hu:comm:comdict

A Dallas Semiconductor Corp. által fejlesztett 1-wire egy olyan eszközkommunikációs buszrendszer, mely alacsony adatátviteli sebesség mellett a jelátvitelt és a tápellátást is biztosítani tudja egy vezetéken keresztül.

Az 1-vezetékes koncepció hasonló az I²C-hez, de alacsonyabb adatsebességgel és hosszabb hatótávolsággal valósítja meg a kommunikációt. Jellemzően rövid és egyszerű eszközök között alkalmazzák (melyek relativ kevés jelet forgalmaznak), mint például digitális hőmérők és időjárásmérő eszközök. A 1-wire eszközök és a hozzá tartozó master eszköz MicroLAN hálózatot alkot. Tovább: 1-Wire.

en: Aritmetic Logic Unit

Aritmetikai - logikai egység. A számítógép központi egységének része, amely aritmetikai és logikai-műveleteket és velük kapcsolatos más műveleteket hajt végre. Rendszerint fixpontos bináris összeadóból, komplementálóból, léptető regiszterből és logikai műveleteket végző részből áll.

en: Aritmetic Processing Unit Koprocesszor, amely a lebegőpontos műveletek gyors elvégzésére képes. Erre elsősorban nagy számítási igényű, grafikus rendszerekben van szükség.

en: arbitration, hu: döntőbíráskodás

can bus arbitration 

Ez az eljárás a csma/cr közeghozzáférési eljárás része. Feladata eldönteni, hogy melyik állomás (node) forgalmazhat. Az eljárás akkor élesedik, amikor több állomás nagyjából egyszerre kezd adni.

A CSMA/CR egyidejűleg csak egy állomásnak engedi meg a forgalmazást, de ehhez meg kell tudni állapítani, hogy melyiküknek magasabb a prioritása (alacsonyabb az Identifier értéke). Az Identifier mező hossza a CAN busznál normál üzenetkeret esetén 11 bit (2048 azonosító kód), kibővített üzenetkeret esetén 29 bit (536 870 912 azonosító kód).

A fenti esetben 3 versenyző (node) kezd vetélkedni az adás jogáért. Az SOF (start of frame) után mindhárom egyidejűleg kezdi adni a saját azonosító kódját, és figyelik, hogy mi történik a buszon. Ha bármelyikük 0-t ad, az domináns adásnak számít, azaz elnyomja a többiek recesszív 1-es értékét.

Először a node 2 adja fel a meccset az 5. azonosító bitnél, mert a saját recesszív értékével szemben a buszon egy domináns jelet lát, így innen visszalép, csak hallgatózik a továbbiakban. A node 1 a 2. bitnél dobja be a törölközőt, mert a buszról visszaolvasott információk szerint a node 3 itt is le tudta húzni a buszon a jelszintet, azaz magasabb prioritást bírt produkálni. Így végül a fenti esetben a node 3 kezdhet először forgalmazni.

AS-i logo

en: Actuator Sensor Interface

Az AS-i egy széles körben elterjedt terepi busz, gyakorlatilag standardnak tekinthető. A busz főleg az aktorok és szenzorok jelkezelésére lett létrehozva, ebből következően egy szegmens egyszerre csak egy master állomást tartalmazhat, ez végzi a lekérdezéseket. Az AS-i 1999-től az EN 50295 és IEC 62026-2 normáknak felel meg. Tovább: AS-i.

fr: Atmosphère explosible
de: explosionsgefährdeten Bereichen
en: explosive atmosphere

Az Ex betűpárral a robbanásbiztos berendezéseket jelölik, melyek az ATEX irányelv besorolása alá esnek. Az ATEX minősítést bevizsgálás után adhat ki a gyártó a berendezéseire ilyen minősítést.

Atmel logóAz Atmel Corporation egy 1984-ben alapított amerikai félvezetőgyártó cég. A vállalat főleg a mikrovezérlők köré épülő beágyazott rendszereket fejleszt. Termékei közé tartoznak a mikrokontrollerek ( 8 bites AVR, 32 bites AVR, 32 bites ARM alapú, 8 bites Intel 8051 klónok) rádiófrekvenciás (RF) eszközök, ideértve a Wi-Fi , EEPROM és flash memória eszközöket is, szimmetrikus és aszimmetrikus biztonsági adattárolókat, érintésérzékelőket és vezérlőket, valamint alkalmazásspecifikus termékeket. Az Atmel az eszközeit szabványos termékként szállítja, alkalmazás-specifikus integrált áramkörök (ASIC-k), vagy az alkalmazás-specifikus szabvány termékek (ASSP-k) teszik ki a termékpalettája nagy részét.

AVR IC Az AVR az Atmel Corporation által 1996-tól kezdve kifejlesztett mikrokontroller-család. Ez a sorozat a módosított 8 bites RISC-Harvard architektúra egycsatornás változata. Az AVR az első olyan mikrokontroller családok közé tartozott, amelyek felületére flash memóriát integráltak, szemben az egykori programozható ROM, EPROM vagy EEPROM megoldásokkal.

Az AVR mikrokontrollerek jellemzően beágyazott rendszerekként kerülnek felhasználásra; a nyílt forráskódú Arduino is elsősorban ezekre a processzorokra épül. Bővebben: Atmel AVR

Az adatrátával szemben a baudráta (en: baudrate) a jelarány mértékét határozza meg, azaz, egy másodperc alatt hány baud-ot, azaz modulált jelet továbbít a vezeték. A ráta névadója Émile Baud, a Baud-kód kidolgozója. A baud ráta fontos tulajdonsága, hogy 1 baud hány bitből áll össze.

