dict.train (german)

német → magyar → angol
deutsch → ungarisch → englisch
german → hungarian → english

Ezt a szótárt "belső használatra" készítem, illetve egy kódgenerátor rakja össze az általam kigyűjtött kifejezésekből, szavakból.

A szótárban való kereséshez javaslom a CTRL + F billentyűkombináció használatát.

de német hu magyar gb angol
Antennenkoppler emptyAntenna Coupler Unit
Übergang (beschrankter Niveau~)
 beschrankter Niveauübergang
 Niveauübergang (beschrankter ~)
szintbeni útátjáró sorompóvallevel crossing with barriers
Übergang (Niveau~)
 Niveauübergang
szintbeni útátjárólevel crossing
Überwachung (Dauer~)
 Dauerüberwachung
folyamatos felügyelet,
állandó felügyelet
continuous monitoring,
permanent surveillance
Überwachung (dezentrale ~)
 dezentrale Überwachung
decentralizált felügyeletdecentralised monitoring,
decentralized surveillance
Abbauen des Gleises vágánybontásdismantling of the track
Abbiegestellung kitérő állás (váltóé)turnout position
Abblendung der Lichter fénytompításobscuration of lighting
Abbremsen fékezés,
lassítás
brake,
decelerate,
slowing down
Abdichtung
 Dichtung
 Verdichten
tömítéspacking
Abfahrauftrag indító jelzés,
menesztés
order of departure
abfahrbereit indulásra készready for departure
Abfahrlichtsignal indulási peronjelződeparture light signal
Abfallbehälter hulladékgyűjtőwaste container,
waste bin,
litter bin
Abfertigung eines Zuges dispatch of a traindispatch of a train
abgeschlepptes Fahrzeug
 Fahrzeug (abgeschlepptes ~)
vontatott járműtowed vehicle
abgestellter Zug várakozó vonatwaiting train
Abnahmeprüfzeugnis vizsgabizonylattest certificate,
inspection certificate
Abrollcontainer-Transport ? gördülő konténer szállítmányozásroll-on containers with transport
Abrollcontainer ? gördülő konténerroll-on container
Abstellanlage tároló ,
tároló vágánycsoport
yard track,
stabling yard
Abstellgleis tároló vágánystorage track,
stabling siding
Abwassertank szennyvíztartálywaste water tank
Abzweigbahnhof elágazó állomásjunction station
Abzweigstrecke leágazó vonalbranch line
Achsabstand tengelytávwheel-base,
wheelbase,
axle spacing
Achsaggregat
 Drehgestell
 Fahrwerk
 Bogie
forgóvázbogie,
truck
Achsanordnung tengelyelrendezésaxle arrangement
Achsantrieb
 Antrieb (Achs~)
tengelyhajtásaxle drive
Achsbruch tengelytörésaxle breakage
Achsenkurzschluss tengelyrövidzáraxle shunt
Achslager tengelyágyaxle bearing,
axle box
Achslagertemperaturüberwachung tengelyágyhőmérséklet felügyeletaxle bearing temperature monitoring
Achslast-Geschwindigkeitsprofil tengelyterhelési sebesség profilAxle Load Speed Profile
Achszählanlage
 Achszählsystem
tengelyszámláló rendszer,
tengelyszámláló berendezés
axle counting system
Achszählpunkt tengelyszámláló érzékelőcounting head,
wheel detector
Achszählsystem
 Achszählanlage
tengelyszámláló rendszer,
tengelyszámláló berendezés
axle counting system
Achszählung tengelyszámlálásaxle counting
achtteilige Zug nyolcrészes vonat,
nyolc kocsis vonat
eight-car train
aerodynamische Anpreßkraft aerodinamikus nyomóerőaerodynamic contact force
Aggregat (Antriebs~)
 Antriebsaggregat
gépcsoport,
hajtáscsoport
drive unit,
drive assembly
Akkulok
 Lok(Akku~)
akkumulátoros mozdonyelectric battery locomotive
aktives Neigungssystem
 Neigungssystem
kocsiszekrény döntési rendszer,
billentési rendszer,
aktív billentési rendszer
active tilting system
akustische Störungsmeldung
 Störungsmeldung (akustische ~)
akkusztikus hibajelzés,
hibajelző hang
audible alarm,
acoustic alarm
akustischer Melder
 Melder (akustischer ~)
akkusztikus jelző,
jelzőhang,
hangjelző (készülék)
audible indicator,
acoustic warning
Alarmmeldung
 Meldung (Alarm~)
riasztás üzenet,
riasztásjelzés
alarm message,
alert message
analoger Zugbahnfunk
 Zugbahnfunk (analoger ~)
analóg vonali rádióanalog train radiotelephony
Andreaskreuz
 Straßenverkehrszeichen an Bahnübergängen
andráskereszt,
szintbeni útátjáró közúti jelzője
St. Andrew’s cross
Anfahrbeschleunigung
 Beschleunigung (Anfahr~)
indító gyorsulásstarting acceleration
Anfahrdrehmoment
 Drehmoment (Anfahr~)
indítónyomatékstarting moment
Anfahrzugkraft
 Zugkraft (Anfahr~)
indító vonóerőstarting tractive effort,
starting traction
Anforderungsquittung szükséges nyugtázásrequest acknowledgement
Anhebezeit (Stromabnehmer) felengedési idő (áramszedő)raising time (pantograph)
Ankündigungssignal
 Signal(Ankündigungs~)
előjelzéscaution signal,
preparation signal
Ankunft érkezésarrival
Ankunftsanzeige
 Anzeige(Ankunfts~)
értesítés érkezésrőladvice of arrival
Ankunftsbahnsteig
 Bahnsteig(Ankunfts~)
érkezési peronarrival platform
Ankunftsgleis
 Gleis(Ankunfts~)
érkezési vágányarrival siding,
arrival track
Ankunftszeit
 Zeit(Ankunfts~)
érkezési időarrival time
Anlage (Signal~)
 Bahn-Signalanlage
 Signalanlage
vasúti jelzőrendszerrailway signalling system
Annäherungsbeleuchtung
 Beleuchtung(Annäherungs~)
kivilágítás közlekedéskorapproach lighting
Anprallschutz
 Schutz(Anprall~)
ütközés elleni védelemimpact protection
Anpresskraft (Stromabnehmer) sarunyomás (áramszedő)contact pressure (pantograph)
Anregung
 Erregung
 Ansteuerung
 Exzitation
gerjesztésexcitation
Anriss
 Mikroriss
hajszálrepedésincipient crack
Anrufbestätigung
 Bestätigung(Anruf~)
hívás megerősítéscall confirmation
Anschaltung kapcsolatinterface connection
Anschluss an das Stromnetz áramellátó hálózati csatlakozásconnection with the power supply network
Anschlusskabel
 Leistungskabel
 Kabel (Anschluss~)
 Kabel (Leistungs~)
csatlakozó kábel,
csatlakozó vezeték
connection cable,
power cable,
connecting lead
Anschlussschiene
 Schiene(Anschluss~)
csatlakozó sínclosure rail,
connection rail
Ansprechspannung
 Betriebsspannung
 Arbeitsspannung
 Spannung (Betriebs~)
üzemi feszültségoperating voltage,
supply voltage
Ansprechstrom
 Betriebsstrom
 Strom (Betriebs~)
névleges áramoperating current
Ansprechzeit válaszidőresponse time
Ansteuerung
 Anregung
 Erregung
 Exzitation
gerjesztésexcitation
Antennenkoppler emptyAntenna Coupler Unit
antivalent antivalens,
ellentétes értelmezésű
opposite condition,
antivalent
antivalente Meldung
 Meldung (antivalente ~)
antivalens üzenet,
ellentétes értelmezésű üzenet
opposite-condition message,
antivalent message
Antrieb (Achs~)
 Achsantrieb
tengelyhajtásaxle drive
Antrieb (beidseitiger ~)
 beidseitiger Antrieb
kétoldali hajtásdouble-sided drive
Antrieb des Stromabnehmers
 Stromabnehmer (Antrieb des -s)
áramszedőt működtető mechanizmuspantograph-operating mechanism
Antrieb
 Laufwerk
 Getriebe
 Fahrantrieb
hajtásdrive,
motor,
propulsion,
traction,
power unit
Antriebsaggregat
 Aggregat (Antriebs~)
gépcsoport,
hajtáscsoport
drive unit,
drive assembly
Antriebskraft
 Antriebsleistung
 Treibkraft
hajtási teljesítménydriving power
Antriebsleistung
 Treibkraft
 Antriebskraft
hajtási teljesítménydriving power
Antriebsleitgerät
 Gerät (Antriebsleit~)
hajtásvezérlő (egység)drive control device
antriebslose hajtásmentes,
hajtás nélküli
non-driving
Antriebsmotor
 Motor (Antriebs~)
vontatómotordrive motor,
traction motor
Antriebssteuergerät hajtásvezérlő (egység)Traction Control Unit
Anzeige(Ankunfts~)
 Ankunftsanzeige
értesítés érkezésrőladvice of arrival
Arbeitsdruck
 Druck (Arbeits~)
üzemi nyomásworking pressure,
operating pressure
Arbeitsspannung
 Betriebsspannung
 Ansprechspannung
 Spannung (Betriebs~)
üzemi feszültségoperating voltage,
supply voltage
Außenbogenweiche ?contraflexure turnout
Außenreinigungsanlage
 Waschstrasse
járműmosóvehicle wash line
außer Betrieb
 ausser Betrieb
 Betrieb (Ausser~)
 nicht in Ordnung (NiO)
üzemen kívülinoperative,
out of order,
out of commission,
out of service
Außerbetriebsetzung üzemen kívül helyezésabandonment
aufgerüstet abgestellt üzemkészen várakozikcapable of being stabled
Auftragsvergabe
 Inbetriebsetzung
 Inbetriebnahme
 Kommissionierung
 Beauftragung
 Indienststellung
üzembehelyezéscommissioning
augenscheinliche Prüfung
 Prüfung (augenscheinliche ~)
ellenőrzés szemrevételezéssel,
szemrevételezés
visual inspection
Ausbaustrecke átépített pályaextension of the railroad track,
upgraded line
Ausfahrbahnsteig
 Bahnsteig (Ausfahr~)
indulási perondeparture platform
Ausfahrsignal ? kijárati jelzésexit signal
Ausfahrsignal
 Signal (Ausfahr~)
kijárati jelzőexit signal,
departure signal
Ausfall eines Zuges
 Zug (Ausfall eines ~es)
vonatkimaradás,
vonatkiesés
cancellation of a train
Ausfallüberwachung kiesés felügyeletfailure monitoring
Ausfall
 Fehler
 Misserfolg
 Versagen
 Störung
 Versager
 Versäumnis
 Fehlschlag
 Störfall
 Misslingen
meghibásodás,
hiba,
kiesés
loss,
breakdown,
cancellation,
outage,
malfunction,
absence,
deficiency,
deficit,
blackout,
lunge
Ausfalldauer
 Ausfallzeit
kiesési idő,
kieső idő
downtime
Ausfalloffenbarung hibafelismerésrevelation of failure,
failure detection
Ausfallrate kiesési gyakoriságfailure rate
Ausfallzeit
 Ausfalldauer
kiesési idő,
kieső idő
downtime
Ausflugszug
 Zug (Ausflugs~)
kirándulóvonatexcursion train
