hu:arduino:eeprom

EEPROM

Nayon sok esetben problémát okoz az Arduinok esetén, hogy az adatok alapból nem perzisztálhatók. A perzisztáció azt jelenti, hogy az adatok nem törlődnek újraindítás, komplexebb esetben redundáns átkapcsolás után sem. Az Arduino operatív memóriája teljes mértékben törlődik ilyenkor. A legegyszerűbb megoldás az, hogy az Arduino EEPROM memória-területére tároljuk az ilyen adatokat, vagy egy külső memóriát alkalmazunk adattárolásra, ami lehet akár egy SD kártya is, de egyszerűbb egy külső EEPROM-ot beépíteni. Nyilván a megoldások között segít eligazítani, hogy mennyire akarjuk terhelni az Arduino saját EEPROM-ját, illetve milyen mennyiségű adatot akarunk perzisztálni.

A különböző Arduino board-ok eltérő méretű EEPROM-mal rendelkeznek:

 • ATmega328P: 1024 bájt
 • ATmega168: 512 bájt
 • ATmega8: 512 bájt
 • ATmega1280: 4096 bájt
 • ATmega2560: 4096 bájt

Az EEPROM eléréséhez érdemes az EEPROM könyvtár funkcióit felhasználni: https://www.arduino.cc/en/Reference/EEPROM

A belső EEPROM írásánál ügyelni kell arra, hogy az maximum nagyjából 100.000 írásciklusra alkalmaz. Ez talán soknak tűnik, de ha minden ciklusban adatokat próbálunk oda menteni, gyorsan elérhetjük élettartamának a végét. Nyilván érdemes az írásokat nem túl gyakran bekövetkező eseményekhez, vagy idő-triggerhez kötni.

/*
 * EEPROM Write
 *
 * Stores values read from analog input 0 into the EEPROM.
 * These values will stay in the EEPROM when the board is
 * turned off and may be retrieved later by another sketch.
 */
 
#include <EEPROM.h>
 
/** the current address in the EEPROM (i.e. which byte we're going to write to next) **/
int addr = 0;
 
void setup() {
 /** Empty setup. **/
}
 
void loop() {
 /***
  Need to divide by 4 because analog inputs range from
  0 to 1023 and each byte of the EEPROM can only hold a
  value from 0 to 255.
 ***/
 
 int val = analogRead(0) / 4;
 
 /***
  Write the value to the appropriate byte of the EEPROM.
  these values will remain there when the board is
  turned off.
 ***/
 
 EEPROM.write(addr, val);
 
 /***
  Advance to the next address, when at the end restart at the beginning.
 
  Larger AVR processors have larger EEPROM sizes, E.g:
  - Arduno Duemilanove: 512b EEPROM storage.
  - Arduino Uno:    1kb EEPROM storage.
  - Arduino Mega:    4kb EEPROM storage.
 
  Rather than hard-coding the length, you should use the pre-provided length function.
  This will make your code portable to all AVR processors.
 ***/
 addr = addr + 1;
 if (addr == EEPROM.length()) {
  addr = 0;
 }
 
 /***
  As the EEPROM sizes are powers of two, wrapping (preventing overflow) of an
  EEPROM address is also doable by a bitwise and of the length - 1.
 
  ++addr &= EEPROM.length() - 1;
 ***/
 
 
 delay(100);
}

AT24C256 I²C EEPROM modul

Ebben az esetben az EEPROM funkció I²C-n keresztül érhető el. Mivel jó eséllyel úgyis alkalmazunk pár másik Arduino I²C kommunikációs egységet is, így már a memóriakezelés nem fog további értékes pin-eket foglalni. Ennek az IC-nek két változata van, az AT24C128 128 kBit - 16 kByte, míg a AT24C256 256 kBit - 32 kByte címezhető, törölhető, de perzisztens adatterületet tartalmaz. Az írás / olvasás bájtonként vagy laponként (64 bájt) történhet.