Amennyiben 1 baud 1 bit, akkor a baudráta és az adatráta megegyezik (1 baud = 1 bit/s). Modemek esetén az un. kvadratúra amplitúdómodulációnak köszönhetőn egy baud információ 4 bit adatból áll össze, így (1 baud = 4 bit/s). A baudráta meghatározás jellemzően a modem-kor letűntével szintén parkolópályára került.

Lásd még: bps

en: Bulletin Board System

Egy mára jelentősen elavult rendszer, ahol a számítógépben tárolt üzenetek, melyek másik számítógéppel lehívhatók voltak telefonvonalon keresztül, modemekkel. Az internet előtt a közösségi rendszerek elődjeként szolgált.

en: Binary Coded Decimal

BCD szegmens kijelző Decimális számjegyek bináris kódolása. Digitális adatfeldolgozás általános módszere az információk kétállapotú, kettes számrendszerű számokkal kifejezett megjelenítése. Decimális számjegyekhez, miután tíz van belőlük, legalább 4 bites bitkombinációk szükségesek. Miután 4 bites bitkombináció 16-féle lehet, aszerint ahogy ezeket a decimális számjegyeknek megfeleltetjük, más és más kódot nyerünk. Ismertebb BCD-kódok: az Aikenkód, Stiebitz-kód és az egyszerű bináris kód.

A BCD nem túl hatékony tárolási mód, hiszen, mint a fenti táblázat második részéből is kiderül, a 4 biten kódolható 16 jelből csak 10-et használ fel. Egy szó hosszon 4 jelet tárolhatunk (0-9999),  míg ez az érték a szintén 16 bites INT esetén : -32.768 - +32.767.

Olyan számítógépes rendszer (általában nagyszámítógép), ahol az adatokat úgy tárolják, hogy a legértékesebb helyiértékű bit (byte) kerül legelőre, ellentétben a little endian típusú rendszerekkel.

A TCP/IP hálózatoknál a szabvány a kommunikációra nézve a big endian típust írja elő.

Bluetooth logo

A Bluetooth-t a '90-es években fejlesztette ki a Bluetooth Special Interest Group (SIG) az IEEE 802.15.1 szabványnak megfelelően, kistávolságú rádiófrekvenciás buszként. A kommunikációs kapcsolat pont-pont jellegű, de az un. ad-hoc-hálózatok és a piko-hálózatok  kialakítása is lehetséges. Eredetileg az RS-232 átvitel vezeték nélküli alternativájaként jelent meg.

A Bluetooth nagyobbik részét a holland Jaap Haartsen és a svéd Dr. Sven Mattisson fejlesztették az Ericson-nál, de a fejlesztésben szerepet kapott a Nokia és az Intel is. Tovább: Bluetooth.

en: bit per second

A bps az információ áramlásának egyik mértékegysége. A kommunikációs csatornán másodpercenként átvitt bitek számát adja meg. Ennek 1000-szerese (és nem 1024-szerese) a kbps. Az átviteli sebességek megadásánál szinte mindig bit-ben szokás megállapítani az átvitt információmennyiséget, és nem Byte-ban. A Byte-os átvitel jelölésében nagy B betű szerepel, így 1 Bps = 8 bps, illetve 1 kbps = 125 Bps. Amíga bps a brutto adatátviteli mennyiséget méri (CRC-vel, előjellel, miegyébbel), addig a Baud a netto, átvitt adatmennyiség mérésére szolgál, ezáltal a két mérés közvetlenül nemigen konvertálható.

Az SI szabályai szerint a kilo prefixumot kisbetűvel, a Mega, Giga és Tera prefixumokat nagybetűvel kell jelölni.

mértékegységekbpskbpsMbpsGbpsTbps
1 bps (bit per second)=1    
1 kbps (kilobit per second) =1031   
1 Mbps (Megabit per second) =1061031  
1 Gbps (Gigabit per second) =1091061031 
1 Tbps (Terrabit per second) =10121091061031

A fenti mértékegységek további, lehetséges jelölései:

 • bps: b/s vagy bit/s
 • kbps: kb/s vagy kbit/s
 • Mbps: Mb/s vagy Mbit/s
 • Gbps: Gb/s vagy Gbit/s
 • Tbps: Tb/s vagy Tbit/s

Lásd még: baudráta

can bus on board

en: control area network

A CAN buszt eredetileg a Robert Bosch GmbH feljesztette ki Zuffenhausenben, 1983-ban. A protokoll hivatalos bemutatója 1986-ban történt meg, a Society of Automotive Engineers (SAE) kongresszuson, Detroit-ban (Michigan). Az első CAN vezérlő chipet 1987-ben dobta piacra az Intel - Philips duó.

A Bosch által továbbfejlesztett változat 1991-ben debütált CAN 2.0 néven. A CAN teljesíti az amerikai OBD-II jármű diagnoszikai standard  előírásait, mely 1996-tól érvényes az USA-ban, és az EOBD standard-ot, mely az európai benzinüzemű járművekre 2001-től, dízelekre pedig 2004-től alkalmazható. Tovább: CAN.

captcha.jpg A captcha a Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart kifejezés rövidítése. Olyan (Turing-) teszt, ami képes megkülönböztetni az emberi felhasználót a számítógéptől. Erre például azért lehet szükség, hogy ne lehessen programokkal ezerszámra ingyenes emailcímeket vagy fórumhozzáféréseket regisztrálni, aztán azokról önteni a spamet a világba, szintén automatizáltan.