Ausgangsleistung
 Leistung (Ausgangs~)
kimenő teljesítményoutput
Ausgangsspannung
 Spannung (Ausgangs~)
kimenő feszültségoutput voltage
Ausgangsstufe (binäre ~)
 binäre Ausgangsstufe
bináris kimenő fokozatbinary output stage
ausgeschaltete Bremse
 Bremse (ausgeschaltete ~)
kiiktatott fékbrake off
ausgesetzter Wagen
 Wagen (ausgesetzter ~)
kisorozott kocsidetached coach,
exposed coach
ausgesetztes Fahrzeug
 Fahrzeug (ausgesetztes ~)
kisorozott járműdetached vehicle,
exposed vehicle
Ausgleichsmaschine stabilizátorbalancer
Ausgleichsvorrichtung kiegyenlítő szerkezetcompensation device
Auskuppeln
 Auskupplung
 Kupplung (Aus~)
 Kuppeln (Aus~)
 Entkoppeln
 Koppeln (Ent~)
szétkapcsolásdeclutch,
uncouple
Auskupplung
 Kupplung (Aus~)
 Auskuppeln
 Kuppeln (Aus~)
 Entkoppeln
 Koppeln (Ent~)
szétkapcsolásdeclutch,
uncouple
Auslösetaste
 Taste (Auslöse~)
feloldó gomb,
kioldó gomb
release key,
release button
Auslegersignal hordozható jelzőeszközbracketed signal
Aussenanlage kültéri berendezésoutdoor facility,
outdoor equipment
ausser Betrieb
 außer Betrieb
 Betrieb (Ausser~)
 nicht in Ordnung (NiO)
üzemen kívülinoperative,
out of order,
out of commission,
out of service
Authentisierungsnummer azonosítási számauthentication number
Autoabstellplatz am Bahnhof autóparkoló a vasútállomásonpark and ride
Autogenschneiden
 Brennschneiden
autogénvágásflame cutting,
gas cutting,
oxygen cutting,
oxyacetylene cutting
Automatische Fahr- und Bremssteuerung automatikus menet- és fékvezérlőautomatic drive-brake control system
automatische Fahrgastzählanlage
 Fahrgastzählanlage (automatische ~)
automatikus utasszámláló rendszerautomatic passenger counting system
Automatische Ladeeinheit-Identifikation automatikus szállítási egység azonosításautomatic loading units identification
automatischen Betrieb den Fahrer automatikus üzemAutomatic Train Operation
automatischen Fahrbetrieb Steuerung automatikus vonatvezérlésAutomatic Train Control
Automatischer fahrerloser, spurgeführter Betrieb vezető nélküli, kötöttpályás üzem,
automatikus járművezérlés
Automatic Guided Transit
automatisches Fahrzeug-Identifikationssystem
 Fahrzeug-Identifikationssystem (automatisches ~)
automatikus járműazonosító rendszerAutomatic Vehicle Identification System
Böschung rézsü,
töltés,
lejtő
slope
Bügel ab-Ankündigungssignal "áramszedőt le/fel!" előjelzőlower pantograph advance/final warning sign
Bügel
 Pantograph
 Stromabnehmer
áramszedő, pantográfpantograph,
current collector
Bahn (Berg~)
 Bergbahn
hegyivasútmountain railway
Bahn (Hänge~)
 Hängebahn
 H-Bahn
 Bahn (H-~)
függővasútsuspension railway
Bahn (H-~)
 Hängebahn
 H-Bahn
 Bahn (Hänge~)
függővasútsuspension railway
Bahn (Seil~)
 Seilbahn
kötélpályás vasút,
kötélpályás felvonó,
sílift
cableway,
cable railway,
funicular
Bahnübergang vasúti átjárócrossing,
railroad crossing (US),
grade crossing
Bahnübergangs-Überwachungssignal útátjáró állapotának jelzése a mozdonyondriver's level crossing indication signal
Bahnübergangswarnung útátjáró jelzéslevel-crossing warning
Bahn-Signalanlage
 Signalanlage
 Anlage (Signal~)
vasúti jelzőrendszerrailway signalling system
Bahnaufseher
 Bahnmeister
 Oberbahnwärter
pályamesterdistrict inspector
Bahnbetreiber vasút üzemeltetője,
vasúti üzemeltető
railway operator,
rail operator
Bahnbetrieb vasúti üzemrailway operations
Bahnbetriebssimulation vasúti üzem szimulációrailway operation simulation
Bahnbetriebswerk járműszín,
remíz
engine shed,
railway depot,
depot,
railroaddepot
Bahnhof (Flughafen~)
 Flughafenbahnhof
reptéri vasútállomásairport railway station
Bahnhof (Rangier~)
 Rangierbahnhof
rendezőpályaudvarrailway yard,
switchyard,
shunting yard
Bahnhof mit Reiseverkehr und Güterverkehr vegyes állomás (személyszállításra és teherfuvarozásra)mixed station (passengers and freight)
Bahnhof Verweilzeit
 Verweilzeiten am Bahnhof
tartózkodási idő az állomásonstation dwell time,
dwell time at station
Bahnhof
 Bahnstation
 Eisenbahnstation
vasútállomásrailway station,
railroad station (US),
train station
Bahnmeister
 Bahnaufseher
 Oberbahnwärter
pályamesterdistrict inspector
Bahnmeisterei
 Bahnmeisterhaus
pályamesteri hivataldistrict inspector office
Bahnmeisterhaus
 Bahnmeisterei
pályamesteri hivataldistrict inspector office
Bahnpolizei vasúti rendőrségrailway police
Bahnpostwagen
 Postwagen
 Wagen (Post~)
postakocsipost carriage,
mail car
Bahnrückstrom
 Rückstrom
 Strom (Rück~)
visszatáplált áramtraction return current
Bahnrichter
 Vorarbeiter
 Rottenführer
alpályamestersub district inspector
Bahnstation
 Bahnhof
 Eisenbahnstation
vasútállomásrailway station,
railroad station (US),
train station
Bahnsteig (Ausfahr~)
 Ausfahrbahnsteig
indulási perondeparture platform
Bahnsteigüberwachung peronfigyelésplatform monitoring
Bahnsteig(Ankunfts~)
 Ankunftsbahnsteig
érkezési peronarrival platform
Bahnsteig
 Perron
peronrailway platform,
platform,
railway station platform
Bahnsteigbereich peronterületplatform area
Bahnsteigkarte peronjegyplatform ticket
Bahnsteigkontrolle peronkapu (jegyellenőrzés)platform gate (ticket inspection)
Bahnstrom
 Strom (Bahn~)
vontatási áramtraction current
Bahnstromnetz
 Stromnetz (Bahn~)
villamos felsővezeték hálózattraction network
Bahntrasse
 Linie (Bahn)
vasúti vonalrailway line,
rail link
Bahnunterhaltungsarbeiter pályamunkásplatelayer
Bahnwärter vonalbejárógatekeeper,
signalmen
Barrensäge
 Bolzensäge
csapszegbillet saw
Basistunnel
 Tunnel (Basis~)
bázisalagútbase tunnel
Batteriekatzen
 Katzen (Batterie~)
akkumlátoros függőkocsibattery trolley
Batterieladeeinrichtung
 Batterieladegerät
akkumlátortöltőbattery charging device,
charging device
Batterieladegerät
 Batterieladeeinrichtung
akkumlátortöltőbattery charging device,
charging device
Baugleis
 Gleis (bau~)
épülő pályaconstruction track
Baujahr építés éveyear of manufacture
Baumaschine építőgépconstruction machine,
building machine
Baureihe sorozat,
építési sorozat
series,
design series
Baureihenbezeichnung sorozatszámseries designation
Bauserie szériatype series,
design series
Baustelle építkezés,
építési terület,
munkaterület
construction site,
building site,
work-site
Baustellensignal munkaterület jelzéssignal for work-site
Beauftragung
 Inbetriebsetzung
 Inbetriebnahme
 Kommissionierung
 Auftragsvergabe
 Indienststellung
üzembehelyezéscommissioning
Bedien- und Anzeigesystem kezelő- és megjelenítőrendszeroperation and display system,
human - machine interface
Bedienen und Anzeigen kezelés és megjelenítéscontrol and display,
operation & display
Bedienung
 Betrieb
 Wartung
üzemelés,
üzem
operating,
service
Beeinflussung (Zug~)
 Zugbeeinflussung
vonatbefolyásolástrain control
Beeinflussung befolyásinfluence,
interference
Beeinflussungserkennung befolyásolás-azonosítástrack magnet interaction detector
Beeinflussungsspannung
 Spannung (Beeinflussungs~)
befolyási feszültséginterference voltage
Beeinflussungssystem (Zug~)
 Zugbeeinflussungssystem
vonatbefolyásoló rendszerTrain Control System
Beförderungsmittel közlekedési eszközform of transport
Beförderungsunternehmen
 Verkehrsunternehmen
szállítási vállalat,
szállítmányozó cég
transportation company
Beförderungszeit szállítási idődelivery time,
travelling time,
conveyance time
Beförderungszettel kocsibárcawagon label
Beförderungszug továbbító vonatgeneral-purpose train
Befehl zum außerplanmäßigen Halt rendkívüli megállásra vonatkozó rendelkezésnon-scheduled stopping order
Befehl zum Fahren auf Sicht látótávolságra történő közlekedésre utasító rendelkezésorder to run at sight
Befehlsabgabefeld (Bahnhofsblock) rendelkezésadó blokkmező (állomási blokknál)block release instrument (permissive block working in station limits)
Befehlsblock vezérlő keretcontrol frame
Befehlstellwerk rendelkező központinstruction signal tower
begegnender Zug
 Zug (begegnender ~)
keresztező vonat (egyvágányú vonalon)opposing train
Begleiter kísérőattendant
begleitetes Fahrzeug
 Fahrzeug (begleitetes ~)
kísért járműaccompanied vehicle
Begleitschein kísérőlevélaccompanying document,
consignment note
begrüntes Gleisbett
 Gleisbett (begrüntes ~)
füvesített sínágygrass-covered track bed
Begrenzung
 Beschränkung
 Limitierung
korlátozáslimitation,
limit,
restriction
Begrenzungslinie rakszelvényboundary line,
loading gauge
Behälter mit Luftzufuhr szellőző szállítótartályventilated container
Behälterwagen (Silo-~)
 Silo-Behälterwagen
 Wagen (Silo-Behälter~)
silókocsisilo wagon
Behälterwagen
 Wagen (Behälter~)
tartálykocsitank wagon
Beharrungsbereich állandó sebességű szakaszconstant velocity domain
Beidrück(förder)anlage összetolató berendezéspushing-up equipment
beidseitiger Antrieb
 Antrieb (beidseitiger ~)
kétoldali hajtásdouble-sided drive
Beimann
 Triebfahrzeugbegleiter
segédmozdonyvezetődriver's assistant
Beiseil függesztő (felsővezeték)auxiliary wire
Beispitze
 Herzstück
vezetősín (keresztezésben)check rail (crossing)
Belüftung
 Lüftung
 Ventilation
szellőzés,
ventiláció
