartalék teherkocsi spare wagon
Wagen (Bereitschafts~)
 Bereitschaftswagen
tartalék személykocsi reserve coach
Wagen (Bodenentlader ~)
 Sattelboden-Selbstentladewagen
 Wagen (Sattelboden-Selbstentlade~)
 Bodenentlader Wagen
fenékürítős teherkocsi hopper wagon
Wagen (Brems~)
 Bremswagen
fékkocsi brake wagon
Wagen (Buffet~)
 Buffetwagen
büfékocsi buffet car
Wagen (Containertrag~)
 Containertragwagen
konténerszállító kocsi,
konténervagon
container wagon,
container carrying wagon
Wagen (Mittel~)
 Mittelwagen
 Zwischenwagen
 Wagen (Zwischen~)
közbenső kocsi centre trailer,
intermediate car
Wagen (Post~)
 Bahnpostwagen
 Postwagen
postakocsi post carriage,
mail car
Wagen (Sattelboden-Selbstentlade~)
 Sattelboden-Selbstentladewagen
 Bodenentlader Wagen
 Wagen (Bodenentlader ~)
fenékürítős teherkocsi hopper wagon
Wagen (Silo-Behälter~)
 Silo-Behälterwagen
 Behälterwagen (Silo-~)
silókocsi silo wagon
Wagen (Speise~)
 Speisewagen
 Zugrestaurant
étkezőkocsi dining car
Wagen (Steuer~)
 Steuerwagen
vezérlőkocsi driving trailer,
control trailer
Wagen (Stromrichter~)
 Stromrichterwagen
áramátalakítós kocsi car with current converter,
coach with current converter
Wagen (Triebzug~)
 Triebzugwagen
kocsi a motorvonatban coach in multiple unit train
Wagen (Trieb~)
 Triebwagen
motorkocsi rail motor car
Wagen (Trieb~)
 Triebwagen
motorkocsi railcar
Wagen (Zwischen~)
 Mittelwagen
 Zwischenwagen
 Wagen (Mittel~)
közbenső kocsi centre trailer,
intermediate car
Wagen  kocsi coach,
car
Wagenkasten-Rohbau  kocsiszekrény váz rough bodywork
Wagenkasten  kocsiszekrény body,
coach body,
superstructure of a wagon
Wagenkastenneigung
 Neigung (Wagenkasten~)
járműszekrény dőlés body tilt
Wandler (Hochspannungs-Gleichstrom~)
 Hochspannungs-Gleichstromwandler
nagyfeszültségű egyenáramú áramátalakító High-voltage DC/DC converter
Wandler (Strom~)
 Stromrichter
 Stromwandler
 Umwandler (Strom~)
áramátalakító current converter
Wartung
 Betrieb
 Bedienung
üzemelés,
üzem
operating,
service
Waschstrasse
 Außenreinigungsanlage
járműmosó vehicle wash line
Wechselstrom-Pantograph
 Pantograph (Wechelstrom ~)
váltóáramú áramszedő alternating current pantograph
Wechselstrom  váltóáram alternating current
Weiche (Bogen~)
 Bogenweiche
íves kitérő,
ívesített kitérő
curved switch
Weiche (Bogen~)
 Bogenweiche
íves kitérő curved turnout
Wirbelstrom-Gleisbremse  örvényáramú vágányfék eddy-current rail brake
Wirbelstrom  örvényáram eddy-current
Wirbelstrombremse  örvényáramfék eddy-current brake
Wirbelstromeffekt  örvényáram hatás eddy-current effect
Wirbelstromrotorbremse  örvényáramú tárcsafék eddy-current disc brake
Zeit(Ankunfts~)
 Ankunftszeit
érkezési idő arrival time
Zentrale Steuerungsgerät  központi vezérlőegység Central Controller Unit
Zentralkupplung  ? central coupling
Zug (Ausfall eines ~es)
 Ausfall eines Zuges
vonatkimaradás,
vonatkiesés