A megvalósítása általában egy kép, rajta számok és betűk, kicsit megtorzítva, kicsit szemetes háttér előtt, éppen annyira, hogy az ember még felismerje, de egy szoftvernek már ne sikerüljön. Ma már gyakorlatilag minden ingyen használható online szolgáltatást ilyen teszt véd az automatizált regisztrálóprogramok inváziójától.

Ez egy olyan buszrendszer topológia, ahol az egységek egymás után vannak a kommunikációs buszra felfűzve. Ez jelentheti a fizikailag is elkülönülő felfűzést, ahol az egységek a kommunikációs vonalat egymásnak adják tovább (változtatással vagy anélkül), vagy a logikai sorbarendezést is, pédául az SPI busz esetén:

SPI Daisy Chain

Ezen az ábrán jól követhető, hogy a master által kiadott MOSI jelsor (lásd: MOSI / MISO) először az első slave MOSI-jára kerül, majd onnan a MISO kimeneten keresztül jut el a következő slave MOSI-jára.

hu: decentralizált periféria, de: Dezentrale Peripherie, en: decentralized periphery

DP jellemzően az a slave állomás, ami egy master állomás alá van rendelve, és onnan kap parancsokat és oda továbbítja a jelzéseket, méréseket. Ez általában egy terepi busszal (pl. Profibus DP) kerül megvalósításra, melynek fő célja, hogy a terepi szenzorokat és aktorokat a DP-n kersztül a PLC-hez kösse. A Simatic környezetben a DP alatt legtöbbször kisebb PLC-ket vagy ET modulokat értünk.

en: Extended Binary Coded Decimal Interchange Code

Kiterjesztett BCD-kód, amely a tíz decimális számjegyen kívül a nagyés a kisbetűket, az írásjeleket, különleges jeleket (grafikus, azaz nyomtatásban is megjelenő - karaktereket), valamint vezérlő karaktereket is tartalmaz, mint jelentéssel rendelkező karaktereket. Kódtáblázata megadja e karaktereket és 8 elemes megfeleltetésüket bitkombinációk formájában. Az EBCDIC a távadatfeldolgozásban, számítógépekben és számítógépek között adatátvitelben elterjedten alkalmazott távíróábécé. További kiegészítő táblázatok is tartoznak ehhez, amelyek megadják az egyes bitkombinációk megfelelőjét lyukszalagon, lyukkártyán, valamint decimális és hexadecimális írásmódban.

hu: elektromágneses összeférhetőség, en: electromagnetic compatibility, de:Elektromagnetische Verträglichkeit

EMC: elektromágneses összeférhetőség Az elektromágneses összeférhetőség lényege, hogy a berendezések (rendszerek, eszközök, műszerek, stb.) ne bocsássanak ki elfogadhatatlan mértékű elektromágneses zavarokat, illetve a környezeti elektromágneses sugárzások ne okozzanak a működésükben zavarokat (immunitás). Az EMC vizsgálatot és minősítést külső intézetek végezhetik (pl. TÜV), és a gyártó csak a kiállított tanúsítvány alapján tüntetheti fel a termékén a CE jelölést.

en: Failure in Time, de: Ausfallrate

A hibagyakoriság (λ), mint mérőszám megadja egy időegységre eső meghibásodások átlagos számát.

Egysége a FIT (Failure in time):

1 FIT = 1 hiba/109 óra

MTBF és a λ közötti összefüggés:

MTBF = 1/λ

en: Failure Mode and Effects Analysis, de: Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse oder kurz Auswirkungsanalyse

A hatásanalízis vagy FMECA (Failure Mode and Effects and Criticality Analysis) olyan megbízhatósági analízis metódusok, melyekkel potenciális hibaforrások feltárhatók. A hatásanalízis a minőségbiztosítás és biztonsági management keretei között csökkenti a hibakockázatot.

Lásd még: RAMS, EN 50126, CENELEC

en: Field Programmable Gate Array

A helyszínen programozható, logikai kapukat tartalmazó tömb; olyan félvezető eszköz, amelyik logikai blokk-oknak nevezett programozható logikai (programmable logic) komponenseket és programozható összeköttetéseket tartalmaz.

Olyan kódsor, melyben az egymást követő kódok mindig egy Hamming távolságúak, azaz, az egymással szomszédos kódokban mindig csak egy értékváltozás lehetséges.

A gyakorlatban a Gray-kódot pozíció-jeladók tárcsáján szokás használni.

Hamming-távolság alatt két azonos hosszúságú kódszó (pl. bináris vagy szöveges string) eltérő bitjeinek, illetve karaktereinek a számát értjük.

Richard Hamming vezette be ezt a távolságfüggvényt a hibajelző és hibajavító kódokról szóló alapvető cikkében 1950-ben.