ventilation,
aeration
Beladung
 Belastung
 Last
 Ladung
 Traglast
 Tragfähigkeit
 Fracht
terhelés,
szállítmány
load,
loading,
charge,
weight
Belastung
 Last
 Ladung
 Traglast
 Tragfähigkeit
 Beladung
 Fracht
terhelés,
szállítmány
load,
loading,
charge,
weight
Belastungsgrenze szállítási kapacitás,
terhelhetőség
carrying capacity
Belastungsprobe
 Dauerprüfung
 Prüfung (Dauer~)
 Dauertest
 Dauerversuch
 Lebensdauertest
 Probe (Belastungs~)
 Ermüdungsversuch
tartóssági vizsgálatendurance test,
fatigue testing
Beleg bizonylat,
okmány
occupation,
occupies
Beleuchtung (Decken~)
 Deckenbeleuchtung
mennyezetvilágításceiling lighting
Beleuchtung(Annäherungs~)
 Annäherungsbeleuchtung
kivilágítás közlekedéskorapproach lighting
Beleuchtung világításlighting,
illumination
Bereitschaftsgüterwagen
 Wagen (Bereitschaftsgüter~)
tartalék teherkocsispare wagon
Bereitschaftswagen
 Wagen (Bereitschafts~)
tartalék személykocsireserve coach
Bergbahn
 Bahn (Berg~)
hegyivasútmountain railway
Beschleunigung (Anfahr~)
 Anfahrbeschleunigung
indító gyorsulásstarting acceleration
Beschleunigungssensor gyorsulásérzékelő (szenzor)acceleration sensor
Beschränkung (räumliche ~) űrszelvény (méret)korlátozásdimensional limitation
Beschränkung
 Begrenzung
 Limitierung
korlátozáslimitation,
limit,
restriction
beschrankter Niveauübergang
 Niveauübergang (beschrankter ~)
 Übergang (beschrankter Niveau~)
szintbeni útátjáró sorompóvallevel crossing with barriers
Beschwerdebuch panaszkönyvcomplaints book,
book of complaints
besetztes Gleis
 Gleis (besetztes ~)
foglalt vágányoccupied track
Besetztzeichen foglaltságjelzésbusy signal
Besetzungsgrad (vonat)foglaltsági fokoccupancy rate
Bestätigung(Anruf~)
 Anrufbestätigung
hívás megerősítéscall confirmation
Bestimmungsbahnhof célállomás,
rendeltetési állomás
destination station,
station of destination
Bestimmungsort rendeltetési helydestination,
place of destination
Betonoberbau beton felépítményconcrete superstructure
Betonoberbau
 Oberbau (Beton-)
felépítmény (beton-)superstructure (concrete),
track structure (concrete)
Betonschwelle vasbetonaljconcrete sleeper
Betontragwerk beton tartószerkezetconcrete structure
Betreibergesellschaft üzemeltetőoperating company
Betrieb (Ausser~)
 außer Betrieb
 ausser Betrieb
 nicht in Ordnung (NiO)
üzemen kívülinoperative,
out of order,
out of commission,
out of service
Betrieb (Dauer~)
 Dauerbetrieb
folyamatos üzem,
tartós üzem
continuous operation,
permanent operation
Betrieb (Demonstrations~)
 Demonstrationsbetrieb
bemutató üzemdemonstration operation,
demonstration of operational service
Betrieb
 Bedienung
 Wartung
üzemelés,
üzem
operating,
service
betriebliches Problem üzemi problémaoperational problem
betriebliches Problem
 Betriebsproblem
üzemzavaroperational problem
Betriebs- und Verkehrsdienst üzemviteli szakszolgálatTraffic Operating Department
Betriebsabwicklung menetirányításoperations process
Betriebsanlagen üzemi berendezésekoperations facilities
Betriebsanzeige üzemi kijelzőoperational status display
Betriebsart üzemmódoperating mode
Betriebsartenwahlschalter üzemmódválasztó (kapcsoló)operating mode selector switch
Betriebsbremse
 Bremse (Betriebs~)
üzemi fékservice brake
Betriebsbremskurve
 Bremskurve (Betriebs~)
üzemi fékgörbeservice braking curve
Betriebsbremsung üzemi fékezésservice braking
Betriebsgleis
 Gleis (Betriebs~)
üzemi vágánytrack in service
Betriebshandbuch
 Handbuch (Betriebs~)
üzemeltetési kézikönyvoperating and service manual
Betriebshof
 Depotwerkstatt
 Depot
vontatási telep,
depó
depot
Betriebsleiter forgalmi szolgálat vezetője,
forgalmi szolgálatvezető
operations manager,
chief traffic manager
Betriebsleittechnik üzemfelügyelet,
üzemirányítás
operations control (system)
Betriebsleitzentrale
 Leitzentrale (Betriebs~)
forgalomirányító központoperations control center
Betriebsproblem
 betriebliches Problem
üzemzavaroperational problem
Betriebsruhezugschlußsignal üzemszüneti zárjelzőline-closed signal (after last train of day)
Betriebsspannung
 Arbeitsspannung
 Ansprechspannung
 Spannung (Betriebs~)
üzemi feszültségoperating voltage,
supply voltage
Betriebsstrom
 Ansprechstrom
 Strom (Betriebs~)
névleges áramoperating current
Betriebssystem operációs rendszeroperating system
Betriebstagebuch üzemi naplóoperating log
Betriebsunfall
 Unfall (Betriebs~)
forgalmi balesetoperating accident
Betriebsvorschrift üzemi szabályzatoperating regulations
Betriebswerk fűtőházdepot,
running shed
Betriebszulassung
 Zulassung (Betriebs~)
üzemeltetési engedélyoperating license
Betriebszustand üzemállapotoperating state
Bettung (Bestandteil des Oberbaus) ágyazat (a felépítmény része)ballast (track superstructure),
bedding
Bettungserneuerung ágyazat felújításaballast renewal,
bedding renewal
Bettungsräummaschine
 Räummaschine (Bettungs~)
kiágyazógépballast-broaching machine
Bettungssohle ágyazattükörbase of ballast
bewaffnete Zugbegleiter
 Rail-Marshall
 Zugbegleiter (bewaffnete ~)
fegyveres vasúti személyzetRail-Marshall
Bewegungsfuge
 Dehnungsfuge
 Dehnfuge
 Kompensator
 Dehnungsstück
dilatációexpansion joint,
contraction joint
bewehrtes Kabel
 Kabel (bewehrtes ~)
páncélozott kábelarmored cable
Bezettelung bárcázáslabelling
Biegewiderstand hajlítószilárdságbending resistance
Bildsymbol
 Piktogramm
piktogrampictogram
Bildzeichen
 Ikone
 Symbol
 Icon
ikonicon
binäre Ausgangsstufe
 Ausgangsstufe (binäre ~)
bináris kimenő fokozatbinary output stage
Bläser fúvó (berendezés)blower,
fan
Blasrohr
 Düse
fúvócsőblast pipe
Blattfeder
 Feder (Blatt~)
laprugóleaf spring,
laminated spring
Bleimantel ólomburkolatlead covering
Blindleistung (Elektrotechnik) watt nélküli teljesítményreactive power,
idle power
Blinklicht
 Licht (Blink~)
villogó fényflashing light
Blinktakt villogási ciklusflashing cycle
Blitzableiter
 Blitzstromableiter
villámhárítólightning (current) arrester
Blitzbeeinflussungsfestigkeit villámvédettség(1) resistance to lightning interferences,
(2) lightning protection
Blitzschutz villámvédelemlightning protection
Blitzschutzzone villámvédett zónaLightning Protection Zone
Blitzstrom villámáramlightning (-stroke) current
Blitzstromableiter
 Blitzableiter
villámhárítólightning (current) arrester
Blockabschnitt térközszakaszblock section
Blockabschnittsende térközszakasz végeend of block section
Blockabstand térköztávolságblock interval
Blockbegrenzung térközhatárblock boundary
Blocksignal térközjelzőblock signal
Blocksperre térközzárblock lock,
block holding
Blockstelle térközőrhelyintermediate block post
Blockstrecke térköz-szakaszblock section
Blockwärter térközőrblock guard
Blockzug
 Zug (Block~)
zárt tehervonat (változatlan kocsiösszeállítással)block train
Bockkran portáldarugoliath crane,
gantry crane
Bodenentlader Wagen
 Sattelboden-Selbstentladewagen
 Wagen (Sattelboden-Selbstentlade~)
 Wagen (Bodenentlader ~)
fenékürítős teherkocsihopper wagon
Bodenfläche padlófelületfloor space,
floor area
Bodenplatte alaplemezbase plate
Bogenbrücke
 Brücke (Bogen~)
boltozatos híd,
boltozott híd
arched bridge
Bogengeschwindigkeit ívsebességbowing speed
Bogengleis
 Gleis (Bogen~)
vágányívcurved track
Bogenweiche
 Weiche (Bogen~)
íves kitérő,
ívesített kitérő
curved switch
Bogenweiche
 Weiche (Bogen~)
íves kitérőcurved turnout
Bogie
 Drehgestell
 Fahrwerk
 Achsaggregat
forgóvázbogie,
truck
Bohle pallóplank
Bolzen (tám)csavarbolt,
pin
Bolzensäge
 Barrensäge
csapszegbillet saw
Bordbatterie fedélzeti akkumlátoron-board battery
Bordcomputer fedélzeti számítógéptrain-borne computer,
on-board computer
Bordenergieversorgung fedélzeti energiaellátáson-board power supply
Bordnetz fedélzeti (villamos) hálózatpower supply network
Bordnetzumrichter fedélzeti (villamos) átalakító,
kiegészítő konverter
auxiliary converter
Bordnetzumrichter fedélzeti hálózati inverter,
fedélzeti áramátalakító
auxiliary converter,
bord power inverter
Bordrestaurant fedélzeti étterem,
étkezőkocsi
on-board restaurant,
board restaurant
Bordspannung
 Spannung (Bord~)
fedélzeti feszültségon-board voltage
Bordspannungsverteilung
 Spannung (Bord~sverteilung)
fedélzeti feszültségelosztás,
feszülségosztó a járműn
vehicle voltage distribution
Bordsteuerung
 Steuerung (Bord~)
fedélzeti vezérlőon-board control
Bordstromversorgung
 Strom (Bord~versorgung)
fedélzeti áramellátáson-board power supply
Brücke (Bogen~)
 Bogenbrücke
boltozatos híd,
boltozott híd
arched bridge
Brückenkran
 Kran (Brücken~)
híddaruoverhead crane,
bridge crane,
gantry crane
Brandmeldeanlage tűzjelző (berendezés)fire detection system,
fire alarm system
Brandmeldezentrale tűzjelző központcentral fire alarm system
Brandschutz tűzvédelemfire protection
Brecheisen feszítővascrowbar
Brechschotter zúzottkőbroken stone
Breitspur
 Spur (Breit~)
széles nyomtáv,
széles nyomköz
broad gauge
Breitspurstrecke széles nyomtávú pályabroad-gauge line
Bremsart féküzemmódbrake operating type
Bremsbehälter féktartálybrake reservoir
Bremsbelag fékbetétbrake pad