 • Tápfeszültség:
  • (alacsony feszültésgű mód): 1,8..3,6 V
  • (normál feszültésgű mód): 2,7..5,5 V
 • Kommunikáció: I²C
 • Átlapolás mód: 64 byte
 • I²C frekvencia kompatibilitás: 1 MHz (5V), 400 kHz (2,7..2,5V), 100 kHz (1,8V)
 • Írásciklusok maximális száma: 1 millió
 • Működési hőmérséklet: -55..125 °C
 • A lábak feszültségtűrése a GND-hez képest: -1..7 V
 • Maximális tápfeszültség: 6,25 V
 • Kimeneti áram: 5,0 mA

AT24C256 IC lábkiosztás

A0, A1: I²C cím
SDA: I²C adatport
SCL: I²C órajel port
WP: írásvédelem az IC-re
NC: nincs bekötve

Az IC külön is beszerezhető, de egyszerűbb a modult beszerzi, akkor már nem kell bütykölni az I²C felhúzóellenállásaival, címzés jumperekkel, és a „drótozással”.

Az EEPROM címe az A0, A1 pinek (vagy modul esetén jumperek) segítségével így alakul:

AT24C256 címkiosztás

AT24C256 telegram-felépítés

AT24C256 I²C EEPROM modul vezetékezés

A modulhoz alkalmazásprogram a Githubról is letölthető: https://github.com/cyberp/AT24Cx

/*
 * Use the I2C bus with EEPROM 24LC64
 * Sketch:  eeprom.ino
 *
 * Author: hkhijhe
 * Date: 01/10/2010
 *
 *
 */
 
#include <Wire.h>
 
 
 
void i2c_eeprom_write_byte( int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte data ) {
  int rdata = data;
  Wire.beginTransmission(deviceaddress);
  Wire.write((int)(eeaddress >> 8)); // MSB
  Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF)); // LSB
  Wire.write(rdata);
  Wire.endTransmission();
}
 
// WARNING: address is a page address, 6-bit end will wrap around
// also, data can be maximum of about 30 bytes, because the Wire library has a buffer of 32 bytes
void i2c_eeprom_write_page( int deviceaddress, unsigned int eeaddresspage, byte* data, byte length ) {
  Wire.beginTransmission(deviceaddress);
  Wire.write((int)(eeaddresspage >> 8)); // MSB
  Wire.write((int)(eeaddresspage & 0xFF)); // LSB
  byte c;
  for ( c = 0; c < length; c++)
    Wire.write(data[c]);
  Wire.endTransmission();
}
 
byte i2c_eeprom_read_byte( int deviceaddress, unsigned int eeaddress ) {
  byte rdata = 0xFF;
  Wire.beginTransmission(deviceaddress);
  Wire.write((int)(eeaddress >> 8)); // MSB
  Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF)); // LSB
  Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(deviceaddress,1);
  if (Wire.available()) rdata = Wire.read();
  return rdata;
}
 
// maybe let's not read more than 30 or 32 bytes at a time!
void i2c_eeprom_read_buffer( int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte *buffer, int length ) {
  Wire.beginTransmission(deviceaddress);
  Wire.write((int)(eeaddress >> 8)); // MSB
  Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF)); // LSB
  Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(deviceaddress,length);
  int c = 0;
  for ( c = 0; c < length; c++ )
    if (Wire.available()) buffer[c] = Wire.read();
}
 
 
 
 
void setup()
{
  char somedata[] = "this is data from the eeprom"; // data to write
  Wire.begin(); // initialise the connection
  Serial.begin(9600);
  i2c_eeprom_write_page(0x50, 0, (byte *)somedata, sizeof(somedata)); // write to EEPROM
 
  delay(100); //add a small delay
 
  Serial.println("Memory written");
}
 
void loop()
{
  int addr=0; //first address
  byte b = i2c_eeprom_read_byte(0x50, 0); // access the first address from the memory
 
  while (b!=0)
  {
    Serial.print((char)b); //print content to serial port
    addr++; //increase address
    b = i2c_eeprom_read_byte(0x50, addr); //access an address from the memory
  }
  Serial.println(" ");
  delay(2000);
}
 • hu/arduino/eeprom.txt
 • Utolsó módosítás: 2022/04/21 15:02
 • (külső szerkesztés)