Az elektromos hálózatban keletkező áramlökések és egyéb okok miatt a számítógépek memóriái néha hibáznak. Ezeknek a hibáknak a kiszűrésére bizonyos memóriák hibafelismerő vagy hibajavító kódot alkalmaznak. Ezek használata esetén minden memóriabeli szót kiegészítenek speciális bitekkel. Egy szó kiolvasása során ezeket a kiegészítő biteket ellenőrzik, hogy a hiba kiderüljön.

hu: kézfogás

Adatátviteli rendszereknél, pont-pont (P2P) asszinkron kapcsolatoknál a két résztvevő szinkronizációját jelenti, amikor új adatokat küldenek / fogadnak.

hu: darálék, zagyvalék

A '90-es évek előtt a programozók nem sokat foglalkoztak a jelszavak ellenőrzésével. Volt egy jelszó, melyet a felhasználónak kellett bepötyögnie a belépéshez, meg volt egy fájl, ahonnan a program beolvasta ezt a jelszót és összehasonlította a felhasználóéval. Könnyű belátni, hogy ez a megoldás a cracker-ek paradicsomát szülte, mivel a fájl elérésével a kódokhoz is hozzájutottak. Persze próbálták a programozók különböző konvertálásokkal rejteni a kulcsszavakat, de ezek az eljárások mindkét irányban működtek, így a jelszó minden esetben - az algoritmus ismeretében - visszafejthető volt.

Ezeket a kezdeti és becsődölt próbálkozásokat váltották le az un. egyirányú kódolási algoritmusok. Ezek a programok - a húsdaráló analógiájára - a bevitt jelszóból egy darálékot, a hash-t állítják elő. A hash elvileg nem kódolható vissza, így az összehasonlítások esetén a gép voltaképpen nem ismeri és nem tárolja az eredeti jelszót, csak annak a hash-át veti össze a tárolt tartalommal.

A hash-t előállító algoritmusnak az alábbi kódolási jellemzőkkel kell rendelkeznie:

 • Minden - akár eltérő gépeken futó - algoritmusnak azonos eredményt kell felmuatatnia.
 • Az algoritmus viselkedése determinisztikus kell, hogy legyen, azaz ismételt futtatás esetén is mindig azonos eredményt kell produkálnia.
 • A konvertálás nem szabad, hogy megfordítható legyen, a hash-ból ne lehessen előállítani a kódot
 • A legkisebb bemeneti kód változásra is a hash-nak jelentősen változnia kell, hogy a metódus ezáltal ne legyen visszakövethető

A hash látszólag egy elég biztonságos metódus a jelszavak tárolásához, de ne ringassuk illúziókba magunkat. Ez is törhető, például brutal force alkalmazásával. Ezek a cracker programok (pl. L0pthCrack) un. szivárványtáblákból (en: rainbow table) keresik a megegyező hash kódot. A szivárványtábla jelszavakat, generált kódokat és az azokhoz előzőleg letárolt hash megfelelőket tartalmazza. Ha a táblában megtalálja a cracker program a hash-t, akkor a jelszó is meglesz, mert a hash algoritmus működése determinisztikus.

A Host kifejezés egy olyan végfelhasználói számítógépet vagy állomást jelöl, amely a hálózathoz csatlakozik, és egyedi címmel rendelkezik.

I²C logo

en: Inter-Integrated Circuit

Az I²C egy multi-master, multi-slave, csomagkapcsolt szerial busz, melyet a Philips Semiconductor (ma NXP Semiconductors) feljesztett ki.

Az I²C jellemzően kis távolságú, viszonylag alacsony sebességű IC és fedélzeti rendszerek közötti kommunikációra szokás alkalmazni. Tovább: I²C.

en: in-circuit serial programming, hu: áramköri soros programozás

lásd: ISP

en: Integrated development environment, hu: integrált fejlesztői környezet

Az integrált fejlesztési környezet ( IDE ) egy olyan szoftveralkalmazás, amely átfogó lehetőségeket biztosít a programozók számára a szoftverfejlesztéshez. Az IDE rendszerint forráskód-szerkesztőből, különböző tool-okból és debugger-ből áll.

IEEE

en: Institute of Electrical and Electronics Engineers

A new york-i székhelyű IEEE-t 1963-ban alapították, az 1912-es alapítású Institute of Radio Engineers (IRE) és az American Institute of Electrical Engineers (AIEE, 1884) szervezetek összevonásával. Az AIEE fő működési területe a vezetékes kommunikáció (telefon és telegráf) volt, míg az IRE - nevéhez hűen - a vezeték nélküli fejlesztésekben adott ki iránymutatásokat.

Az IEEE voltaképpen egy non-profit nemzetközi keretszervezet, mely a villamosság területén fejlesztő tagszervezetekkel együtt 150 országban van jelen, 395,000 taggal. A szervezet standardokat és ajánlásokat ad ki, szinte minden, a villamosságot akár csak érintő tudományterületen, így - csak említés szintjén az alábbi alkalmazott tudomány-ágakban: villamos erőműtechnika és energetika, orvosbiológiai technológia és az egészségügy, az információs technológia, információ biztosítása, a távközlés, a fogyasztói elektronika, a szállítás, űrrepülés, és a nanotechnológia.

Az IEEE évente több, mint 1000 konferenciát szponzorál vagy kereszt-szponzorál. Az IEEE standardok jelölése: IEEE xxx, így például az IEEE 802.3 az Ethernet jellemzőit specifikálja.

en: ISM-band, Industrial, Scientific and Medical Band

Az ipari, tudományos és orvosi célokra (industrial, scientific and medical :ISM) világszerte szabad, licenc-mentes sávok kerültek kialakításra. Az eredeti szándék az volt, hogy ezeken a sávokon szabadon engedélyezzék az államok a rádiókommunikációt, azzal a veszéllyel is számolva, hogy ezek az adások (a szabályozás hiányának az okán) zavarni fogják egymást. Tovább: ISM.