Bremsdruck féknyomásbrake pressure
Bremsdruckregelung féknyomás szabályozásbrake pressure control
Bremse (ausgeschaltete ~)
 ausgeschaltete Bremse
kiiktatott fékbrake off
Bremse (Betriebs~)
 Betriebsbremse
üzemi fékservice brake
Bremse (elektromagnetische Gleis~)
 elektromagnetische Gleisbremse
elektromágneses vágányfékelectro-magnetic rail brake
Bremse (elektromagnetische~)
 elektromagnetische Bremse
elektromágneses fékelectro-magnetic brake
Bremse (Gleis~)
 Gleisbremse
vágányfékrail brake
Bremse (lineare Wirbelstrom~)
 lineare Wirbelstrombremse
lineáris örvényáramféklinear eddy-current brake
Bremse (magnetische ~)
 magnetische Bremse
mágneses fékmagnetic brake,
magnetical brake
Bremse (Scheiben~)
 Scheibenbremse
tárcsafékdisk brake
Bremse fékbrake
Bremser fékező (nagyon régi vonatkocsikon munkahely)braker
Bremskraft fékezőerő,
fékerő
brake force
Bremskraftbedarf fékezőerő szükséglet, szükséges fékezőerőrequires brake force
Bremskraftregler fékerőszabályozóbraking force compensator,
brake force regulator
Bremskurve (Betriebs~)
 Betriebsbremskurve
üzemi fékgörbeservice braking curve
Bremslok
 Lok (Brems~)
fékmozdony,
fékező mozdony
brake locomotive
Bremslok
 Lok (Brems~)
fékezőmozdonylocomotive for brake
Bremsprobe im Stillstand fékpróba álló helyzetbenstanding brake test
Bremsprobe während der Fahrt vonali ellenőrző fékpróbarunning brake test
Bremsprobe fékpróbabrake test
Bremsprobe fékpróbabrake test,
checks on brakes
Bremsprobesignal fékpróba jelzőbrake test signal
Bremsscheibe féktárcsabrake disk
Bremssteuergerät fékvezérlő (egység)brake control unit,
brake control device,
brake controller
Bremssteuerungsgerät fékvezérlő (egység)Brake Contoller Unit
Bremssystem fékrendszerbrake system
Bremstyp féktípustype of brakes,
brake-type
Bremswagen
 Wagen (Brems~)
fékkocsibrake wagon
Bremsweg fékútbraking distance
Brennschneiden
 Autogenschneiden
autogénvágásflame cutting,
gas cutting,
oxygen cutting,
oxyacetylene cutting
Brennstoffbehälter
 Kraftstofftank
 Treibstofftank
 Kraftstoffbehälter
üzemanyagtartályfuel tank,
fuel vessel
Bruch der Kupplung
 Kupplung (Bruch der ~)
vonatszakadásbreaking of coupling
Bruttobelastung bruttó terhelhetőséggross load
Bruttogewicht bruttó súly,
teljes súly,
összsúly
gross weight
Buffetwagen
 Wagen (Buffet~)
büfékocsibuffet car
Bugwelle torlónyomásbow wave
Bundesamt für Verkehr Szövetségi Közlekedési IrodaFederal Office for Transport
Bundesministerium für Forschung und Technologie Fejlesztési- és Technológiai Szövettségi Minisztériumfederal Ministry for Research and Technology
Buskabel buszvezetékbus cable
Buskopplung buszcsatlakozóbus coupling
Busmaster-Baugruppe busz-master modul,
buszvezérlő egység
bus master module
Busmaster busz-master,
buszvezérlő
busmaster
Busstörung buszhiba,
busz átviteli hiba
bus failure
Bussteuerung buszvezérlőbus controller
Bussystem buszrendszerbus system
Busverkehr buszforgalombus traffic
Busverstärker-Baugruppe busz(jel) erősítő egység,
repeater,
jelismétlő
repeater board
Buszentrale busz központbus controls
Charterzug
 Zug (Charter~)
bérelt vonatcharter train
chemische Unkrautvertilgung
 Unkrautvertilgung (chemische ~)
vegyi gyomtalanításchemical weed killing,
chemical weed control
Chipkarte chip-kártyasmart card,
chip card
Codeanhang ellenőrző értékchecksum
Codierstecker jumperjumper,
coding plug
codierter Gleisstrom kódolt sínáramcoded track-circuit current
codierter Gleisstromkreis kódolt sínáramkörcoded-current track circuit
Containertragwagen
 Wagen (Containertrag~)
konténerszállító kocsi,
konténervagon
container wagon,
container carrying wagon
Dämpfer
 Stoßdämpfer
lengéscsillapítóshock absorber,
damper
Dämpfung csillapításattenuation,
damping
Düse
 Blasrohr
fúvócsőblast pipe
Dach tetőroof,
rooftop
Dachelement tetőelemroof element
Dachlüfter tetőventilátor,
tetőszellőzés
roof ventilator,
roof fan
Dachleitung (Hochspannungs~)
 Dachstromleitung
 Hochspannungsdachleitung
tetőkábel,
nagyfeszültségű tetővezeték
high voltage roof-line,
roof cable
Dachspriegel tetőívroof bow,
roof brace
Dachstromleitung
 Dachleitung (Hochspannungs~)
 Hochspannungsdachleitung
tetőkábel,
nagyfeszültségű tetővezeték
high voltage roof-line,
roof cable
Dachtrenner tetőszakaszolóroof disconnector
Dampflokomotive
 Lokomotive (Dampf~)
gőzmozdonysteam locomotive,
steam engine
Dampfzug gőzvonat,
gőzmozdonnyal vontatott vonat
steam train
Daten Fernübertragung adatátvitel (nagyobb távolságra)transmission of data,
data transmission
Datenübertragungseinrichtung
 Datenkommunikationsgerät
 Datenkommunikationsanlage
adatátviteli berendezés,
távközlési berendezés
data communications equipment,
data circuit terminating equipment
Datenübertragungsnetz
 Datenkommunikationsnetz
adatátviteli hálózat,
(adat)kommunikációs hálózat
data communication network,
data transmission network
Datenkommunikationsanlage
 Datenübertragungseinrichtung
 Datenkommunikationsgerät
adatátviteli berendezés,
távközlési berendezés
data communications equipment,
data circuit terminating equipment
Datenkommunikationsgerät
 Datenübertragungseinrichtung
 Datenkommunikationsanlage
adatátviteli berendezés,
távközlési berendezés
data communications equipment,
data circuit terminating equipment
Datenkommunikationsnetz
 Datenübertragungsnetz
adatátviteli hálózat,
(adat)kommunikációs hálózat
data communication network,
data transmission network
Datenverarbeitungseinrichtung adatfeldolgozó egység,
adatfeldolgozó berendezés
data processing device,
data processing facility
Dauerüberwachung
 Überwachung (Dauer~)
folyamatos felügyelet,
állandó felügyelet
continuous monitoring,
permanent surveillance
Dauerbetrieb
 Betrieb (Dauer~)
folyamatos üzem,
tartós üzem
continuous operation,
permanent operation
Dauerfestigkeit
 Ermüdungsfestigkeit
fáradási határ,
kifáradási határ
fatigue strength,
fatigue limit
Dauerleistung
 Leistung (Dauer~)
tartós teljesítménycontinuous output
Dauerprüfung
 Prüfung (Dauer~)
 Dauertest
 Dauerversuch
 Lebensdauertest
 Belastungsprobe
 Probe (Belastungs~)
 Ermüdungsversuch
tartóssági vizsgálatendurance test,
fatigue testing
Dauerschmierung
 Permanent-Schmierung
állandó kenés,
folyamatos kenés
permanent lubrication
Dauersignal
 Signal (Dauer~)
állandó jel,
folytonos jel
continuous signal
Dauerstrom
 Strom (Dauer~)
tartós áramcontinuous current,
constant current
Dauertest
 Dauerprüfung
 Prüfung (Dauer~)
 Dauerversuch
 Lebensdauertest
 Belastungsprobe
 Probe (Belastungs~)
 Ermüdungsversuch
tartóssági vizsgálatendurance test,
fatigue testing
Dauerversuch
 Dauerprüfung
 Prüfung (Dauer~)
 Dauertest
 Lebensdauertest
 Belastungsprobe
 Probe (Belastungs~)
 Ermüdungsversuch
tartóssági vizsgálatendurance test,
fatigue testing
Dauerzugkraft
 Zugkraft (Dauer~)
tartós vonóerő,
állandó vonóerő
tractive effort,
continuous tractive effort
Deckenbeleuchtung
 Beleuchtung (Decken~)
mennyezetvilágításceiling lighting
Deckungssignal
 Signal (Deckungs~)
fedezőjelzőtrain protecting signal,
protective signal
Dehnfuge
 Dehnungsfuge
 Kompensator
 Bewegungsfuge
 Dehnungsstück
dilatációexpansion joint,
contraction joint
Dehnungsfuge
 Dehnfuge
 Kompensator
 Bewegungsfuge
 Dehnungsstück
dilatációexpansion joint,
contraction joint
Dehnungsmesser
 Messer (Dehnungs~)
nyúlásmérőextensometer,
strain gage
Dehnungsstück
 Dehnungsfuge
 Dehnfuge
 Kompensator
 Bewegungsfuge
dilatációexpansion joint,
contraction joint
Demonstrationsbetrieb
 Betrieb (Demonstrations~)
bemutató üzemdemonstration operation,
demonstration of operational service
Demonstrationsfahrt
 Fahrt (Demonstrations~)
bemutató útdemonstration drives
Demonstrationsfahrzeug
 Versuchszug
bemutató vonat,
tesztvonat
experimental-train
Depot
 werkstatt
 Depot
 Betriebshof
vontatási telep,
depó
depot
Depotbüro mozdonyfelvigyázói irodacontrol office (tractive unit and driving staff)
Depotwerkstatt
 Depot
 Betriebshof
vontatási telep,
depó
depot
Desinfektion fertőtlenítésdisinfection
Deutsche Bundesbahn Német Vasút,
Német Vasutak
German Railways,
German Federal Railways
dezentrale Überwachung
 Überwachung (dezentrale ~)
decentralizált felügyeletdecentralised monitoring,
decentralized surveillance
Diagnoseeinheit
 Einheit (Diagnose~)
diagnosztikai egységdiagnostic unit
Diagnosesystem
 System (Diagnose~)
diagnosztikai rendszerdiagnostic system
Diagramm (Leistung-Geschwindigkeit)
 Leistung-Geschwindigkeit Diagramm
vonóerő - sebesség diagramforce-speed curve,
force-speed diagram
Dichtung
 Abdichtung
 Verdichten
tömítéspacking
Dieselkatzen
 Katzen (Diesel~)
dízelüzemű függőkocsidiesel trolley
Dieseltriebwagenzug
 Dieseltriebzug
 Zug (Dieseltrieb~)
dízelvonatDiesel Multiple Unit
Dieseltriebzug
 Dieseltriebwagenzug
 Zug (Dieseltrieb~)
dízelvonatDiesel Multiple Unit
Doppelstock-Pendelzug
 Pendelzug (Doppelstock~)
kétszintes ingavonatdouble-decker commuter train
Drücker
 Passagieranordnungspersonal
 Oshiya (jp)
Japánban az utasokat a kocsikba toló személyzetpusher,
