P&ID séma

de: Rohrleitungs- und Instrumentenfließbild (RI-Fließbild), en: Piping and Instrumentation Diagram (P&ID)

A P&ID séma a (nagyobb) technológiai berendezések leírására szolgál. Grafikus formában tartalmazza a technológiai összefüggéseket és a résztechnológiáknak és berendezéseknek az egységes jelöléseit. Nevéhez hűen a csővezetékek összefüggési sémájára épít, és erre "aggatja" fel a technológiai részrendszereket.

A séma az alábbi információkat tartalmazza:

  • A berendezés és/vagy gép jelölése és típusa
  • Vezetétek, armatúrák névleges átmérője, (nyomás)terhelhetősége és anyaga
  • Hajtások
  • A berendezések működésének jellemzése (mérés, szabályzás, vezérlés)

További információk is szoktak szerepelni az ábrákon (ezek természetesen opcionálisak):

  • magassági szintjelzések
  • további információk a technológiai anyagokról
  • további jelölések (pl. az armatúrákról)
  • változások jelzése ("felhő")

A P&ID séma egységes és nemzetközi jelölésrendszert alkalmaz, melyeket több szabvány (DIN EN ISO 10628; DIN 2429; EN 62424; ISO 3511) is rögzít. A berendezések egységes betűjelzéseit is külön szabvány (EN 62424/ISO 3511 - ISA S5.1) definiálja.

Erőművi berendezések esetén a rövidítés és jelölés séma az un. KKS (Kraftwerk-Kennzeichensystem) jelölésekkel, illetve ennek újabb változatával, az System zur Kennzeichnung (Codierung) von Kraftwerks-Komponenten (RDS-PP) -vel bővül ki.

Példa P&ID séma

P&ID example

Egy hőtárolós technológia P&ID rajza (forrás: Wikipedia)

 

A fenti sémán is jól látható módon különülnek el a mérések és a hajtások. Ezeknek részletes leírását tartalmazza a fejezet további része.

Mérések

A méréseket kör vagy sajtított négyzet szimbólumok jelölik, két sor információval. Felül a mérés típusa (egység prefixuma), alul pedig az azonosító (egység-)száma található. A számozás mindig berendezés és megbízófüggő. KKS esetén pl. alul egy hosszú, a berendezésen belüli pontosabb beazonosítást biztosító kód látható, egyéb esetekben pedig egy egyszerű azonosító szám. A két számértéket elválasztó vonal (vagy annak hiánya) az egység jellegére utal:

 

 

 

General instrument or function symbols

primary location
accessible to
operator

elsődlegesen a felügyelethez csatlakozik

field mounted

terepi szerelés

auxiliary location
to operator

a felügyelethez is csatlakozik (jellemzően csak információt ad)

discrete instrument

különálló műszer

shared display, shared control

osztott megjelenítés és felügyelet

computer function

számítógép-funkció

programmable logic control

PLC

forrás: Control Engineering with data from ISA S5.1 standard

 

A P&ID séma prefixum kódjai

 

Class

First Letter
Az első betű jelentése

Succeeding Letters
A többi betű jelentése

osztály

measured or initiating
variable

Mért vagy állított
érték

Modifier

módosító

Readout or Passive
Function

Kiolvasott vagy
módosított funkció

Output Function
Kimeneti
funkció

Modifier

módosító

A

Analysis
Elemzés

 

Alarm
Riasztás

 

 

B

Burner, Combustion
Égő, Füstgáz

 

User’s Choice
Szabadon választható

User’s Choice
Szabadon választható

User’s Choice
Szabadon választható

C

User’s Choice
Szabadon választható

 

 

 Control
Vezérlés

 

D

User’s Choice
Szabadon választható

Differential
Különbség

 

 

 

E

Voltage
Feszültség

 

Sensory (Primary)
Érzékelés (elsődleges)

 

 

F

Flow Rate
Átfolyó mennyiség

Ratio (fraction)
Arány (törtrész)

 

 

 

G

User’s Choice
Szabadon választható

 