ATmega328 IC

en: In-system programming, hu: rendszerszintű programozás

A rendszerszintű programozás (ISP), amelyet neveznek áramköri soros programozásnak (ICSP) is, programozható logikai eszközök, mikrovezérlők és egyéb beágyazott eszközök programozására szolgál, úgy, hogy a rendszer az egységre már előzőleg telepítésre került, azaz van már egy alaprendszer az egységen már a telepítést megelőzően is. Ilyen lehetőség található az Arduino kártyákra telepített Atmel (pl. ATmega328) IC-ken is (Arduino ISP).

en: interrupt service routine, hu: megszakításkezelés

Az ISR funkció a gyorsan váltakozó állapotú bemenetek felügyeletére lett kifejlesztve. Ezek a megszakítások jellemzően a gyors impulzusok (Hall-impulzusok - átfolyásmérők, áramjel-impulzusok) számlálására vagy figyelésére alkalmasak, függetlenek a program futásciklusától.

Példa: Arduino ISR

Egy matematikai kettes számrendszerbeli számábrázolási / konvertálási módszer, mely két lépésből áll:

 1. A szám minden egyesének helyére nullát, minden nullájának helyére egyest írunk, így megkapjuk a szám egyes komplementerét.
 2. A kapott egyes komplemenshez hozzáadunk egyet. Így megkapjuk a szám kettes komplemensét.

Nagyon gyakran szokás használni az integer típusú változók számábrázolásához.

Például:

hu: lokális (helyi) hálózat,
en: Local Area Network

A LAN fogalma az IEEE szabvány meghatározása alapján:

Olyan adatkommunikációs rendszer, amely lehetővé teszi, hogy számos független eszköz egymással közvetlenül kapcsolatot tartson, közepes kiterjedésű földrajzi területen belül, közepes sebességű, erre a célra telepített fizikai kommunikációs csatornán. A távolsága kb. 5 km-ig terjedhet. A hálózatok tipizálása kiterjedtségük szerint: Hálózatok kiterjedtsége

Először az IEEE Standard for Binary Floating-Point Arithmetic (IEEE 754-1985) definiálta a lebegőpontos számok fogalmát - lassan 30 éve. Legutoljára ezt az IEEE 754-2008 írta felül. A szabvány leírja az egyszeres pontosságú (single-precision) 32 bites és kétszeres pontosságú (double-precision) 64 bites számokat, valamint a legalább 43 bites kibővített egyszeres (single-extended precision) és a legalább 79 bites kibővített kéteszeres (double-extended precision) pontosságú változókat. A széles skála ellenére csak a 32 bites single REAL a szabványos típus, a többi opcionálisan alkalmazható.

A bitek számozása a lebegőpontos típusban (is) jobbról balra történik, a változó teljes hosszában.

Lebegőpontos számábrázolás

Gyakorlatilag a számábrázolás úgy működik, hogy a számábrázolást a változó a mantissza részben, míg a hatványrészt a kitevő részben tárolja. Minél nagyobb vagy kisebb egynél a hatványrész, a mantissza pontossága egyre inkább elvész. Magyarul (1-től) minél nagyobb vagy kisebb számokat ábrázolunk a típusban, annak a pontossága annál alacsonyabb lesz.

Példa: S7 Lebegőpontos számábrázolás

hu: logikai kapcsolatvezérlési alréteg,
en: Logical Link Control

Az LLC ellenőrzi a vett keretek épségét, kéri és végzi az újraküldést és szervezi a kapcsolatot, a MAC réteg szolgáltatásainak (keret adása és vétele) felhasználásával. Bővebben a TCP/IP referencia modellről: TCP/IP referencia modell.

en: Least Significant Bit

Lásd: MSB.

hu: közeghozzáférési alréteg,
en: Medium Access Control

A MAC alréteg feladata a közeghez való hozzáférés, a kereteknek a kábelre való juttatása (az adási jog megszerzése és az adás). Bővebben a TCP/IP referencia modellről: TCP/IP referencia modell.

hu: városi hálózat,
en: Metropolitan Area Network

Egy városon belüli kommunikációs állomások összekapcsolása, maximális kiterjedtsége: 1-50 km. A hálózatok tipizálása kiterjedtségük szerint: Hálózatok kiterjedtsége

master - slave kapcsolat
A master - slave kapcsolat a hálózati állomások alá - fölé rendeltségi viszonyát határozza meg. Jellemzően egy PLC-s hálózaton a PLC-k egy kvázi gyűrűn kommunikálnak egymással. Ezek az eszközök általában egyenrangú partnerek, master-ek. Ezek alá vannak rendelve a slave egységek. Ezek lehetnek ugyanarra a buszra kötve mint a master-ek, de jellemzően inkább a PLC-ből külön - a felső szintűtől független; DP - kommunikációs vonal köti ezeket a master-hez. Jellemzően minden slave csak egy master-hez van rendelve, de az adott slave kimeneteit mindenképpen csak egy master írhatja. A master-ek egymás között jellemzően token-es kommunikációt folytatnak, míg a slave-ek csak csak a master általi megszólításra válaszolhatnak. Modbus logo

en: Modicon bus

A Modbus protokoll kialakulása szorosan összefonódott az első PLC születésével. Az első PLC, a Modicon 084 1969-ben kezdte meg első ciklusait, és rá egy évre, szükségszerűen létrehozták a Modbus-t. Ez mára egy De-facto-standard, azaz, igen széles körben alkalmazott kommunikációs rendszerré vált. Tovább: Modbus.