railway station attendant,
a worker who pushes people onto the train
Drehgestell
 Fahrwerk
 Bogie
 Achsaggregat
forgóvázbogie,
truck
Drehgestelle mit Luftfederung légrugós forgóvázbogie with pneumatic suspension
Drehmoment (Anfahr~)
 Anfahrdrehmoment
indítónyomatékstarting moment
Druck (Arbeits~)
 Arbeitsdruck
üzemi nyomásworking pressure,
operating pressure
druckluftgetriebene Rangierkatzen
 Katzen (druckluftgetriebene Rangier~)
sűrített levegő üzemű rendező függőkocsicompressed air-driven shunting trolley
Duplex-Zug duplex vonat,
kétrészes vonat
duplex train
Einheit (Diagnose~)
 Diagnoseeinheit
diagnosztikai egységdiagnostic unit
Einsatzgebiet bevetési terület,
alkalmazási terület
area of application,
field of activity,
operational area
Eisenbahn vasútrailway
Eisenbahngesetz Vasúti Törvény(könyv)Railways Act
Eisenbahnstation
 Bahnhof
 Bahnstation
vasútállomásrailway station,
railroad station (US),
train station
elektrisch angetriebene Triebzug
 Elektrotriebzug
 elektrischen Triebzug
 Zug (elektrischen Trieb~)
villanyvonatElectric Multiple Unit
elektrischen Triebzug
 elektrisch angetriebene Triebzug
 Elektrotriebzug
 Zug (elektrischen Trieb~)
villanyvonatElectric Multiple Unit
elektromagnetische Bremse
 Bremse (elektromagnetische~)
elektromágneses fékelectro-magnetic brake
elektromagnetische Gleisbremse
 Bremse (elektromagnetische Gleis~)
elektromágneses vágányfékelectro-magnetic rail brake
elektromagnetische Radbremse elektromágneses kerékfékelectro-magnetic wheel brake
elektropneumatische Scheibenbremse
 Scheibenbremse (elektropneumatische ~)
elektropneumatikus tárcsafékelectro-pneumatic disk brake
Elektrotriebzug
 elektrisch angetriebene Triebzug
 elektrischen Triebzug
 Zug (elektrischen Trieb~)
villanyvonatElectric Multiple Unit
Energieversorgung
 Energiezufuhr
energia ellátás,
energia ellátó,
betáplálás,
betáp
energy supply,
power supply
Energiezufuhr
 Energieversorgung
energia ellátás,
energia ellátó,
betáplálás,
betáp
energy supply,
power supply
entgleist kisiklottderailed
Entkoppeln
 Auskupplung
 Kupplung (Aus~)
 Auskuppeln
 Kuppeln (Aus~)
 Koppeln (Ent~)
szétkapcsolásdeclutch,
uncouple
Ermüdungsfestigkeit
 Dauerfestigkeit
fáradási határ,
kifáradási határ
fatigue strength,
fatigue limit
Ermüdungsversuch
 Dauerprüfung
 Prüfung (Dauer~)
 Dauertest
 Dauerversuch
 Lebensdauertest
 Belastungsprobe
 Probe (Belastungs~)
tartóssági vizsgálatendurance test,
fatigue testing
Erregung
 Anregung
 Ansteuerung
 Exzitation
gerjesztésexcitation
Erstklasswagen elsőosztályú kocsifirst class coach
Eurocity-Zug
 Zug (Eurocity)
EuroCity vonatEuroCity train
Exzitation
 Anregung
 Erregung
 Ansteuerung
gerjesztésexcitation
Führerstand vezetőállás,
vezetőfülke
driver's cab,
driver's cabin
Fahrantrieb
 Antrieb
 Laufwerk
 Getriebe
hajtásdrive,
motor,
propulsion,
traction,
power unit
Fahrdraht munkavezetékcontact wire,
trolley wire
Fahrdrahtverlauf munkavezeték vezetésecontact wire course,
trolley wire course
Fahrgastzählanlage (automatische ~)
 automatische Fahrgastzählanlage
automatikus utasszámláló rendszerautomatic passenger counting system
Fahrleitung
 Oberleitung
 Leitung (Ober~)
felsővezeték,
munkavezeték
overhead line,
catenary,
contact wire,
overhead cable
Fahrt (Demonstrations~)
 Demonstrationsfahrt
bemutató útdemonstration drives
Fahrt (Hochgeschwindigkeits~)
 Hochgeschwindigkeitsfahrt
nagysebességű menethigh-speed drive
Fahrtstrecke
 Strecke
 Fahrweg
 Route
út,
útvonal,
pálya
route,
way,
track
Fahrweg
 Strecke
 Fahrtstrecke
 Route
út,
útvonal,
pálya
route,
way,
track
Fahrwerk
 Drehgestell
 Bogie
 Achsaggregat
forgóvázbogie,
truck
Fahrzeit
 Reisezeit
menetidő, utazási időtravel time,
journey time
Fahrzeug (abgeschlepptes ~)
 abgeschlepptes Fahrzeug
vontatott járműtowed vehicle
Fahrzeug (ausgesetztes ~)
 ausgesetztes Fahrzeug
kisorozott járműdetached vehicle,
exposed vehicle
Fahrzeug (begleitetes ~)
 begleitetes Fahrzeug
kísért járműaccompanied vehicle
Fahrzeug-Identifikationssystem (automatisches ~)
 automatisches Fahrzeug-Identifikationssystem
automatikus járműazonosító rendszerAutomatic Vehicle Identification System
Feder (Blatt~)
 Blattfeder
laprugóleaf spring,
laminated spring
Fehler
 Ausfall
 Misserfolg
 Versagen
 Störung
 Versager
 Versäumnis
 Fehlschlag
 Störfall
 Misslingen
meghibásodás,
hiba,
kiesés
loss,
breakdown,
cancellation,
outage,
malfunction,
absence,
deficiency,
deficit,
blackout,
lunge
Fehlschlag
 Ausfall
 Fehler
 Misserfolg
 Versagen
 Störung
 Versager
 Versäumnis
 Störfall
 Misslingen
meghibásodás,
hiba,
kiesés
loss,
breakdown,
cancellation,
outage,
malfunction,
absence,
deficiency,
deficit,
blackout,
lunge
Fensterband ablakszalagwindow hinge
Fernverkehr fővonali forgalom,
távolsági forgalom
main-line rail traffic,
long-distance traffic
Flughafenbahnhof
 Bahnhof (Flughafen~)
reptéri vasútállomásairport railway station
Fracht
 Belastung
 Last
 Ladung
 Traglast
 Tragfähigkeit
 Beladung
terhelés,
szállítmány
load,
loading,
charge,
weight
Frachtraum für Gepäck csomagtércargo compartment for luggage
Frachtraum
 Raum (Fracht~)
csomagtér,
rakodótér
cargo compartment
Funkanlage rádióberendezésradio equipment
Funktionsprüfung
 Funktionstest
funkcionális teszt,
funkcióteszt
functional test
Funktionstest
 Funktionsprüfung
funkcionális teszt,
funkcióteszt
functional test
galvanisch getrennt
 getrennt (galvanisch ~)
galvanikusan leválasztottelectrically isolated
galvanische Trennung
 Trennung (galvanische ~)
galvanikus leválasztás,
szigetelt,
izolált
isolation,
electrical isolation
Gerät (Antriebsleit~)
 Antriebsleitgerät
hajtásvezérlő (egység)drive control device
Geschwindigkeit (Höchst~)
 Höchstgeschwindigkeit
 Spitzengeschwindigkeit
 Geschwindigkeit (Spitzen~)
legnagyobb sebesség,
maximális sebesség
top speed,
maximum speed,
speed limit
Geschwindigkeit (Spitzen~)
 Höchstgeschwindigkeit
 Spitzengeschwindigkeit
 Geschwindigkeit (Höchst~)
legnagyobb sebesség,
maximális sebesség
top speed,
maximum speed,
speed limit
Geschwindigkeitseinschränkung sebességkorlátozásspeed restriction
getrennt (galvanisch ~)
 galvanisch getrennt
galvanikusan leválasztottelectrically isolated
Getriebeübersetzung áttétel,
áttételi viszony,
váltó áttétel
gearing,
gearbox transmission ratio
Getriebe
 Antrieb
 Laufwerk
 Fahrantrieb
hajtásdrive,
motor,
propulsion,
traction,
power unit
Glasfaserkabel
 Kabel (Glasfaser~)
optikai szál,
üvegszál
fibre-optic cable
Gleichstromabnehmer
 Stromabnehmer (Gleich~)
egyenáramú áramszedődirect current pantograph
Gleis (bau~)
 Baugleis
épülő pályaconstruction track
Gleis (besetztes ~)
 besetztes Gleis
foglalt vágányoccupied track
Gleis (Betriebs~)
 Betriebsgleis
üzemi vágánytrack in service
Gleis (Bogen~)
 Bogengleis
vágányívcurved track
Gleis(Ankunfts~)
 Ankunftsgleis
érkezési vágányarrival siding,
arrival track
Gleisbett (begrüntes ~)
 begrüntes Gleisbett
füvesített sínágygrass-covered track bed
Gleisbett sínágytrack bed
Gleisbremse
 Bremse (Gleis~)
vágányfékrail brake
Hängebahn
 H-Bahn
 Bahn (Hänge~)
 Bahn (H-~)
függővasútsuspension railway
Höchstgeschwindigkeit
 Spitzengeschwindigkeit
 Geschwindigkeit (Höchst~)
 Geschwindigkeit (Spitzen~)
legnagyobb sebesség,
maximális sebesség
top speed,
maximum speed,
speed limit
Höhenlage magasságaltitude
Höhenmesseinrichtung magasságmérő (eszköz)height gauge
H-Bahn
 Hängebahn
 Bahn (Hänge~)
 Bahn (H-~)
függővasútsuspension railway
Handbuch (Betriebs~)
 Betriebshandbuch
üzemeltetési kézikönyvoperating and service manual
Herzstück
 Beispitze
vezetősín (keresztezésben)check rail (crossing)
Hochgeschwindigkeitsfahrt
 Fahrt (Hochgeschwindigkeits~)
nagysebességű menethigh-speed drive
Hochgeschwindigkeitsverkehr nagysebességű forgalomhigh-speed transportation
Hochgeschwindigkeitszug nagysebességű vonathigh-speed train
Hochspannungs-Gleichstromwandler
 Wandler (Hochspannungs-Gleichstrom~)
nagyfeszültségű egyenáramú áramátalakítóHigh-voltage DC/DC converter
Hochspannungsdachleitung
 Dachleitung (Hochspannungs~)
 Dachstromleitung
tetőkábel,
nagyfeszültségű tetővezeték
high voltage roof-line,
roof cable
Hochspannungsleitung nagyfeszültségű vezetékpower line
Hohlkammerprofil zártszelvény,
zártszelvény profil
hollow section profile
Hutschiene
 Schiene (Hut~)
?top-hat rail
ICE-Einheit ICE egységICE-unit,
ICE-train
ICE-Linie ICE vasútvonal,
ICE vonal
ICE-line
ICE-Niveau ICE-standardICE-standard
Icon
 Bildzeichen
 Ikone
 Symbol
ikonicon
Ikone
 Bildzeichen
 Symbol
 Icon
ikonicon
Inbetriebnahme
 Inbetriebsetzung
 Kommissionierung
 Beauftragung
 Auftragsvergabe
 Indienststellung
üzembehelyezéscommissioning
Inbetriebsetzung
 Inbetriebnahme
 Kommissionierung
 Beauftragung
 Auftragsvergabe
 Indienststellung
üzembehelyezéscommissioning
Indienststellung
 Inbetriebsetzung
 Inbetriebnahme
 Kommissionierung
 Beauftragung
 Auftragsvergabe
üzembehelyezéscommissioning
Innenausstattung
 Innenraum
 Innenbereich
beltérinterior
Innenbereich
 Innenausstattung
 Innenraum
beltérinterior
Innenraum