cancellation of a train
Zug (Ausflugs~)
 Ausflugszug
kirándulóvonat excursion train
Zug (begegnender ~)
 begegnender Zug
keresztező vonat (egyvágányú vonalon) opposing train
Zug (Block~)
 Blockzug
zárt tehervonat (változatlan kocsiösszeállítással) block train
Zug (Charter~)
 Charterzug
bérelt vonat charter train
Zug (Dieseltrieb~)
 Dieseltriebzug
 Dieseltriebwagenzug
dízelvonat Diesel Multiple Unit
Zug (elektrischen Trieb~)
 elektrisch angetriebene Triebzug
 Elektrotriebzug
 elektrischen Triebzug
villanyvonat Electric Multiple Unit
Zug (Eurocity)
 Eurocity-Zug
EuroCity vonat EuroCity train
Zug (Komplett~)
 Komplettzug
teljes vonat,
végleges összeállítású vonat
complete train
Zug (lokbespannter ~)
 lokbespannter Zug
mozdony vontatta vonat loco-hauled train
Zug (Nacht~)
 Nachtzug
éjszakai vonat,
hálókocsis vonat
night train
Zug (Nahverkehrs~)
 Pendelzug
 Zug (Pendel~)
 Nahverkehrszug
 Vorortzug
 Zug (Vorort~)
ingavonat,
helyiérdekű vonat
shuttle train,
commuter train,
stopping train (UK)
Zug (Pendel~)
 Pendelzug
 Nahverkehrszug
 Zug (Nahverkehrs~)
 Vorortzug
 Zug (Vorort~)
ingavonat,
helyiérdekű vonat
shuttle train,
commuter train,
stopping train (UK)
Zug (Triebkopf~)
 Triebkopfzug
vonófejjel vontatott vonat train with powerhead
Zug (Trieb~)
 Triebzug
motorvonat multiple unit train
Zug (Vorort~)
 Pendelzug
 Zug (Pendel~)
 Nahverkehrszug
 Zug (Nahverkehrs~)
 Vorortzug
ingavonat,
helyiérdekű vonat
shuttle train,
commuter train,
stopping train (UK)
Zugbahnfunk (analoger ~)
 analoger Zugbahnfunk
analóg vonali rádió analog train radiotelephony
Zugbeeinflussung
 Beeinflussung (Zug~)
vonatbefolyásolás train control
Zugbeeinflussungssystem
 Beeinflussungssystem (Zug~)
vonatbefolyásoló rendszer Train Control System
Zugbegleiter (bewaffnete ~)
 bewaffnete Zugbegleiter
 Rail-Marshall
fegyveres vasúti személyzet Rail-Marshall
Zugkraft (Anfahr~)
 Anfahrzugkraft
indító vonóerő starting tractive effort,
starting traction
Zugkraft (Dauer~)
 Dauerzugkraft
tartós vonóerő,
állandó vonóerő
tractive effort,
continuous tractive effort
Zugrestaurant
 Speisewagen
 Wagen (Speise~)
étkezőkocsi dining car
Zugsicherungssystem  vonatfelügyeleti rendszer train control system
Zugsicherungssysteme  fedélzeti biztonsági rendszer Automatic Train Protection
Zugtyp  vonattípus type of train,
train type
Zugunglück  vonatbaleset train accident,
train crash
Zugverband  vonategység block train
Zulassung (Betriebs~)
 Betriebszulassung
üzemeltetési engedély operating license

de német

hu magyar

gb angol

vasúti szótár, német, magyar, angol


felhasznált források

license

Creative Commons License
Erre a dokumentumra a Creative Commons-Lizenz 3.0 szabályai érvényesek.
A dokumentum továbbfelhasználása engedélyhez kötött. Részleteiben is csak forrásmegjelöléssel
(pl: forrás:wwww.ob121.com) használható.
Engedélykérés, további információ: mail kukac ob121.com