Azok a hálózatok, amik csak egy master állomás működését teszik lehetővé.

en: Master Output Slave Input / Master Input Slave Output en: Master Out Slave In / Master In Slave Out

Egy fullduplex kommunikációs forma, ahol a dedikált csatormákat egyszerűen ebben a konfigurációban kell összekötni. Ezt az átviteli eljárást alkalmazza az SPI busz:

SPI MOSI / MISO

en: Most Significant Bit

A változóknak, például egy byte-nak a értékesebb helyiérték-tartományát MSB (Most Significant Bit), az alacsonyabbat pedig LSB (Least Significant Bit) nevek­kel jelölik.

MSB / LSB

Például: S7 BYTE

Olyan hálózatot szokás ezzel a szóval, amire egyidejűleg egynél több master állomás csatlakozik.

Olyan hálózatot szokás ezzel a szóval, amire egyidejűleg egynél több slave állomás csatlakozik.

en: multi-function vehicle bus,
de: Fahrzeugbus

A járműveken belül alkalmazott a jármű-busz (Fahrzeugbus), az MVB, mely a gateway-eket köti össze az alegységekkel. Tovább: MVB.

Főleg kommunikációban szokás használni a 8 bitet magukba foglaló adatblokkokra. Szinonímája a byte.

en: Over-the-air programming

Az OTA több, egymástól akár jelentősen eltérő programozási vagy csak adatletöltési metódust is magába foglal, ezeknek közös ismertetőjelük, hogy vezeték nélkül lehet ezeket megvalósítani. A legtöbb esetben ez a klasszikus vezetékes programozást/adatletöltést egészíti ki.

en: Open System Interconnection (- International Standardization Organization)

A kommunikációs jellemzőket szintekre bontani hivatott modell, mely bár sok esetben (pl. TCP) már nem állja meg a helyét, azért még mindig az egyik legjobb közelítése a protokollok standardizálásának. Az OSI-ISO-ról bővebben: OSI (-ISO) referencia modell

en: Pulse-amplitude modulation

A PAM egy analóg-digitális kódolási eljárás. Az analóg jelet (pl. zenei hangcsatornát) egy mintavételezési idővel és egy kötött felbontással digitális jelekké képezi. Minél hosszabb a mintavételezési raszter, illetve minél nagyobb a felbontás, a leképezés annál pontatlanabb lesz.

PAM Moduláció

Bővebben a moduláció-típusokról: Modulációk

hu: személyes hálózat,
en: Personal Area Network

Olyan számítógépes hálózat, amelyet adatátvitelre használnak a személyes eszközök, például számítógépek, telefonok, táblagépek és személyi digitális asszisztensek. A PAN-okat maguk a személyes eszközök (interperszonális kommunikáció) hozzák létre részben egymás közötti kommunikációra, részben és legtöbb esetben egy magasabb szintű hálózathoz vagy az internethez való csatlakozásra. Ebben az esetben egyik résztvevő „master” eszköz veszi fel az internetes router szerepét. A hálózatok tipizálása kiterjedtségük szerint: Hálózatok kiterjedtsége

en: pulse-code modulation,
de: Puls-Code-Modulation,
hu: Impulzus-kód moduláció

A PCM egy analóg-digitális kódolási eljárás, melynek első lépése a PAM (Pulse-amplitude modulation), ami az analóg jelet egy mintavételezési idővel és egy kötött felbontással digitális jelekké képezi. A PCM az ezt követő lépésben RZ vagy NRZ kódolással képez adatkimenetet. Ez a moduláció az alapja a digitális audio szabványoknak, így ezt alkalmazzák a számítógépek, kompakt lemezek, digitális telefonok és más digitális audiotechnológiák eljárásaiban. Bővebben a moduláció-típusokról: Modulációk

en: Pulse-density modulation,
de: Pulsdichtemodulation,
hu: Impulzusűrűség moduláció

Az eljárás lépései gyakorlatilag megegyeznek a jóval ismertebb PCM-ével, azzal a külömbséggel, hogy a PDM a jelszint változásait impulzussűrűség-leképezéssel követi. A PCM-PDM összevetése a PCM-nél található. A PDM a Sony Super Audio CD (SACD) formátumában használt kódolás, a Direct Stream Digital név alatt. Bővebben a moduláció-típusokról: Modulációk

Profibus logo

A PROFIBUS egy univerzális ipari kommunikációs rendszer, melyet nagy előszeretettel alkalmaznak ott, ahol nagyobb rendszerek jelcseréje zajlik. 1989-ben alakították ki a német DIN 19245 szabványnak megfefelően, majd később a nemzetközi EN 50170-es normának feleltették meg. Jelenleg a Profibus standart az IEC 61158-nak (nemzetközi terepi busz standard) került megfeleltetésre.

A PROFIBUS gyártó-független, nyílt terepbusz szabvány széleskörű alkalmazási területtel. Tovább: Profibus.

Alváltozatai:Profibus DP, Profibus FMS, Profibus PA.

Profinet logo

A ProfiNet elődje a Profibus, ami lassan 20 éve piacvezető megoldás az ipari buszok piacán. A Profibus jellemzően az RS485-ös fizikai átvitelre alapoz, ami kezdett kissé elavulttá és lassúvá (max 12 Mbs) válni, miután az IT-ban az Ethernet-es megoldások teljes hegemóniát alakítottak ki.

Alapvetően a Profinet egy Ethernet-re szerelt Profibus, legalábbis az alapelképzelés szerint. A Profinet ugyanis nem csak az Ethernet fizikai szintjére bütykölt Profibus, hanem aTCP és UDP szabványok és a Profibus keresztezéséből létrejött nyílt ipari szabvány. Tovább: Profinet.