 Innenausstattung
 Innenbereich
beltérinterior
Intercity Express Intercity ExpressIntercity Express ,
Advanced Passenger Train
Intercity-Express ICEICE
Jakobsdrehgestelle Jacob-típusú forgóvázJacob-type bogies
Janney Kupplung
 Kupplung (Janney ~)
AAR kuplung,
Janney kuplung
buckeye coupler,
Janney coupler,
AAR coupler
Kühl-Container hűtőkonténerrefrigerated container
Kabel (Anschluss~)
 Anschlusskabel
 Leistungskabel
 Kabel (Leistungs~)
csatlakozó kábel,
csatlakozó vezeték
connection cable,
power cable,
connecting lead
Kabel (bewehrtes ~)
 bewehrtes Kabel
páncélozott kábelarmored cable
Kabel (Glasfaser~)
 Glasfaserkabel
optikai szál,
üvegszál
fibre-optic cable
Kabel (Leistungs~)
 Anschlusskabel
 Leistungskabel
 Kabel (Anschluss~)
csatlakozó kábel,
csatlakozó vezeték
connection cable,
power cable,
connecting lead
Kabel
 Leitung
vezetékconductor,
cable,
line
Katzen (Batterie~)
 Batteriekatzen
akkumlátoros függőkocsibattery trolley
Katzen (Diesel~)
 Dieselkatzen
dízelüzemű függőkocsidiesel trolley
Katzen (druckluftgetriebene Rangier~)
 druckluftgetriebene Rangierkatzen
sűrített levegő üzemű rendező függőkocsicompressed air-driven shunting trolley
Katzen (Rangier~)
 Rangierkatzen
rendező függőkocsishunting trolley
Katzen
 Laufkatzen
kocsi,
függőkocsi,
kötöttpályára függesztett kocsi
trolley
Klima-Technik klímatechnikaair-conditioning technology
Kommissionierung
 Inbetriebsetzung
 Inbetriebnahme
 Beauftragung
 Auftragsvergabe
 Indienststellung
üzembehelyezéscommissioning
Kompensator
 Dehnungsfuge
 Dehnfuge
 Bewegungsfuge
 Dehnungsstück
dilatációexpansion joint,
contraction joint
Komplettzug
 Zug (Komplett~)
teljes vonat,
végleges összeállítású vonat
complete train
Kontaktkraft érintkezőerőcontact force
Kopf (Trieb~)
 Triebkopf
vonófejpowerhead,
power head,
power-car
Kopfform fejformahead-form
Koppeln (Ent~)
 Auskupplung
 Kupplung (Aus~)
 Auskuppeln
 Kuppeln (Aus~)
 Entkoppeln
szétkapcsolásdeclutch,
uncouple
Kraftsensor erőszenzorforce sensor
Kraftstoffbehälter
 Brennstoffbehälter
 Kraftstofftank
 Treibstofftank
üzemanyagtartályfuel tank,
fuel vessel
Kraftstofftank
 Brennstoffbehälter
 Treibstofftank
 Kraftstoffbehälter
üzemanyagtartályfuel tank,
fuel vessel
Kran (Brücken~)
 Brückenkran
híddaruoverhead crane,
bridge crane,
gantry crane
Kunststoff-Lichtwellenleiter műanyag optikai kábelall-plastic optical fibre
kuppelbar csatlakoztatható,
összekapcsolható
engageable
Kuppelfahrt kapcsolt üzemshunting movement
Kuppeln (Aus~)
 Auskupplung
 Kupplung (Aus~)
 Auskuppeln
 Entkoppeln
 Koppeln (Ent~)
szétkapcsolásdeclutch,
uncouple
Kuppeln összekapcsoláscoupling
Kupplung (Aus~)
 Auskupplung
 Auskuppeln
 Kuppeln (Aus~)
 Entkoppeln
 Koppeln (Ent~)
szétkapcsolásdeclutch,
uncouple
Kupplung (Bruch der ~)
 Bruch der Kupplung
vonatszakadásbreaking of coupling
Kupplung (Janney ~)
 Janney Kupplung
AAR kuplung,
Janney kuplung
buckeye coupler,
Janney coupler,
AAR coupler
Lüftung
 Belüftung
 Ventilation
szellőzés,
ventiláció
ventilation,
aeration
Ladung
 Belastung
 Last
 Traglast
 Tragfähigkeit
 Beladung
 Fracht
terhelés,
szállítmány
load,
loading,
charge,
weight
Last
 Belastung
 Ladung
 Traglast
 Tragfähigkeit
 Beladung
 Fracht
terhelés,
szállítmány
load,
loading,
charge,
weight
Laufkatzen
 Katzen
kocsi,
függőkocsi,
kötöttpályára függesztett kocsi
trolley
Laufleistung futásteljesítményrunning performance
Laufwerk
 Antrieb
 Getriebe
 Fahrantrieb
hajtásdrive,
motor,
propulsion,
traction,
power unit
Lebensdauertest
 Dauerprüfung
 Prüfung (Dauer~)
 Dauertest
 Dauerversuch
 Belastungsprobe
 Probe (Belastungs~)
 Ermüdungsversuch
tartóssági vizsgálatendurance test,
fatigue testing
Leistung (Ausgangs~)
 Ausgangsleistung
kimenő teljesítményoutput
Leistung (Dauer~)
 Dauerleistung
tartós teljesítménycontinuous output
Leistung-Geschwindigkeit Diagramm
 Diagramm (Leistung-Geschwindigkeit)
vonóerő - sebesség diagramforce-speed curve,
force-speed diagram
Leistungskabel
 Anschlusskabel
 Kabel (Anschluss~)
 Kabel (Leistungs~)
csatlakozó kábel,
csatlakozó vezeték
connection cable,
power cable,
connecting lead
Leitung (Ober~)
 Oberleitung
 Fahrleitung
felsővezeték,
munkavezeték
overhead line,
catenary,
contact wire,
overhead cable
Leitung
 Kabel
vezetékconductor,
cable,
line
Leitzentrale (Betriebs~)
 Betriebsleitzentrale
forgalomirányító központoperations control center
Licht (Blink~)
 Blinklicht
villogó fényflashing light
Limitierung
 Beschränkung
 Begrenzung
korlátozáslimitation,
limit,
restriction
lineare Wirbelstrombremse
 Bremse (lineare Wirbelstrom~)
lineáris örvényáramféklinear eddy-current brake
Linie (Bahn)
 Bahntrasse
vasúti vonalrailway line,
rail link
Linie vonal,
útvonal
line
Lok (Brems~)
 Bremslok
fékmozdony,
fékező mozdony
brake locomotive
Lok (Brems~)
 Bremslok
fékezőmozdonylocomotive for brake
Lok(Akku~)
 Akkulok
akkumulátoros mozdonyelectric battery locomotive
lokbespannter Zug
 Zug (lokbespannter ~)
mozdony vontatta vonatloco-hauled train
Lokführer mozdonyvezetőengine driver
Lokomotive (Dampf~)
 Dampflokomotive
gőzmozdonysteam locomotive,
steam engine
Luftfederung légrugózásair suspension
magnetische Bremse
 Bremse (magnetische ~)
mágneses fékmagnetic brake,
magnetical brake
Magnetschwebebahn mágneses lebegtetésű vasútmagnetic levitation train
Melder (akustischer ~)
 akustischer Melder
akkusztikus jelző,
jelzőhang,
hangjelző (készülék)
audible indicator,
acoustic warning
Meldung (Alarm~)
 Alarmmeldung
riasztás üzenet,
riasztásjelzés
alarm message,
alert message
Meldung (antivalente ~)
 antivalente Meldung
antivalens üzenet,
ellentétes értelmezésű üzenet
opposite-condition message,
antivalent message
Messer (Dehnungs~)
 Dehnungsmesser
nyúlásmérőextensometer,
strain gage
Messgerät
 Messinstrument
mérőműszermeasuring instrument,
meter,
gauge
Messinstrument
 Messgerät
mérőműszermeasuring instrument,
meter,
gauge
Messstromabnehmer
 Stromabnehmer (Mess~)
mérőáramszedőmeasuring pantograph
Mikroriss
 Anriss
hajszálrepedésincipient crack
Misserfolg
 Ausfall
 Fehler
 Versagen
 Störung
 Versager
 Versäumnis
 Fehlschlag
 Störfall
 Misslingen
meghibásodás,
hiba,
kiesés
loss,
breakdown,
cancellation,
outage,
malfunction,
absence,
deficiency,
deficit,
blackout,
lunge
Misslingen
 Ausfall
 Fehler
 Misserfolg
 Versagen
 Störung
 Versager
 Versäumnis
 Fehlschlag
 Störfall
meghibásodás,
hiba,
kiesés
loss,
breakdown,
cancellation,
outage,
malfunction,
absence,
deficiency,
deficit,
blackout,
lunge
Mittelwagen
 Zwischenwagen
 Wagen (Mittel~)
 Wagen (Zwischen~)
közbenső kocsicentre trailer,
intermediate car
Motor (Antriebs~)
 Antriebsmotor
vontatómotordrive motor,
traction motor
Nachtzug
 Zug (Nacht~)
éjszakai vonat,
hálókocsis vonat
night train
Nachtzugtyp éjszakai vonat típus,
hálókocsis vonat típus
night train type
Nahverkehrszug
 Pendelzug
 Zug (Pendel~)
 Zug (Nahverkehrs~)
 Vorortzug
 Zug (Vorort~)
ingavonat,
helyiérdekű vonat
shuttle train,
commuter train,
stopping train (UK)
Neigetechnik kocsiszekrény döntéstilting technology
Neigung (Wagenkasten~)
 Wagenkastenneigung
járműszekrény dőlésbody tilt
Neigungssystem
 aktives
 Neigungssystem
kocsiszekrény döntési rendszer,
billentési rendszer,
aktív billentési rendszer
active tilting system
Neubaustrecke újépítésű (nagysebességű) pályanew high-speed route
Neuentwicklung új fejlesztésnew development
nicht in Ordnung (NiO)
 außer Betrieb
 ausser Betrieb
 Betrieb (Ausser~)
üzemen kívülinoperative,
out of order,
out of commission,
out of service
nichtelektrifizierte Strecke
 Strecke (nichtelektrifizierte ~)
nem villamosított pályanonelectrified routes
Niveauübergang (beschrankter ~)
 beschrankter Niveauübergang
 Übergang (beschrankter Niveau~)
szintbeni útátjáró sorompóvallevel crossing with barriers
Niveauübergang
 Übergang (Niveau~)
szintbeni útátjárólevel crossing
Normalspur
 Spurweite 1435 mm
 Spur (Normal~)
normál nyomtáv,
normál nyomköz
standard gauge
O-Bus
 Oberleitungsbus
 Oberleitungsomnibus
 Obus
trolibusztrolleybus
Oberbahnwärter
 Bahnmeister
 Bahnaufseher
pályamesterdistrict inspector
Oberbau (Beton-)
 Betonoberbau
felépítmény (beton-)superstructure (concrete),
track structure (concrete)
Oberbau felépítménytrack,
track structure
Oberleitung (Straßenbahn, O-Bus) felsővezeték (villamos, trolibusz)trolley wire (tram, trolleybus)
Oberleitung
 Fahrleitung
 Leitung (Ober~)
felsővezeték,
munkavezeték
overhead line,
catenary,
contact wire,
overhead cable
Oberleitungsbus
 Oberleitungsomnibus
 Obus
 O-Bus
trolibusztrolleybus
Oberleitungsomnibus
 Oberleitungsbus
 Obus
 O-Bus
trolibusztrolleybus
Oberleitungsprüfung felsővezeték ellenőrzésoverhead line test,
catenary control
Obus
 Oberleitungsbus
 Oberleitungsomnibus
 O-Bus
trolibusztrolleybus
Oshiya (jp)
 Passagieranordnungspersonal
 Drücker
Japánban az utasokat a kocsikba toló személyzetpusher,
railway station attendant,
a worker who pushes people onto the train
Pantograph (Wechelstrom ~)
 Wechselstrom-Pantograph
váltóáramú áramszedőalternating current pantograph