Glass, Viewing
Üveg, láthatóság

 

 

H

Hand
Kézi mód

 

 

 

High
Magas érték

I

Current
Áram

 

Indicate
Kijelzés

 

 

J

Power
teljesítmény

Scan
vizsgálat

 

 

 

K

Time, 
Time Schedule

Idő, ütemterv

Time Rate of Change
időzítés

 

Control Station
Felügyeleti állomás

 

L

Level
szint

 

Light
Fény, fényerő

 

Low
Alacsony érték

M

User’s Choice
Szabadon választható

Momentary
pillanatnyi

 

 

Middle
középérték

N

User’s Choice
Szabadon választható

 

User’s Choice
Szabadon választható

User’s Choice
Szabadon választható

User’s Choice
Szabadon választható

O

User’s Choice
Szabadon választható

 

Orifice
Nyílás

 

 

P

Pressure, Vacuum
Nyomás, vákuum

 

Point, Test
Pont, teszt

 

 

Q

Quantity
Számosság, mennyiség

Integrate, Totalize
összegzett

 

 

 

R

Radiation
sugárzás

 

Record
rekord

 

 

S

Speed, Frequency
Sebesség, frekvencia

Safety
biztonsági

 

Switch
kapcsoló

 

T

Temperature
Hőmérséklet

 

 

Transmit
Átadás, átvitel

 

U

Multivariable
Összetett változó, összetett művelet

 

Multifunction
multifunkciós

Multifunction
multifunkciós

Multifunction
multifunkciós

V

Vibration
Rezgés, vibráció

 

 

 

 

W

Weight, Force
Súly, erő

 

Well
akna

 

 

X

Unclassified
Nem osztályozott,
nem osztályozható

x-axis
x-tengely

Unclassified
Nem osztályozott,
nem osztályozható

Unclassified
Nem osztályozott,
nem osztályozható

Unclassified
Nem osztályozott,
nem osztályozható

Y

Event, State
Esemény, állapot

y-axis
y-tengely

 

Relay, Compute
Relé, számítás

 

Z

Position, Dimension
Pozíció, dimenzió

z-axis
z-tengely

 

Driver, Actuator
Hajtás, vezérlés

 

P&I prefixumok

néhány példa

a fenti táblázat alkalmazására:

jelölés magyarázata

hőmérséklet mérés, (analóg) irányítástechnikai kijelzéssel

A mérés szabályozásban vesz részt (ezt a kört a sémán szaggatott vonal jelzi), és a mérését archiválni kell (ha SCADA-ra van kötve)

magas szintjezés kapcsolófunkcióval és riasztással

ha a mérés helyén a folyadék szintje eléri a mérést, riasztást ad, és kapcsolójelet ad a berendezés felé (pl. szelepnyitás)

Berendezések

class
osztály
subject
tárgy
description
jellemzés
A

Mixing Equipment

keverőberendezés

Agitators, Aerators, Mechanical Mixers

keverőgépek, levegőztetők, mechanikus keverők

B

Blowers

(fúvó)ventillátorok

Centrifugal Blowers, Positive Displacement
Blowers, Fans

C

Compressors

Kompresszorok

Centrifugal, Reciprocating, Screw, Vacuum

D

Mechanical Drivers
mechanikus hajtások

Electric and Pneumatic Motors, Diesel Engines,
Steam and Gas Turbines

E

Heat Exchangers

hőcserélők

Unfired Heat Exchangers, Condensers,
Coolers, Reboilers, Vaporizers and Heating
Coils, Double Pipe, Spiral, Plate & Frame, Air
Coolers

F

Furnaces

kemencék

Fired Heaters, Furnaces, Boilers, Kilns

P

Pumps
szivattyúk

Horizontal and Vertical Centrifugal, Positive
Displacement, Vertical Canned, Screw, Gear,
Sump

R

Reactors

reaktorok

 
T

Towers / Columns

tornyok / oszlopok

 
TK

Tanks

tartályok

API atmospheric and low pressure

U

Miscellaneous Equipment

különféle berendezések

Filters, Bins, Silos

V

Vessels

edények,
(kisebb - technológiai - tartályok)

Separators, Driers, Accumulators, Drums

A fenti jelölések jellemzően az adott egység mellett, mindenféle keretezés nélkül találhatók meg a P&ID sémákon. (mint a fenti példán is látható a szivattyúk (P) esetén.) Saját tapasztalat alapján igen sok esetben a tartályokat T-vel szokták jelölni.