Alváltozatai: Profinet CBA, Profinet IO, Profinet IO IRT.

RFID kártyák

Az RFID olvasóegységhez tartozó adathordozókat (vagy ez esetben pontosabban a kódhordozót) szokás proximity egységnek hívni. Első generációja 125 kHz-es (vezeték nélküli Wiegand) átvitelre volt alkalmas, a második generáció 13,56 MHz-es. Leggyakrabban erre a célra kártyát szoktak alkalmazni, de ezen kívül nagyon sok egyéb megoldás is létezik az azonosításhoz, így például kulcstartó, ID-chip, .. Tovább: Wiegand proximity egység.

en: pulse-width modulation,
de: Pulsweitenmodulation / Pulsdauermodulation (PDM),
hu: impulzus-szélesség moduláció vagy aktív ciklusidő

A PWM (szigorúan programozói szempontból) egy analóg jelnek a digitális kimeneten keresztüli képzését jelenti. A digitális jelet a kimeneten nagyon gyorsan ki-be kapcsolgatva és megfelelő „ki-be” fázishosszok tartásával a kimenet kitöltöttsége, így az össz-analóg jelszintje szabályozható. Bővebben a moduláció-típusokról: Modulációk

en: Quality Of Service, hu: Szolgáltatás minősége A QOS egy olyan hálózati eljárások összessége, amivel a QoS használatára felkészített eszközök vagy programok számára megfelelő minőségű adatforgalmat lehet biztosítani. A QoS segítségével a hálózaton meghatározott sebességgel és adott időkereten belül lehet az adatokat továbbítani. A QOS szolgáltatást az IEEE 802.1p szabvány támogatja.

en: Recommanded Standard

Az RS-232 szabványt az Electronic Industries Association (EIA), az USA Villamosipari Szövetsége fejlesztette ki.

A szabvány nevében az RS betűk a Recommanded Standard, azaz Ajánlott Szabvány kezdőbetűit jelentik, a végén lévő betű pedig az ajánlás különböző módosított, felújított változatait jelenti. Tovább: RS

Alváltozatai: RS-232, RS-422, RS-485.

DS3231 RTC

en: Real-time clock

Az RTC egy olyan, általában a célhardvertől függetlenített, önálló modul, ami időmérésre alkalmas. A célhardverrel általában belső kommunikációt folytat, jellemzően a MicroLAN-on, 1-Wire vagy I²C buszon keresztül. A folyamatos energiaellátását általában egy önálló akkumulátor biztosítja, melyet a célhardver irányából tölt. A modulon a dátum és az idő paramétereken keresztül beállítható, illetve lekérdezhető.

Alkalmazott megoldás: Arduino RTC

en: Serial Peripheral Interface

A Serial Peripheral Interface busz (SPI) egy szinkron soros kommunikációs interfész specifikáció, amelyet rövid távú adatátvitelre (MicroLAN) használnak, elsősorban beágyazott rendszerekben. A felületet 1980-as évek végén fejlesztette ki a Motorola és az de facto szabvánnyá vált. Tipikus SPI alkalmazások közé tartozik az SD kártyákkal és a folyadékkristályos kijelzőkkel folytatott kommunikáció. Tovább: SPI.

de: Segment, en: segment

Jellemzően a hálózatnak az a része, ami közvetlenül egy vezetékkel elérhető. Vonali erősítők, hubok, repeater-ek, router-ek, switch-ek és állomások határolják a hálózaton belül a szegmenseket.

de: Zugnetz,
en: Train Communication Network,
hu: vonat-hálózat

A TCN majdnem kizárólag a vasút-technikában alkalmazoott fedélzeti kommunikációs rendszer. A nagy gyártók (Siemens, Bombardier, Alstom, ABB, Adtranz, Ansaldo, CAF, Firema, Hitachi, Holec) jellemzően (és többé-kevésbé) egységesen alkalmazzák az internationale Eisenbahnunion (UIC, Utrecht) és az Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC, Genf) által potom 10 év munkával tető alá hozott egységes rendszert. Tovább: TCN.

A TCP/IP betűszó az angol Transmission Control Protocol/Internet Protocol (átviteli vezérlő protokoll/internetprotokoll) rövidítése, mely az internetet felépítő protokollstruktúrát takarja. Tovább: TCP/IP.

de: Feldbus, en: field bus

A master - slave kapcsolatok kiszolgálására kifejlesztett, kis mennyiségű információ rövid ciklusokban való továbbítására optimalizált busz. Simatic környezetben például általában Profibus DP-vel, vagy AS-i-val kerül megvalósításra, a slave-ek szerepét pedig leggyakrabban ET modulok töltik be.

en: Transistor-Transistor Logic
hu: tranzisztor-tranzisztoros logika

A tranzisztor-tranzisztoros logika (TTL) alapú rendszerek a bipoláris csatlakozású tranzisztorokból (BJT) és ellenállásokból épített digitális áramkörök csoportja. Ezeknek az együttes rendszerét tranzisztor-tranzisztor logikának hívják, mert ezek a főleg tranzisztorokból felépülő rendszerek egységes logikát (pl. AND kapuk), ás azonos logikai jelszinteket (LO-HI) alkalmaznak.

A TTL integrált áramköröket (IC-ket) széles körben alkalmazták olyan alkalmazásokban, mint a számítógépek, az ipari vezérlések, a mérő- és egyéb műszerek, fogyasztói elektronika, háztartási berendezések.