Pantograph
 Stromabnehmer
 Bügel
áramszedő, pantográfpantograph,
current collector
Passagier
 Reisende
utazó,
utas
passenger,
traveller
Passagieranordnungspersonal
 Drücker
 Oshiya (jp)
Japánban az utasokat a kocsikba toló személyzetpusher,
railway station attendant,
a worker who pushes people onto the train
Passagierverkehr
 Personenverkehr
személyforgalom,
utasforgalom
passenger transport
Pendelzug (Doppelstock~)
 Doppelstock-Pendelzug
kétszintes ingavonatdouble-decker commuter train
Pendelzug
 Zug (Pendel~)
 Nahverkehrszug
 Zug (Nahverkehrs~)
 Vorortzug
 Zug (Vorort~)
ingavonat,
helyiérdekű vonat
shuttle train,
commuter train,
stopping train (UK)
Permanent-Schmierung
 Dauerschmierung
állandó kenés,
folyamatos kenés
permanent lubrication
Perron
 Bahnsteig
peronrailway platform,
platform,
railway station platform
Personenverkehr
 Passagierverkehr
személyforgalom,
utasforgalom
passenger transport
Piktogramm
 Bildsymbol
piktogrampictogram
Postwagen
 Bahnpostwagen
 Wagen (Post~)
postakocsipost carriage,
mail car
Prüfung (augenscheinliche ~)
 augenscheinliche Prüfung
ellenőrzés szemrevételezéssel,
szemrevételezés
visual inspection
Prüfung (Dauer~)
 Dauerprüfung
 Dauertest
 Dauerversuch
 Lebensdauertest
 Belastungsprobe
 Probe (Belastungs~)
 Ermüdungsversuch
tartóssági vizsgálatendurance test,
fatigue testing
Probe (Belastungs~)
 Dauerprüfung
 Prüfung (Dauer~)
 Dauertest
 Dauerversuch
 Lebensdauertest
 Belastungsprobe
 Ermüdungsversuch
tartóssági vizsgálatendurance test,
fatigue testing
Profilschiene
 Schiene (Profil~)
profilsínprofile rail
Räummaschine (Bettungs~)
 Bettungsräummaschine
kiágyazógépballast-broaching machine
Räummaschine üregelő gépbroaching machine
Rücken an Rücken gekuppelt vége a végéhez kapcsolt,
két végénél összekapcsolt
back to back coupled
Rückstrom
 Bahnrückstrom
 Strom (Rück~)
visszatáplált áramtraction return current
Radinnenseiten a kerék belső oldalainner side of wheel
Radtyp keréktípuswheel type
radumspannender Gummiring gumigyűrűs kerékwheel-spanned rubber-ring
Rail-Marshall
 bewaffnete Zugbegleiter
 Zugbegleiter (bewaffnete ~)
fegyveres vasúti személyzetRail-Marshall
Rangierbahnhof
 Bahnhof (Rangier~)
rendezőpályaudvarrailway yard,
switchyard,
shunting yard
Rangierkatzen
 Katzen (Rangier~)
rendező függőkocsishunting trolley
Raum (Fracht~)
 Frachtraum
csomagtér,
rakodótér
cargo compartment
Regionalverkehr helyi közlekedésregional transport
Reisende
 Passagier
utazó,
utas
passenger,
traveller
Reisezeit
 Fahrzeit
menetidő, utazási időtravel time,
journey time
Relation
 Verhältnis
relációrelation
Rottenführer
 Bahnrichter
 Vorarbeiter
alpályamestersub district inspector
Route
 Strecke
 Fahrtstrecke
 Fahrweg
út,
útvonal,
pálya
route,
way,
track
S-Bahn
 Stadtbahn
elővárosi vonat,
helyiérdekű vasút
light rail
Sattelboden-Selbstentladewagen
 Wagen (Sattelboden-Selbstentlade~)
 Bodenentlader Wagen
 Wagen (Bodenentlader ~)
fenékürítős teherkocsihopper wagon
Schallabsorbern hangelnyelősound absorbers
Schalldämmung hangszigeteléssoundproofing
Scharfenberg-Kupplung Scharfenberg kuplungScharfenberg coupler
Scheibenbremse (elektropneumatische ~)
 elektropneumatische Scheibenbremse
elektropneumatikus tárcsafékelectro-pneumatic disk brake
Scheibenbremse
 Bremse (Scheiben~)
tárcsafékdisk brake
Schiene (Hut~)
 Hutschiene
?top-hat rail
Schiene (Profil~)
 Profilschiene
profilsínprofile rail
Schiene(Anschluss~)
 Anschlussschiene
csatlakozó sínclosure rail,
connection rail
Schienen-Rekord vasúti rekordrecord on rails
Schienennagel sínszegdog spike
Schleifstück ?contact shoe (pantograph)
Schmalspur
 Spur (Schmal~)
keskeny nyomtáv,
keskeny nyomköz
narrow gauge
Schnellstrecke
 Strecke (Schnell~)
nagysebességű pályahigh speed track,
fast track,
express route
Schutz(Anprall~)
 Anprallschutz
ütközés elleni védelemimpact protection
Seilbahn
 Bahn (Seil~)
kötélpályás vasút,
kötélpályás felvonó,
sílift
cableway,
cable railway,
funicular
Serienfertigung szériagyártásseries-production
Serientriebkopf
 Triebkopf (Serien~)
szériavonófejseries powerhead
Serienumrüstung szériamódosításseries modification
Signal (Ausfahr~)
 Ausfahrsignal
kijárati jelzőexit signal,
departure signal
Signal (Dauer~)
 Dauersignal
állandó jel,
folytonos jel
continuous signal
Signal (Deckungs~)
 Deckungssignal
fedezőjelzőtrain protecting signal,
protective signal
Signal(Ankündigungs~)
 Ankündigungssignal
előjelzéscaution signal,
preparation signal
Signalanlage
 Bahn-
 Signalanlage
 Anlage (Signal~)
vasúti jelzőrendszerrailway signalling system
Silo-Behälterwagen
 Behälterwagen (Silo-~)
 Wagen (Silo-Behälter~)
silókocsisilo wagon
Sofort Umsteigemöglichkeit
 Umsteigemöglichkeit (Sofort ~)
azonnali átszállási lehetőség,
várakozás nélküli átszállási lehetőség
zero-wait transfer
Spannung (Ausgangs~)
 Ausgangsspannung
kimenő feszültségoutput voltage
Spannung (Beeinflussungs~)
 Beeinflussungsspannung
befolyási feszültséginterference voltage
Spannung (Betriebs~)
 Betriebsspannung
 Arbeitsspannung
 Ansprechspannung
üzemi feszültségoperating voltage,
supply voltage
Spannung (Bord~)
 Bordspannung
fedélzeti feszültségon-board voltage
Spannung (Bord~sverteilung)
 Bordspannungsverteilung
fedélzeti feszültségelosztás,
feszülségosztó a járműn
vehicle voltage distribution
Speisewagen
 Wagen (Speise~)
 Zugrestaurant
étkezőkocsidining car
Spitzengeschwindigkeit
 Höchstgeschwindigkeit
 Geschwindigkeit (Höchst~)
 Geschwindigkeit (Spitzen~)
legnagyobb sebesség,
maximális sebesség
top speed,
maximum speed,
speed limit
Spur (Breit~)
 Breitspur
széles nyomtáv,
széles nyomköz
broad gauge
Spur (Normal~)
 Normalspur
 Spurweite 1435 mm
normál nyomtáv,
normál nyomköz
standard gauge
Spur (Schmal~)
 Schmalspur
keskeny nyomtáv,
keskeny nyomköz
narrow gauge
Spur
 Spurweite
nyomtáv,
nyomköz
gauge
Spurweite 1435 mm
 Normalspur
 Spur (Normal~)
normál nyomtáv,
normál nyomköz
standard gauge
Spurweite
 Spur
nyomtáv,
nyomköz
gauge
Störfall
 Ausfall
 Fehler
 Misserfolg
 Versagen
 Störung
 Versager
 Versäumnis
 Fehlschlag
 Misslingen
meghibásodás,
hiba,
kiesés
loss,
breakdown,
cancellation,
outage,
malfunction,
absence,
deficiency,
deficit,
blackout,
lunge
Störung
 Ausfall
 Fehler
 Misserfolg
 Versagen
 Versager
 Versäumnis
 Fehlschlag
 Störfall
 Misslingen
meghibásodás,
hiba,
kiesés
loss,
breakdown,
cancellation,
outage,
malfunction,
absence,
deficiency,
deficit,
blackout,
lunge
Störungsmeldung (akustische ~)
 akustische Störungsmeldung
akkusztikus hibajelzés,
hibajelző hang
audible alarm,
acoustic alarm
Stadtbahn
 S-Bahn
elővárosi vonat,
helyiérdekű vasút
light rail
Starkstromleitung erősáramú vezetékpower line
Staubablagerung porlerakódásdust deposit
Steuerung (Bord~)
 Bordsteuerung
fedélzeti vezérlőon-board control
Steuerwagen
 Wagen (Steuer~)
vezérlőkocsidriving trailer,
control trailer
Stoßdämpfer
 Dämpfer
lengéscsillapítóshock absorber,
damper
Straßenbahn villamos,
tuja
tram,
streetcar,
light rail vehicle
Straßenverkehrszeichen an Bahnübergängen
 Andreaskreuz
andráskereszt,
szintbeni útátjáró közúti jelzője
St. Andrew’s cross
Strecke (nichtelektrifizierte ~)
 nichtelektrifizierte Strecke
nem villamosított pályanonelectrified routes
Strecke (Schnell~)
 Schnellstrecke
nagysebességű pályahigh speed track,
fast track,
express route
Strecke
 Fahrtstrecke
 Fahrweg
 Route
út,
útvonal,
pálya
route,
way,
track
Streckenabschnitt pályaszakaszsection,
track section
Streckennetz vonalhálózat,
vasúti hálózat
route network,
rail network
Strom (Bahn~)
 Bahnstrom
vontatási áramtraction current
Strom (Betriebs~)
 Betriebsstrom
 Ansprechstrom
névleges áramoperating current
Strom (Bord~versorgung)
 Bordstromversorgung
fedélzeti áramellátáson-board power supply
Strom (Dauer~)
 Dauerstrom
tartós áramcontinuous current,
constant current
Strom (Rück~)
 Bahnrückstrom
 Rückstrom
visszatáplált áramtraction return current
Stromabnehmer (Antrieb des -s)
 Antrieb des Stromabnehmers
áramszedőt működtető mechanizmuspantograph-operating mechanism
Stromabnehmer (Gleich~)
 Gleichstromabnehmer
egyenáramú áramszedődirect current pantograph
Stromabnehmer (Mess~)
 Messstromabnehmer
mérőáramszedőmeasuring pantograph
Stromabnehmer Verbindungskabel áramszedő csatlakozó vezetékpantograph connection cable
Stromabnehmer
 Pantograph
 Bügel
áramszedő, pantográfpantograph,
current collector
Stromnetz (Bahn~)
 Bahnstromnetz
villamos felsővezeték hálózattraction network
Stromrichter
 Stromwandler
 Umwandler (Strom~)
 Wandler (Strom~)
áramátalakítócurrent converter
Stromrichterwagen
 Wagen (Stromrichter~)
áramátalakítós kocsicar with current converter,
coach with current converter
Stromwandler
 Stromrichter
 Umwandler (Strom~)
 Wandler (Strom~)
áramátalakítócurrent converter
Symbol
 Bildzeichen
 Ikone
 Icon
ikonicon
System (Diagnose~)
 Diagnosesystem
diagnosztikai rendszerdiagnostic system
Taktverkehr ütemes közlekedésclockface scheduling,
interval timetable,
traffic to a beat
Taste (Auslöse~)
 Auslösetaste
