hu:arduino:software

Arduino szoftvermegoldások / példaprogramok

Ha az újratelepítésnél az alábbi probléma lép fel:
Eine Bibliothek namens Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master ist bereits vorhanden
Ezen a néven Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master már létezik egy könyvtár

Akkor a Arduino „lib” könyvtárból először törölni kell a régit:

C:\Users\Felhasználónév\Documents\Arduino\libraries

int sensorPin = A0;
int sensorValue = 0;
int ledPin = 13;   // select the pin for the LED

void setup() {
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
 while (!Serial) ; // wait for serial
 delay(200);
 Serial.println("Read Analog Test by OB121.com");
 Serial.println("-------------------");
}

void loop() {
 // read the value from the sensor:
 sensorValue = analogRead(sensorPin);
 Serial.println(sensorValue);
 delay(1000);
}

Ez a szkennerprogram az Arduino-ra kapcsolt és azzal kommunikálni képes I²C egységek címeinek a feltárására alkalmas.

A szkennelést nyilván úgy érdemes végrehajtani, hogy szépen sorban, egyik I²C résztvevőt a másik után a buszra kapcsolunk. Így a címkonfliktusok is viszonylag egyszerűen kiszűrhetők. A szerial képernyőt se feledjük el 115.200-ra állítani az IDE-n.

// I2C Scanner
// Written by Nick Gammon
// Date: 20th April 2011

#include <Wire.h>

void setup() {
 Serial.begin (115200);

 // Leonardo: wait for serial port to connect
 while (!Serial) 
  {
  }

 Serial.println ();
 Serial.println ("I2C scanner. Scanning ...");
 byte count = 0;
 
 Wire.begin();
 for (byte i = 8; i < 120; i++)
 {
  Wire.beginTransmission (i);
  if (Wire.endTransmission () == 0)
   {
   Serial.print ("Found address: ");
   Serial.print (i, DEC);
   Serial.print (" (0x");
   Serial.print (i, HEX);
   Serial.println (")");
   count++;
   delay (1); // maybe unneeded?
   } // end of good response
 } // end of for loop
 Serial.println ("Done.");
 Serial.print ("Found ");
 Serial.print (count, DEC);
 Serial.println (" device(s).");
} // end of setup

void loop() {}

Az eredmény valami ilyesmi lesz, ha minden jól megy, és valóban csatlakozik a résztvevő a buszra:

I2C scanner. Scanning ...
Found address: 39 (0x27)
Done.
Found 1 device(s).

A németben a technikát Flankenauswertung névvel illetik, gyakran magyarul is megjelenik a „flankézés” kifejezés az élfigyelés helyett. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a nyomógomb lenyomása vagy elengedése nincs szinkronban a program ciklusidejével, ezért ennek az állapotváltozását külön változóval rögzíteni kell.

Fel- vagy lefutóél figyelés

Ha csak a bemenet értékét olvassuk, és ez alapján próbálunk egy számlálót léptetni, az fog történni, hogy a nyomógomb lenyomása alatt elszalad a számláló, mivel minden ciklikus programlefutás esetén látni fogja a jelet a bemeneten, azaz számlálni fog. Ha minden lenyomás után akarjuk csak a számlálást, az alábbi programmal érdemes próbálkozni:

 • hu/arduino/software.txt
 • Utolsó módosítás: 2022/04/21 15:02
 • (külső szerkesztés)