A TTL megnevezése gyakran csupán a TTL-kompatibilis logikai szinteket jelöli, még akkor is, ha azok nem kapcsolódnak közvetlenül a TTL integrált áramkörökhöz:

TTL logikai szintek

VOH: Minimális kimeneti tápfeszültségszint. Efölött a TTL eszköz HIGH jelet biztosít.
VIH: Minimális bemeneti feszültségszint a magas (HIGH) jelhez.
VIL: Maximális bemeneti feszültségszint az alacsony (LOW) jelhez.
VOL: Maximális kimeneti feszültsége egy alacsony (LOW) jelhez.

A letakart részeken a bemenet kiértékelése (HIGH vagy LOW) bizonytalanná válik.

A TTL alkalmazása például: Arduino TTL logikai szintek.

fr: Union Internationale des Chemins de Fer,
en: International Union of Railways,
de: internationaler Eisenbahnverband

A párizsi székhelyű UIC 1922 december 1.-én a vasúti normák egységesítését tűzte ki célul. Eleinte ez ügyben nem túl sok sikerrel járt, de az utóbbi talán 20 évben a gyártók és az alkalmazó vasúttársaságok kezdtek besokkalni a normák tömkelegétől, és egyre többen tértek át az UIC alkalmazására. 2009-ben már 194 tagja volt az UIC szervezetnek, erre erőteljesen rásegített az EU létrejötte, illetve, hogy az EU az UIC-t ajánlott norma szintjére emelte. Tovább: UIC.

hu: távolsági hálózat,
en: (wireless) wide area network

Földrajzilag távol levő állomások összekapcsolása (adott esetben vezeték nélküli kommunikációval -WWAN), távolsága „korlátlan”. A hálózatok tipizálása kiterjedtségük szerint: Hálózatok kiterjedtsége

hu: a vezetékessel egyenértékű titkosság
en: Wired Equivalent Privacy

A WEP volt a Wi-fi első titkosítási szabványa, mely mára már jelentősen elavult, jelenleg a WPA2 került a helyére. Létezik 64, 128, 256 és 512 bites változata is. Legelterjedtebb a 64 és a 128 bites WEP. Tovább: wep

Wi-fi ikon

en: Wireless Fidelity

A Wireless Fidelity, melynek inkább a rövidebb neve, a Wi-Fi közismert, egy digitális kommunikációs protokoll, melyen keresztül a résztvevők unicast vagy broadcast módon vezeték nélkül kommunikálhatnak egymással. Bővebben: Wi-fi (802.11)

RFID olvasó

A Wiegand interfész egy de facto vezetékezési szabvány, amely a Wiegand effekten alapuló kártyaolvasók népszerűségéből ered még az 1980-as években - azaz nem igazán busz, de az egyszerűség okán ide soroltam.

Leggyakrabban az RFID olvasó és az azt kiértékelő egység közötti kommunikációra alkalmazzák. Tovább: Wiegand .

en: Wi-Fi Protected Access

A WPA egy 2003 óta élő Wi-fi titkosítási szabvány, ma már szinte minden eszköz támogatja – erősen ajánlott használni a WEP helyett. A WPA a TKIP nevű RC4 alapú titkosító algoritmust használja az adatok titkosítására. A TKIP fő előnye, hogy a beállított idő vagy forgalmazott adatmennyiség után új kulcsot generál. Tovább: WPA

en: Wi-Fi Protected Access 2

Az IEEE 802.11i-2004 vagy Wi-Fi Protected Access 2, a WPA2 a WPA továbbfejlesztett változata. Ma már a legtöbb eszköz támogatja, és mivel ez a legbiztonságosabb, ha rendelkezésre áll, érdemes ezt használni. Tovább: WPA2

en: Wireless sensor network

A vezeték nélküli érzékelő hálózat (WSN) alapjait a DARPA finanszírozásában a Berkley Egyetem fektette le a Smart dust (inteligens por) projekt keretein belül. A hálózat technikailag szenzorokból áll, melyek leggyakrabban ad-hoc hálózatot hoznak létre az adattovábbítás céljára. Az adatfolyam ezekben a hálózatokban az átjátszókig (gateway) tart, ahol az összegyűjtött adatok a feldolgozó rendszer felé kerülnek továbbításra. →Tovább

en: Wire Train Bus,
de: Zugbus,
hu: vonat-busz

A WTB a standard szerint úgy került kialakításra, hogy nyílt pályán vagy vasútállomáson is lehessen csatlakoztatni. A vonat-busz eredetileg a német DIN V 43322 szabványnak felelt meg, majd később került az IEC 61375-ben megfeleltetésre. A elnevezés arra utal, hogy az eredeti szabványban a rézvetetékes átvitel mellett szerepelt az optikai szálas átvitel is, de ez a későbbiekben lekopott a szabványról. Tovább: WTB.

A Zigbee-t az IEEE 802.15.4 specifikációja definiálja, ezt a dokumentumot 2004. december 14-én ratifikálták.

Ez egy olyan lokális, magas szintű kommunikációs protokoll, mely kisteljesítményű digitális rádiókat tartalmazó személyi hálózatként (PAN) definiálható. Fő célterületei az otthoni automatizálás, orvosi készülékek adatgyűjtése és más alacsony energiaigényű és alacsony sávszélességű készülékek kiszolgálása, melyek vezeték nélküli kapcsolatot igényelnek.

A Zibbee egy vezeték nélküli ad hoc hálózatot létesít a kommunikációs partnerek között. →Tovább

 • hu/comm/comdict.txt
 • Utolsó módosítás: 2022/04/21 15:03
 • (külső szerkesztés)