feloldó gomb,
kioldó gomb
release key,
release button
Tragfähigkeit
 Belastung
 Last
 Ladung
 Traglast
 Beladung
 Fracht
terhelés,
szállítmány
load,
loading,
charge,
weight
Traglast
 Belastung
 Last
 Ladung
 Tragfähigkeit
 Beladung
 Fracht
terhelés,
szállítmány
load,
loading,
charge,
weight
Traktionsumrichter
 Umrichter (Traktion~)
vasúti áramátalakító,
áramátalakító konténer
traction converter
Treibkraft
 Antriebsleistung
 Antriebskraft
hajtási teljesítménydriving power
Treibstofftank
 Brennstoffbehälter
 Kraftstofftank
 Kraftstoffbehälter
üzemanyagtartályfuel tank,
fuel vessel
Trennung (galvanische ~)
 galvanische Trennung
galvanikus leválasztás,
szigetelt,
izolált
isolation,
electrical isolation
Triebfahrzeugbegleiter
 Beimann
segédmozdonyvezetődriver's assistant
Triebkopf (Serien~)
 Serientriebkopf
szériavonófejseries powerhead
Triebkopf
 Kopf (Trieb~)
vonófejpowerhead,
power head,
power-car
Triebkopfzug
 Zug (Triebkopf~)
vonófejjel vontatott vonattrain with powerhead
Triebwagen
 Wagen (Trieb~)
motorkocsirail motor car
Triebwagen
 Wagen (Trieb~)
motorkocsirailcar
Triebzug
 Zug (Trieb~)
motorvonatmultiple unit train
Triebzugwagen
 Wagen (Triebzug~)
kocsi a motorvonatbancoach in multiple unit train
Tunnel (Basis~)
 Basistunnel
bázisalagútbase tunnel
Umrichter (Traktion~)
 Traktionsumrichter
vasúti áramátalakító,
áramátalakító konténer
traction converter
Umsteigemöglichkeit (Sofort ~)
 Sofort Umsteigemöglichkeit
azonnali átszállási lehetőség,
várakozás nélküli átszállási lehetőség
zero-wait transfer
Umwandler (Strom~)
 Stromrichter
 Stromwandler
 Wandler (Strom~)
áramátalakítócurrent converter
Unfall (Betriebs~)
 Betriebsunfall
forgalmi balesetoperating accident
Unkrautvertilgung (chemische ~)
 chemische Unkrautvertilgung
vegyi gyomtalanításchemical weed killing,
chemical weed control
Ventilation
 Belüftung
 Lüftung
szellőzés,
ventiláció
ventilation,
aeration
Verdichten
 Dichtung
 Abdichtung
tömítéspacking
Verhältnis
 Relation
relációrelation
Verkehrstechnik közlekedéstechnikatraffic engineering
Verkehrsunternehmen
 Beförderungsunternehmen
szállítási vállalat,
szállítmányozó cég
transportation company
Versäumnis
 Ausfall
 Fehler
 Misserfolg
 Versagen
 Störung
 Versager
 Fehlschlag
 Störfall
 Misslingen
meghibásodás,
hiba,
kiesés
loss,
breakdown,
cancellation,
outage,
malfunction,
absence,
deficiency,
deficit,
blackout,
lunge
Versagen
 Ausfall
 Fehler
 Misserfolg
 Störung
 Versager
 Versäumnis
 Fehlschlag
 Störfall
 Misslingen
meghibásodás,
hiba,
kiesés
loss,
breakdown,
cancellation,
outage,
malfunction,
absence,
deficiency,
deficit,
blackout,
lunge
Versager
 Ausfall
 Fehler
 Misserfolg
 Versagen
 Störung
 Versäumnis
 Fehlschlag
 Störfall
 Misslingen
meghibásodás,
hiba,
kiesés
loss,
breakdown,
cancellation,
outage,
malfunction,
absence,
deficiency,
deficit,
blackout,
lunge
Versuchszug
 Demonstrationsfahrzeug
bemutató vonat,
tesztvonat
experimental-train
Verweilzeit tartózkodási idődwell time
Verweilzeiten am Bahnhof
 Bahnhof Verweilzeit
tartózkodási idő az állomásonstation dwell time,
dwell time at station
vibrationshämmend rezgéselnyelővibration-damping
Vorarbeiter
 Bahnrichter
 Rottenführer
alpályamestersub district inspector
Vorortzug
 Pendelzug
 Zug (Pendel~)
 Nahverkehrszug
 Zug (Nahverkehrs~)
 Zug (Vorort~)
ingavonat,
helyiérdekű vonat
shuttle train,
commuter train,
stopping train (UK)
Wagen (ausgesetzter ~)
 ausgesetzter Wagen
kisorozott kocsidetached coach,
exposed coach
Wagen (Behälter~)
 Behälterwagen
tartálykocsitank wagon
Wagen (Bereitschaftsgüter~)
 Bereitschaftsgüterwagen
tartalék teherkocsispare wagon
Wagen (Bereitschafts~)
 Bereitschaftswagen
tartalék személykocsireserve coach
Wagen (Bodenentlader ~)
 Sattelboden-Selbstentladewagen
 Wagen (Sattelboden-Selbstentlade~)
 Bodenentlader Wagen
fenékürítős teherkocsihopper wagon
Wagen (Brems~)
 Bremswagen
fékkocsibrake wagon
Wagen (Buffet~)
 Buffetwagen
büfékocsibuffet car
Wagen (Containertrag~)
 Containertragwagen
konténerszállító kocsi,
konténervagon
container wagon,
container carrying wagon
Wagen (Mittel~)
 Mittelwagen
 Zwischenwagen
 Wagen (Zwischen~)
közbenső kocsicentre trailer,
intermediate car
Wagen (Post~)
 Bahnpostwagen
 Postwagen
postakocsipost carriage,
mail car
Wagen (Sattelboden-Selbstentlade~)
 Sattelboden-Selbstentladewagen
 Bodenentlader Wagen
 Wagen (Bodenentlader ~)
fenékürítős teherkocsihopper wagon
Wagen (Silo-Behälter~)
 Silo-Behälterwagen
 Behälterwagen (Silo-~)
silókocsisilo wagon
Wagen (Speise~)
 Speisewagen
 Zugrestaurant
étkezőkocsidining car
Wagen (Steuer~)
 Steuerwagen
vezérlőkocsidriving trailer,
control trailer
Wagen (Stromrichter~)
 Stromrichterwagen
áramátalakítós kocsicar with current converter,
coach with current converter
Wagen (Triebzug~)
 Triebzugwagen
kocsi a motorvonatbancoach in multiple unit train
Wagen (Trieb~)
 Triebwagen
motorkocsirail motor car
Wagen (Trieb~)
 Triebwagen
motorkocsirailcar
Wagen (Zwischen~)
 Mittelwagen
 Zwischenwagen
 Wagen (Mittel~)
közbenső kocsicentre trailer,
intermediate car
Wagen kocsicoach,
car
Wagenkasten-Rohbau kocsiszekrény vázrough bodywork
Wagenkasten kocsiszekrénybody,
coach body,
superstructure of a wagon
Wagenkastenneigung
 Neigung (Wagenkasten~)
járműszekrény dőlésbody tilt
Wandler (Hochspannungs-Gleichstrom~)
 Hochspannungs-Gleichstromwandler
nagyfeszültségű egyenáramú áramátalakítóHigh-voltage DC/DC converter
Wandler (Strom~)
 Stromrichter
 Stromwandler
 Umwandler (Strom~)
áramátalakítócurrent converter
Wartung
 Betrieb
 Bedienung
üzemelés,
üzem
operating,
service
Waschstrasse
 Außenreinigungsanlage
járműmosóvehicle wash line
Wechselstrom-Pantograph
 Pantograph (Wechelstrom ~)
váltóáramú áramszedőalternating current pantograph
Wechselstrom váltóáramalternating current
Weiche (Bogen~)
 Bogenweiche
íves kitérő,
ívesített kitérő
curved switch
Weiche (Bogen~)
 Bogenweiche
íves kitérőcurved turnout
Wirbelstrom-Gleisbremse örvényáramú vágányfékeddy-current rail brake
Wirbelstrom örvényárameddy-current
Wirbelstrombremse örvényáramfékeddy-current brake
Wirbelstromeffekt örvényáram hatáseddy-current effect
Wirbelstromrotorbremse örvényáramú tárcsafékeddy-current disc brake
Zeit(Ankunfts~)
 Ankunftszeit
érkezési időarrival time
Zentrale Steuerungsgerät központi vezérlőegységCentral Controller Unit
Zentralkupplung ?central coupling
Zug (Ausfall eines ~es)
 Ausfall eines Zuges
vonatkimaradás,
vonatkiesés
cancellation of a train
Zug (Ausflugs~)
 Ausflugszug
kirándulóvonatexcursion train
Zug (begegnender ~)
 begegnender Zug
keresztező vonat (egyvágányú vonalon)opposing train
Zug (Block~)
 Blockzug
zárt tehervonat (változatlan kocsiösszeállítással)block train
Zug (Charter~)
 Charterzug
bérelt vonatcharter train
Zug (Dieseltrieb~)
 Dieseltriebzug
 Dieseltriebwagenzug
dízelvonatDiesel Multiple Unit
Zug (elektrischen Trieb~)
 elektrisch angetriebene Triebzug
 Elektrotriebzug
 elektrischen Triebzug
villanyvonatElectric Multiple Unit
Zug (Eurocity)
 Eurocity-Zug
EuroCity vonatEuroCity train
Zug (Komplett~)
 Komplettzug
teljes vonat,
végleges összeállítású vonat
complete train
Zug (lokbespannter ~)
 lokbespannter Zug
mozdony vontatta vonatloco-hauled train
Zug (Nacht~)
 Nachtzug
éjszakai vonat,
hálókocsis vonat
night train
Zug (Nahverkehrs~)
 Pendelzug
 Zug (Pendel~)
 Nahverkehrszug
 Vorortzug
 Zug (Vorort~)
ingavonat,
helyiérdekű vonat
shuttle train,
commuter train,
stopping train (UK)
Zug (Pendel~)
 Pendelzug
 Nahverkehrszug
 Zug (Nahverkehrs~)
 Vorortzug
 Zug (Vorort~)
ingavonat,
helyiérdekű vonat
shuttle train,
commuter train,
stopping train (UK)
Zug (Triebkopf~)
 Triebkopfzug
vonófejjel vontatott vonattrain with powerhead
Zug (Trieb~)
 Triebzug
motorvonatmultiple unit train
Zug (Vorort~)
 Pendelzug
 Zug (Pendel~)
 Nahverkehrszug
 Zug (Nahverkehrs~)
 Vorortzug
ingavonat,
helyiérdekű vonat
shuttle train,
commuter train,
stopping train (UK)
Zugbahnfunk (analoger ~)
 analoger Zugbahnfunk
analóg vonali rádióanalog train radiotelephony
Zugbeeinflussung
 Beeinflussung (Zug~)
vonatbefolyásolástrain control
Zugbeeinflussungssystem
 Beeinflussungssystem (Zug~)
vonatbefolyásoló rendszerTrain Control System
Zugbegleiter (bewaffnete ~)
 bewaffnete Zugbegleiter
 Rail-Marshall
fegyveres vasúti személyzetRail-Marshall
Zugkraft (Anfahr~)
 Anfahrzugkraft
indító vonóerőstarting tractive effort,
starting traction
Zugkraft (Dauer~)
 Dauerzugkraft
tartós vonóerő,
állandó vonóerő
tractive effort,
continuous tractive effort
Zugrestaurant
 Speisewagen
 Wagen (Speise~)
étkezőkocsidining car
Zugsicherungssystem vonatfelügyeleti rendszertrain control system
Zugsicherungssysteme fedélzeti biztonsági rendszerAutomatic Train Protection
Zugtyp vonattípustype of train,
train type
Zugunglück vonatbalesettrain accident,
train crash
Zugverband vonategységblock train
Zulassung (Betriebs~)
 Betriebszulassung
üzemeltetési engedélyoperating license
de német hu magyar gb angol

vasúti szótár, német, magyar, angol