hu:project:step_timing

Lépcsőzetes időzítés

Lépcsőzetes időzítés az öntőzőrendszer relészigetének az időzítéséhez. A 8. reléportra a „master” szelepet kötöm; ennek nyitnia kell, ha bármelyik másik szelep is nyit. Az indítások közötti várakozási idő és a szelepek nyitásának ideje a programban állítható. A program a ide monitorra kijelzi, hogy éppen hol tart. Az időzítéshez a millis() funkciót használtam fel, semmi delay..

A 8 elemű relé-sziget az 5. és 12. pin közé lett huzalozva

#define valve_1 5
#define valve_2 6
#define valve_3 7
#define valve_4 8
#define valve_5 9
#define valve_6 10
#define valve_7 11
#define valve_8 12
 
unsigned long pause_mil, prev_mil, current_mil, gap_mil; 
int valve_time[] = {20, 4, 4, 8, 5, 8, 5, 4, 3};  // valve running times in sec; first is standby time
int max_valve, valve_nr, valve_nr_old;
 
 
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(valve_1, OUTPUT);
 pinMode(valve_2, OUTPUT);
 pinMode(valve_3, OUTPUT);
 pinMode(valve_4, OUTPUT);
 pinMode(valve_5, OUTPUT);
 pinMode(valve_6, OUTPUT);
 pinMode(valve_7, OUTPUT);
 pinMode(valve_8, OUTPUT); // master valve, its need open, if an other valve is opened
 
 pause_mil = 60*1000; // 1 minute
 gap_mil = 1000;   // 1 sec
 max_valve = 7;    // 7 valves
 prev_mil = millis(); // start with pause
 valve_nr = 99;    // init value
 valve_nr_old = 0;  // nr of valve to open; 0: standby
 
}
 
void loop() {
 current_mil = millis(); // read time
 // waiting for standby
 
 
  if (abs(current_mil - prev_mil) > pause_mil) {  // standby time is over
   valve_nr = valve_nr + 1;
   prev_mil = current_mil;
  }  
 
 if (not(valve_nr == valve_nr_old)) {   // change phase
 
  if (valve_nr > max_valve) {     // all valves runout
   valve_nr = 0;
  }
  valve_nr_old = valve_nr;
 
 
   if (valve_nr == 0) {
    Serial.print("Standby, waiting time: ");
   } 
   else {
    Serial.print("Valve ");
    Serial.print(valve_nr);
    Serial.print(", running time ");
   }
 
   Serial.print(valve_time[valve_nr]);
   Serial.println(" sec");
 
 
  pause_mil = valve_time[valve_nr] * 1000;   // waiting s -> msec
 }
 for (int thisPin = 1; thisPin < 8; thisPin++) {
  if (thisPin == valve_nr) {
   digitalWrite(thisPin + 4, LOW);      // relais-island is low-activ!
  }
  else {
   digitalWrite(thisPin + 4, HIGH); 
  }
 }
 if (not(valve_nr == 0)) {
   digitalWrite(valve_8, LOW);      // master-valve, relais-island is low-activ!  
 }
 else {
  digitalWrite(valve_8, HIGH); 
 } 
}

>> Vissza az Arduino projektek listájához

 • hu/project/step_timing.txt
 • Utolsó módosítás: 2022/04/21 15:04
 • (külső szerkesztés)