hu:project:dist_sharp_opt

Távolságmérés SHARP optikai szenzorral

Az SHARP optikai szenzorok leírása itt található. A legnagyobb távmérést igérő GP2Y0A60SZ(LF) vettem meg az Ebay-ről egy további projektemhez tesztelésre, és rögtön az alábbi problémákba sikerült ezzel belefutnom. A táblázatba beírtam a megoldásaimat is:

Probléma a szenzorralMegoldás (amit használtam)
A távolságmérés elvileg 150 cm maximumot ígér, a mérésem szerint ez 110 cm fölött igencsak bizonytalanEz van, a mérés maximumát 110 cm-ben határoztam meg
A szenzor karakterisztikáján látszik, hogy adott távolság alatt (ebben az esetben ez kb 10 cm) „csal”, azaz rossz értékeket mérA szenzort úgy kell telepíteni, hogy ebben a tartományban (..10cm) ne legyen lehetősége mérni (mert egyébként hülyeséget fog jelezni)
A szenzormérés bizonytalan, néha nagyon kiugró méréseket tud adni (ezt a soros monitorral lehet kiszúrniEgy kicsit bonyolultabb (szórás- és) átlagszámítási eljárással ez kiszűrhető

A projekthez felhasználtam még egy 4 pozíciós 7 szegmensű kijelzőt is, hogy lássam, mennyire stabil a mérés. Ez értelemszerűen elhagyható, leírása itt található.

A mért értékek közötti szűrőeljárás paraméterezhető.

GP2Y0A60SZ(LF) sensor:
SEN: Arduino A0

7 szegmensű kijelző:
CLK: Arduino A4
DIO: Arduino A5
GND: Arduino GND
5V: Arduino 5V

// Vamos Sandor 2018 - ob121.com
// Distance measuring with GP2Y0A60SZ(LF) sensor
// and display with TM1637 7-segment dispay
 
#include "TM1637.h"               // 7-segment Display driver
#define CLK A4				     // CLK pin for 7-segment Display   
#define DIO A5			         // DIO pin for 7-segment Display 
TM1637 tm1637(CLK,DIO);             // init Display
 
#define avg_element 20              // the numbers of elemens from measuring to calc avg
#define max_diff 10               // maximum tolerant for an element (from avg) in %
 
unsigned long time_stamp, time_stamp_now;    // timer
int sensorPin  = A0;              // a0 GP2Y0A60SZ(LF) sensor
int avg [avg_element];				 // array for avg calc
int average, max_val, Amax, Amin;        // avg, max different, abs diff max-min
int inside, Aval, Distance;           // inside in tol, value, distance
int disp_one, disp_ten, disp_hundred;      // display 3 pos.
int show = 0;                  // pointer
int sensorValue = 0;               // value from sensor
 
 
void setup() {
 Serial.begin(9600);              // opt: serial monitor
 tm1637.init();                 // 7-segment dispay settings
 tm1637.set(BRIGHT_TYPICAL);//BRIGHT_TYPICAL = 2,BRIGHT_DARKEST = 0,BRIGHTEST = 7;
}
 
void loop() {
 sensorValue = analogRead(sensorPin);      // read sensor (with 50 ms gap)
 avg[show] = sensorValue;            // fill a position in array
 show++;                    // next position (pointer)
 if (show > avg_element) {show = 0;};      // if fill the array, start from 0 pos.
 average = 0;                  // start value 
 for (int i=0; i < (avg_element + 1); i++) {  // cycle in array
  average = average + avg[i];         // add for average
 }             
 average = average / avg_element;        // count average from array (all elements)
 
 max_val = average * (max_diff / 100.0);    // calc tolerant to average
 Amax = average + max_val;           // abs. min from average
 Amin = average - max_val;           // abs. max to average
 int j=0;                    // startval
 inside=0;                   // startval
 for (int i=0; i < (avg_element + 1); i++) {  // all elements in array
  if ((avg[i] < Amax) & (avg[i] > Amin)) {   // if this element is inside from tolerant
   j++;                    // calc numbers
   inside = inside + avg[i];         // cals value
  }
 } 
 inside = inside / j;              // with tolerant corrected value
 
 if (inside > 0) {Aval = inside;};       // if this calculated value is valid, then use it
 
						 // the measuring from dist.sensor is not proportional
						 // then i use some measuring points from the curve.
						 // Next is the calculation (correction) from this curve.
 
    if (Aval < 115) {Distance = 110; }
 else if (Aval < 120) {Distance = 110 - (Aval - 115)*2;} 
 else if (Aval < 140) {Distance = 100 - (Aval - 120) /2;} 
 else if (Aval < 154) {Distance = 90 - (Aval - 140) /1.4;}  
 else if (Aval < 178) {Distance = 80 - (Aval - 154) /2.4;} 
 else if (Aval < 206) {Distance = 70 - (Aval - 178) /2.8;} 
 else if (Aval < 252) {Distance = 60 - (Aval - 206) /4.6;}  
 else if (Aval < 318) {Distance = 50 - (Aval - 252) /6.4;} 
 else if (Aval < 425) {Distance = 40 - (Aval - 318) /10.7;}  
 else if (Aval < 558) {Distance = 30 - (Aval - 425) /13.3;}
 
 time_stamp_now = millis();           // time now
 if (abs(time_stamp_now - time_stamp) > 500) { // if 500ms elapsed
  time_stamp = time_stamp_now;         // set new "old" timestamp
  disp_hundred = Distance / 100;                    // 3.pos for 7-segment display
  disp_ten = Distance / 10 - disp_hundred * 10;            // 2.pos for 7-segment display
  disp_one = Distance - (disp_hundred * 100) - (disp_ten * 10);    // 1.pos for 7-segment display
 
  tm1637.display(0,0);                         // Display values
  tm1637.display(1,disp_hundred); 
  tm1637.display(2,disp_ten);
  tm1637.display(3,disp_one);
 }
 
 delay(50);                               // Waiting for dist.sensor 50 ms
}

>> Vissza az Arduino projektek listájához

 • hu/project/dist_sharp_opt.txt
 • Utolsó módosítás: 2022/04/21 15:04
 • (külső szerkesztés)