hu:esp:nodemcu_i2c

NodeMCU I²C kommunikáció

A NodeMCU a legegyszerűbben a serial porton kommunikál, de ezesetben lefoglalja a serialt, így a serial monitor sem használható ezzel egy időben. Egyszerű megoldást kínál az I²C alkalmazása, így a serial továbbra is használható marad.

További, hasonló témakörök az oldalon:

nodeMCU I²C kommunikáció Arduino-val

NodeMCU oldal:

#include <Wire.h>
 
void setup() {
 Serial.begin(9600); /* begin serial for debug */
 Wire.begin(1, 2); /* join i2c bus with SDA=D1 and SCL=D2 of NodeMCU */
}
 
void loop() {
 Wire.beginTransmission(8); /* begin with device address 8 */
 Wire.write("Hello Arduino"); /* sends hello string */
 Wire.endTransmission();  /* stop transmitting */
 
 Wire.requestFrom(8, 13); /* request & read data of size 13 from slave */
 while(Wire.available()){
  char c = Wire.read();
 Serial.print(c);
 }
 Serial.println();
 delay(1000);
}

Arduino oldal:

#include <Wire.h>
 
void setup() {
 Wire.begin(8);        /* join i2c bus with address 8 */
 Wire.onReceive(receiveEvent); /* register receive event */
 Wire.onRequest(requestEvent); /* register request event */
 Serial.begin(9600);      /* start serial for debug */
}
 
void loop() {
 delay(100);
}
 
// function that executes whenever data is received from master
void receiveEvent(int howMany) {
 while (0 <Wire.available()) {
  char c = Wire.read();   /* receive byte as a character */
  Serial.print(c);      /* print the character */
 }
 Serial.println();       /* to newline */
}
 
// function that executes whenever data is requested from master
void requestEvent() {
 Wire.write("Hello NodeMCU"); /*send string on request */
}
 • hu/esp/nodemcu_i2c.txt
 • Utolsó módosítás: 2022/04/21 15:03
 • (külső szerkesztés)