Berendezés szimbólumok

A lenti táblázatban egy halom szimbólumot gyüjtöttem össze - sokat a Wikipedia-ról.

P&ID pump

pump

szivattyú

P&ID vacuum pump or compressor

Vacuum pump or compressor

vákuumszivattyú vagy kompresszor

P&ID fun

Fan

ventillátor

P&ID axial fun

Axial fan

axiális ventillátor

P&ID radial fun

Radial fan

radiális ventillátor

P&ID heat exchanger

Heat exchanger

hőcserélő

P&ID heat exchanger

Heat exchanger

hőcserélő

P&ID cooler

Cooler

hűtő

P&ID Spiral heat exchanger

Spiral heat exchanger

spirális hőcserélő

P&ID Plate & frame heat exchanger Plate & frame heat exchanger P&ID Double pipe heat exchanger Double pipe heat exchanger P&ID Fixed straight tubes heat exchanger Fixed straight tubes heat exchanger
P&ID U shaped tubes heat exchanger U shaped tubes heat exchanger P&ID Cooling tower Cooling tower P&ID Dryer Dryer
P&ID Jacketed mixing vessel (autoclave) Jacketed mixing vessel (autoclave) P&ID Half pipe mixing vessel Half pipe mixing vessel P&ID Flexible pipe Flexible pipe
P&ID Pressurized horizontal vessel Pressurized horizontal vessel P&ID Pressurized vertical vessel Pressurized vertical vessel P&ID Bag Bag
P&ID Gas bottle Gas bottle P&ID Packing column Packing column P&ID Tray column Tray column
P&ID Furnace Furnace P&ID Covered gas vent Covered gas vent P&ID Curved gas vent Curved gas vent
P&ID Funnel Funnel P&ID Steam trap Steam trap P&ID Viewing glass Viewing glass
           

 

Műszervonalak

jelölés (szimbólum) jellemzés

instrument supply or connection to process

műszer-tápellátás vagy technológiai kapcsolat

pneumatic signal

pneumatikus jel

electric signal

elektromos jel

hydraulic signal

hidraulikus jel

capillary tube

kapilláris cső

electromagnetic, sonic, optical or nuclear signal

elektromágneses-, szonikus-, optikai vagy nukleális jel

software or data link

szoftver- vagy adatkapcsolat

mechanical link

mechanikus kapcsolat

fieldbus

terepi busz

Szelepek

Szelep-aktorok szimbólumai

jelölés
(szimbólum)
jellemzés

manual operator

kézi kezelés

diaphragm

membrán

pressure balanced diaphragm

nyomással ellensúlyozott membrán

handwheeel - used with any actuator

kézi kerék - valamelyik aktorral együtt lehet használni

cylinder / piston

henger (cilinder) / dugattyú

motor operated

motoros hajtással

electro-hydraulic

elektro-hidraulikus

single solenoid

egyszerű szolenoid

single solenoid with remote reset

egyszerű szolenoid távoli állítással

single solenoid with manal reset

egyszerű szolenoid kézi (helyi) állítással

Szelepfajták

pressure reducing valve gate valve control valve
manual valve back draft damper needle valve
butterfly valve diaphragm valve check valve
globe valve ball valve butterfly valve
swing check valve        
3-way valve angle valve relief valve

 


felhasznált források

license

Creative Commons License
Erre a dokumentumra a Creative Commons-Lizenz 3.0 szabályai érvényesek.
A dokumentum továbbfelhasználása engedélyhez kötött. Részleteiben is csak forrásmegjelöléssel
(pl: forrás:wwww.ob121.com) használható.
Engedélykérés, további információ: mail kukac ob121.com